Strona:Volumina legum T. 7.djvu/068

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została przepisana.


nie roku tysiąc siedmset sześćdziesiąt trzeciego, miesiąca Kwietnia ośmnastego dnia.
M. Massalski K. W. H. W. W. X. Litew. Ignacy z Kozielska Ogiński M. W. W. X. Lit. Hr. Fleming P. W. W. X. Lit. Antoni Przeździecki R. W. X. L. Stanisław Ciołek Poniatowski Stolnik W. X. Litew. Gerwazy Ludwik Oskierka Cześnik W. X. Litew. M. Brzostowski K. W. W. X. Lit. Michał Ogiński P. P. W. X. Lit. Iozef Sosnowski P. W. X. Lit. Antoni Tyzenhauz Pisarz W. W. X. Lit. Ian Antoni Horain Podkomorzy Wileński. Stefan Olendski Marszałek Powiatu Wołkowyskiego. Rafał Oskierka Marszałek Moz. Iozef Narbutt R. P. L. Deputat. Dominik Zaiarski Cześnik y Deputat Upits. Eligiusz Osiecki Kr. Smo. Antoni z Goszcza Gosiecki Rotmistrz y Deputat Trocki. Ian Zyberg Szambelan I. K. Mci. Ian Espeyaszy Str. Szyr. Michał Chlewiński Rotmistrz Xięstwa Zmudzkiego Deputat Żmudzki. Ignacy Ihnatowicz Deputat Powiatu Grodzieńskiego, Podstoli Powiatu Grodzieńskiego. Iakub Rukiewicz Miecznik y Deputat Powiatu Grodzień. Szymon Tadeusz Obrąpalski Deputat z Wdztwa Połockiego. Adam Papłoński Deputat Powiatu Słonimskiego. Ierzy Rostocki Deputat Powiatu Słonimskiego. Tadeusz Hayko Star. Bial. Deputat z Wdztwa Mścisławskiego. Ignacy Wiśniewski Łowczy y Pisarz G. P. Deputat z Pińskiego. Ludwik Orzeszko Stolnik Piński. Marcin Oskierka. Antoni Swiętorzecki Podkom. Miński. Ian Orzeszko Star: P. P. Antoni Deszpot Zenowicz Woyski Pol. Ian Buynicki Stolnik W. Połł: Iozef Wiszniewski Rotmistrz Powiatu Pińskiego. Kazimirz Narbut Marszałek Powiatu Lidzkiego. Romuald z Hanusa Leparski Podstoli Powiatu Lidzkiego. Andrzey Ryłło Horodniczy Rotmistrz Powiatu Lidzkiego. Tadeusz Narbutt Koniuszy Powiatu Lidzkiego, Chorąży P. W. W. X. Lit. Antoni Narbutt Marszałkowic Powiatu Lidzkiego. Dominik Narbutt Marszałkowic Powiatu Lidzkiego. Franciszek Rutski Cześnikowicz Powiatu Lidzkiego. Antoni Orzszko. Gedeon D. Olendski S. W. Bernard Szwykowski Star. Osz. Franciszek Mackiewicz. Ignacy Myślicki. Rafał Andrzeykiewicz. D. Alexandrowicz P. Z. P. L. P. Bułharyn K. W. R. S. L. Iozef Borkowski. Iozef Mackiewicz. Michał Narbutt. Antoni Mrokowski. Michał Mrokowski Oboźny Woiewodztwa Brzeskiego. Stefan Dłuski Podcz. Czer. Andrzey Talwosz Steckiewic. Star. Koniuchowski. Ludwik Znamierowski. Franciszek Towiański. Piotr Nowicki. Andrzey Bogatko. Mateusz Lubianiec. Michał Rutlic, Wiktor Michał Swian. Gedeon Tarnowski. Antoni Swięcicki. Andrzey Kilcewicz, Zygmunt Woyna. Adam Sułkowski. Karol Zapaśnik. Kazimierz Ięgieć. Antoni Kołyszko. Iozef Wiudnicz. Antoni Paprocki. Iozafat Kościa. Adam Bochdziewicz. Michał Morykoni Starosta Pomuski. Ian Telszewski. Ierzy Nowicki. B. L. Iozef Iunosza Dąbrowski Rotmistrz y Chorąży Powiatu Wiłkomirskiego. Ignacy Sawgiel. Kazimierz Rudnicki Sypayło Cześnik Powiatu Orsz. Marcyan Boygis. Krzysztof Bolcewicz Strukczaszy Pow. Wiłk. Ian Gieczewski. Iozef Maczoński. Maciey Rubaszewski. Tadeusz Kurmin. Rafał Grądzki S. Powiatu Wiłkomirskiego. Michał Gąsiecki Stol. Zakr. Antoni Iozef Grądzki Pow. Wiłk. Tadeusz Czerniewski. Antoni Bogdanowicz M. P. W. Tadeusz Borowski. Stefan Chmielewski. Antoni Golciewski. Iozef Buyko. Tadeusz Rubaszewski. Antoni Szymkowicz. Ierzy Miechowski. Tadeusz Stefanowicz. Stan. Kulwyński. Kazimierz Szucicki. Stefan Buyko. Gabryel Zylichowski. Tadeusz Parafianowicz. Michał Czarnawski. Alexander Billewicz Rot. Dyr. Michał Swiacki. Andrzey Pruszakiewicz. Ian Kołyszko. Paweł Płoński. Marcin Munczyński. Tadeusz Wasilewski. Podczaszy Pow. Orszań. Franciszek Wasilewski Horodniczy Ziemski Orsz. P. Bartoszewicz Łow. Orsz. Hieronim Szemioth Rotmistrz Pow. Orszań. Iozef Czereyski. Maciey Wasilewski Rotm. Orsz. Leon Szemioth R. P. O. Tadeusz Szemioth. Władysław Mohuczy. Stanisław Wasilewski. Iozef Petowicz W. Pow. Orsz. Nikodem Petowtt. Teodor Chomiński. Iulian Borodzicz Mo. P. Orsz. Antoni Borodzicz. Michał Raszkowski. Ian Bartoszewicz. Tom. Kozakiewicz. Ian Zaleski. Ian Słonczew. I. Kuzmicki. Ian Wisłouch. Bazyli Broniecki. Kazimierz Chludziński. Floryan Pottew. M. Ignacy Suszczewski. Ignacy Lubleński. Adam Fontański. Antoni Bordziłowski. Antoni Wasilewski. Mikołay Łozicki. Malkowski. Stanisław Chomiński. Hieronim Iurowski. Ierzy Wisłouch. Iozef Kozłowski. Tomasz Podorniec. Ignacy Leszewicz. Tomasz Nowicki. Teodor Rościszewski. Franciszek Iankowski. Iozef Puzyrewski. Ian Wieliczkiewicz. Antoni Zalewski. Antoni Iwaszkiewicz. Adam Sokołowski. Stefan Moraczyński. Antoni Łowieniecki. Daniel Szczodra. Michał Worotyniec. Andrzey Karawacki. Michał Złotogurski. Kazimierz Gorski. Bohdan Osztaszkiewicz. Szymon Szczodra. Iozef Kruz. Kazimierz Izmaiłowicz. Franciszek Rodziewicz. Michał Skirmuntt. Antoni Tad. Zawalczyc Cidzik. Andrzey Middelton. Michał Tadeusz Michniewicz Starosta Połun. Antoni Balecki Cześnik Zakr: Franciszek Paszkowski. Antoni Gembicki. Adam Ligęza. Antoni Gieisztor. Ignacy Iakubowski Mostowniczy Trocki. Tadeusz Eydziatowicz Stolnik Smoleński. Antoni Iozef Woynarski Cześnik Chełm. Tomasz Noniewicz. Iakub Raczko. Ludwik Leszczyński. Michał Dłuski Stolnik Smolen. Rotmistrz Powiatu Orszań. Ian Mistkowski. Marcin Walicki Star. Boch. Iozafat Przesmycki. Tadeusz Bartoszewicz. Alexander Aranowicz Cześnik Trocki. Ian Suryn Cześnik Mścisławski. Kazimierz Aranowicz Cześnik Tr. Adam Fontański. Mikołay Pożaryski. Maciey Grudziński. Antoni Załłedz. Ierzy Chociatowski. Michał Tyszkiewicz. Adam Abakanowicz. Iozef Downarowicz Cześnik Powiatu Oszmiańskiego. Antoni Hutorowicz Podstarości Sądowy Oszmiański. Antoni Ałuszewicz. Michał Baranowski. Wincenty Szuszczewski. Karol Nieciecki. R. Pow. Or. Michał Onoszko. Bazyli Ponsilowicz. Ian Krupski Cze. Pow. Os. Ian Zubowski. Ierzy Wankowicz. Ierzy Abakanowicz. Ian Sawicki. Iozef Towiański. Marcin Macieiewicz. Iozef Korobiec. Zygmunt Czereyski. Szymon Zienkowicz. Ian Drozdowski. Antoni Ratowski. Ian Rosochacki. Iozef Andrzeykowicz Rotmistz Powiatu Wołkowyskiego. Franciszek Mańkowski. Dominik Białokoz. Michał Butrymowicz. Iakub Poczobut. Kazimierz Butrymowicz. Tadeusz Andrzeykowicz. Ignacy Zawistowski. Iozef Butrymowicz. Iozef Budkiewicz. Maciey Pułianowski. Iozef Szypkiewic. Maciey Kołłątay. Fran. Eysmont. Tad. Wasilkow. Piotr Turoholski. Tadeusz Eysmont. Kazimierz Wirzbicki. Ian Nonkuński. Ludwik Iwaskiewicz. Ludwik Boianowski. Iozef Ważyński Kon. Po: Osz. Ignacy Wołodzko Star: Powiatu Oszmiańskiego. Stanisław Piestewicz. Karol Połubiński. Michał Podernia. Michał Dobrogost Podbipiętta. Ian Pomowski. Mikołay Michałowski. Adam Chomski. Antoni Sucharzewski. Eliasz Hotorowicz. Marcin Wilkicki. Kazimierz Starosielski. Ian Szareyko. Piotr Manciwoda. Iozef Dogocki. Ian Łuniewicz. Mikołay Dagocki. Ian Iankowski. Piotr Sylwestrowicz. Stefan Witkiewicz. Ian Montrymowicz. Tadeusz Siemaszko. Stan. Ukryn. Onufry Łapiński. Fran. Stackiewicz. Michał Złobiński. Ian Sulistrowski. Michał Sulistrowski. Stefan Sylwestrowicz Ierzy Ropp. Por. I. K. M. Antoni Bogdanowicz M. P. W. Ian Tomaszewicz K. P. Wiłkom. Ignacy Gruszewski. Maciey Bagiński. Antoni Mickiewicz. Stanisław Tomaszewicz. Michał Grużewski. Stanisław Dowsin. Franciszek Rodziewicz. Ian Giedmin. Stanisław Szynkiewicz. Ian Tracewski. Michał Iankowski. Ian Pietraszkiewicz. Ierzy Sadowski. Ian Starosielski. Tomasz Oziewicz. Roman Wołodzko. Szymon Kuniewicz. Antoni Hutorowicz. Apolinary Wołodzko. Ierzy Idzitowiecki. A. Wołodzko Skar: Oszm: Antoni Downarowicz. Antoni Czyż. Franciszek Ioaszkiewicz. Ignacy Turczynowicz. Antoni Zawadzki. Ian Rodziewicz. Andrzey Rodziewicz. Tadeusz Starosielski. Iakub Karpowicz. Ignacy Michałowski. Karol Koczan. Stanisław Sławiński. Iozef Kozubowski Komornik Powiatu Oszmiańskiego. Władysław Kamiński Strażnik Starodubowski. Maciey Wiałowicz. Ierzy Krukowski. Stefan