Strona:Volumina legum T. 7.djvu/069

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została przepisana.


Matrymowicz. Alexander Zabłocki. Kazimierz Krzyżewicz. Wincenty Szyliński. Ierzy Downarowicz. Stanisław Szablewicz. Sebastyan Walentynowicz. Iozef Tokarzewski. Antoni Nieczykowski. Karol Przybylecki. Ferdynand Szmauksza. Adam Swiętorzecki. Antoni Doktorowicz. Iozef Dowiatt. Iozef Pruszycki. Ignacy Bogwił. Kazimierz Szymkiewicz. Michał Skirmont. Ierzy Gliński. Szymon Pleśniewicz. Izydor Iałowecki. Leon Ierzy na Radoszewie Radoszewski Rotm: K. M. Franciszek Szczodro Łowczy W. Trockiego. Antoni Tomasz na Rybnie Rybiński Star. Poss. Ignacy Turłay Stolnik Trocki. Iozef Ant. Kamieniecki na Małyszach Małyszewicz Starosta Zyrwiński. Iozef Zaleski. Cz. Modesty Ieziorkowski Cześnik Łom. Maciey Iocz. S. T. Ierzy Ant. Iwaszkiewicz M. W. T. Tadeusz Szczodro Star: Gryc: Leon Iozef Iwaszkiewicz S. Os. Ian Gawianowski. Andrzey Eynarowicz. Benedykt Iocz. Tadeusz Wincenty Kijuć. Felicyan Iwaszkiewicz. Woyciech Bohdanowicz. Iakub Tubielewicz. Iozef Andrzeykowicz. Ierzy Franciszek Talwosz Regent Ziemski y Grodzki Wdztwa Trockiego. Stanisław Mikutowicz Star: Man: Maciey Pałacki Rac. Antoni Mikutowicz. Ignacy Mikutowicz. Antoni Mikułowicz. Ian Zelnio. Antoni Oławski. Ian Giedroyć. Andrzey Pacewicz. Tadeusz Moszołł. Adam Bucewski. Mateusz Iwaszkiewicz. Ierzy Zukiewicz. Ierzy Kirklewski Star. Plikiański. Ierzy Dominik Kirklewski. Ian Ławronowicz. Stefan Wazgird Podsędkow: W. T. Tomasz Mordasz Zyliński O. W. T. Szymon Rymsza. Piotr Stanisławski. Antoni Iwaszkiewicz. Michał Bogdanowicz. Ierzy Zuk. Michał Kolankowski S. K. Iozef Woytkiewicz. Iozef Krzyżanowski. Iozef Tworowski. Iozef Zylinski Ł. W. T. Iozef Winiarski. Antoni Chodakin. Franciszek Winarski. Mikołay Nawsuć. Stanisław Zalewski. Marcin Niedziński. Iozef Maciey Nawsuć. Marcin Szadziewicz. Ian Kucewicz. T. Murawiecki. Ian Białowieski. Szymon Iwoszewski. Tomasz Dongierd. Iakub Raczko Rotmistrz I. K. Mci. Maciey Mierzwiński. Tadeusz Siemaszko Komornik Powiatu Grodzieńskiego. Iozef Olędzki. Mikołay Obuchowicz. Piotr Czydzik. Tadeusz Wolmer. Iozef Siemaszko. Mateusz Kulikowski. Antoni Cidzik. Tomasz Ihnatowicz. Wincenty Skibiński. Stanisław Kulszewski. Iako nieumieiętni pisma krzyżykami podpisuiemy się: Teodor Alexandrowicz †††. Stefan Ołkowski †††. Teodor Obuchowicz. †††. Marcin Ichnatowicz †††. Ignacy Grobicki. Michał Witkiewicz. Rafał Cieszeyko. Tadeusz Kolankowski Skarb: Starodubowski Star. Zebrzy: Antoni Mordas Zyliński. Felicyan Zyliński. Ignacy Stopypp. Marcin Grażewicz. Antoni Grażewicz. Teofil Iocz. Maciey Iocz. Antoni Grażewicz. Ierzy Szedziewicz. Mateusz Zacharewicz. Ierzy Iachimowicz. Piotr Wołczek. Antoni Leśniewski. Michał Bańkowski. Stanisław Zyliński. Alexander Niedziński. Marcin Piotrowski. Iakub Hałkowski. Andrzey Tur. Michał Politalski Cześnik Powiatu Grodzieńskiego. Kazimierz Woliner B. P. I. Adam Eysymontt. Piotr Piruski. Paweł Micewicz. Ian Klimański. Kazimierz Klimański. Franciszek Swirski. Ian Swirski. Andrzey Butrymowicz. Michał Butrymowicz. Paweł Eysmontt. Ian Kraiewski. Stanisław Dąbrowski Rotmistrz Powiatu Wiłko. Tadeusz Downarowicz. Iako nieumieiętni pisma krzyżykami podpisuiemy się: Andrzey Poskoczym †††. Ian Swirski. †††. Ierzy Kimbart †††. Teodor Mirski †††. Karol Lichodzieiewski †††. Andrzey Zakrzewski †††. Ignacy Zakrzewski †††. Władysław Zakrzewski †††. Karol Zawadzki †††. Maciey Nowicki. Ian Obuchowicz. Mikołay Micewicz. Stefan Kuszelewski. Paweł Ruszczewski. Andrzey Siemaszko. Michał Eysymontt. Stanisław Obuchowski. Ian Radziwiłłowicz. Stefan Pawłowski. Adam Wolmer. Piotr Wleczycki. Paweł Bylczyński. Ian Bylczyński. Maciey Eysymontt. Szymon Kuszelewski. Mikołay Kalenkiewicz. Stefan Cidzik. Ian Dyakiewicz. Alexander Szyszko. Ludwik Sopocko. Marcin Klimański. Franciszek Klimański. Antoni Tomaszewicz. Teodor Szymkiewicz. Ignacy Zakrzewski. Władysław Zakrzewski. Mikołay Ptaszyński. Ignacy Wankowski. Franciszek Kraiewski. Iozef Kiełpsz. Kazimierz Kozłowski. Szymon Szczepkowski. Iozef Oleszkiewicz. Tadeusz Porzecki. Stefan Rusiecki. Iako pisma nieumieiętni położonemi krzyżykami podpisuiemy się; Ian Wroblewski †††. Kazimierz Eysymontt †††. Marcin Cidzik †††. Tomasz Cidzik †††. Iozef Ostrowski. Tadeusz Hromyka. Antoni Huszcza. Michał Sadowski. Antoni Zabłocki. Iakub Rogożyński. Franciszek Baranowicz. Karol Lichodzieiewski. Maciey Sadowski. Piotr Mirski. Fran. Mirski. Andrzey Kuszleyko. Woyc: Milewski. Bazyli Reutt. Fran. Siemaszko. Teodor Perkowski. Iozef Hoiecki. Teodor Snieszko. Fran. Rodziewicz. Iozef Rodziewicz. Ignacy Rodziewicz. Bartłom. Rodziewicz. Ignacy Ciwiński. Onufry Rahoża. Iozef Urbanowicz. Iozef Usakowski. Teodor Wonkowski. Wawrzyniec Szyszło. Antoni Kowzan. Paweł Szymkiewicz. Antoni Lenczewski. Zacharyasz Dobrylewski. Iozef Butwiłowski. Antoni Rodziewicz. Antoni Kiełpsz. Antoni Wernikowski. Michał Pawłowicz. Antoni Szomański. Iozef Butrymowicz. Antoni Kuczewski. Stanisław Iankowski, Franciszek Ihnatowicz. Michał Micewicz. Mateusz Brzozowski. Marcin Bogodzieński. Piotr H. Iakimowicz. Iozef Nacelewicz. Stefan Wołkowicki. St. Nowicki. Ierzy Iodkoski. Daniel Lipnicki. Ignacy Szaniawski. Kazimierz Grobicki. Iozef Kalenkiewicz. Ignacy Derwiński. Felicyan Wysocki. Iozef Worytko. Marcin Egott. Ignacy Worytko Komor: Wdztwa Wileńskiego. Iako nieumieiętni pisma przy położonych własną aktora ręką krzyżykach podpisuiemy: Stanisław Bartoszewicz †††. Kazimierz Szyszka. Franciszek Kozłowski. Paweł Płoński. Andrzey Obuchowicz. Karol Fabryciusz skarbnik Prod: Andrzey Białobłocki. Michał Iwaszkiewicz. Adam Wysocki. Marcin Stasiewicz. Ierzy Pietraszewski. Ignacy Tołoczko. Bartłomiey Ianulewicz. Iako nieumieiętni pisma położonemi krzyżykami podpisuiemy się: Piotr Butwiłowski †††. Antoni Suchodolski †††. Michał Bilmin †††. Antoni Szyszko. Iozef Grabowski. Antoni Talski. Benedykt Weyss Tow. Kazimierz Gorzkowski. Karol Fabricyusz Tow: Pet: Pietraszewski. Andrzey Białobłocki T. I. K. Mci. Michał Białobłocki. Michał Bilmin. Adam Wysocki. Piotr Butwiłowski. Ignacy Tołoczko. Marcin Stasiewicz. Marcin Szyszka. Antoni Suchodolski. Michał Iwaszkiewicz. Bartłomiey Ianulewicz. Ierzy z Hanussa Leparski. Podstoli Powiatu Upitskiego. Th: z Kozielska Puzyna Starosta Filipowski. Kazimierz Karp Stta Podkodziup. Benedykt Karp. Starosta Płońgieniski. Stanisław Staszkiewicz Starosta Pobersztelski. Skar. Inflant. Iozef Dowiatt. Iakub Dowiatt. Kazimierz Satkowski. Ian Satkowski. Ian Sabański. Iozef Lewicki. Stefan Symonowicz. Ian Grąski. Ian Iągayłowicz. Maciey Mazgko. Antoni Surwiło. Tadeusz Bogwiłł. Iozef Siniud. Iozef Woytkiewicz. Ierzy Korzeniewski. Kazimierz Doszokiński. Ignacy Steygwiło. Ian Kalanowski. Piotr Kliński. Ian Giegocki. Stefan Wilkicki. Antoni Wilkicki. Iozef Puchowski. Rafał Brzozowski. Paweł Stefanowicz. Ierzy Dowgiałło. Bonifacy Iuchnowski. Stefan Bogdanowicz. Iozef Zubkowski. Ian Giedwiłło. Szymon Stefanowicz. Szymon Piotrowski. Szymon Orłowski. Andrzey Iarkowski. Dawid Iasiński. Adam Grochowski. Karol Grochowski. Adam Turczyłło Łow. Pow. Star. Wiktory Turczyłło Woyski Xięstwa Inflant. Alezander Turczyłło Łowczy Powiatu Upits. Bogusław Skirmont. Ian Skirmont. Iakub Czarbczkiewicz C. Z. R. Z. Antoni Chomiekowski. Paweł Chomiekowski. Ierzy Woytkiewicz. Ian Woytkiewicz. Ian Korzeniowski. Szymon Mongird. Antoni Dumaszewicz. Ignacy Wierciński. Bogusław Wierciński. Maciey Bereszniewicz. Stefan Alexander Sutkowicz Podczaszy Inflantski. Dominik Dowgird. Mateusz Hrydrygiewicz. Marcin Siągayło. Tadeusz Longayłowicz. Hieronim Staszkiewicz. Ierzy Matkowski. Szymon Ryszniewski. Iakub Pisarski. Tadeusz Poskoczym. Antoni Brzeziński. Adam Dowgiałło. Antoni Dylkiewicz. Karol Rottowiłł. Bogusław Sawgin. Andrzey Sawgin. Mikołay Makowski. Ierzy Rutkowski. Andrzey Skrzymowski. Szymon Offemberg. Dawid Iurkiewicz. Ian Kwiatkowski. Adam Zakrzewski. Daniel Szynkiewicz. Tomazs Grzybowski. Ba-