Strona:Volumina legum T. 7.djvu/067

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została przepisana.


ski. Iozef Leszkiewicz. Andrzey Dombrowski. Franiszek Czaykowski. Tadeusz Clewiński. Antoni Ratowski. Łukasz Chocianowski. Iakub Kotuszewicz. Iozef Laskowski. Ian Pluszowski. Ambroży Łukasiewicz. Łudwik Grodostayski. Kazimierz Zaszczyński. Dominik Zaszczyński. Ian Zaszczyński. Iozef Bartoszewski. Paweł Leszkiewicz. Bazyli Leszkiewicz. Antoni Leszkiewicz. Antoni Przycholski. Franciszek Gurski. Ierzy Boreysza. Stanisław Boreysza. Szymon Boreysza. Felicyan Radzikowski. Felicyan Stachorski. Adam Stachorski. Piotr Błocki. Stanisław Błocki. Mikołay Zaykowski. Iozef Laskowski. Mikołay Laskowski. Ambroży Laskowski. Michał Olszewski. Ignacy Bernacki. Ian Zadornowski. Ludwik Pluszczewski. Piotr Pluszczewski. Michał Gliński. Michał Zadornowski. Franciszek Baocki. Ludwik Gronostayski. Symon Groński. Symon Groński. Ian Płocki. Iozef Kościuszko. Marcin Krahelski. Iozef Kruszewski. Kazimierz Buchowiecki. Tadeusz Iakubowski. Walenty Wroblewski. Antoni Wroblewski. Antoni Laskowski. Bogusław Laskowski. Ierzy Chomentowski. Antoni Zardecki. R. W. B. Roman Wyrzyszkowski. Marcin Wołyniewicz. Marcin Lachowicz. Franciszek Unichimowski. Iozef Zbaraszewski. Iulian Radzikowski. Henryk Pełka. Felix Pełka. Marcin Tur. Dominik Pluszczewski. Franciszek Michuiewicz. Franciszek Bortnowski. Tomasz Połoński. Iozef Krzywobłocki. Antoni Błocki. Serwacy Gurski. Adam Stachorski. Mikołay Horain. Hilary Reszka. Ignacy Swięcicki Oboz. Miński. Michał Swiętorzecki. Stanisław Swiętorzecki. Felix Pawlikowski. Felix Pawlikowski. Antoni Latkowski. Michał Głębicki. Ian Piszczałło. Star. Morymbur. Marcin Ioachim Wankowicz Woyski Miński. Marcin Onufry Oziembłowski Por. Wwdztwa Mińskiego. Ierzy Adam Przesiecki. Michał Przesiecki. Michał Uzłowski. Władysław Hrehorowicz. Antoni Paszkowski. Grzegorz Wirzbicki. Anastazy Wierzbicki. Hieronim Wierzbicki. Karol Strachocki. Ian Piotrowski. Antoni Dombrowski Kr. P. Brań. Dominik Piotrowicz. Wawrzyniec Lachowski. Stanisław Skoczyński. Mikołay Piotrowski. Ierzy Michałowski. Bernard Szwykowski Star. Onisz. Marcin Walicki Star. Bochnow. Alexander Oranowicz Cz. Tro. Kazimierz Aromowicz. Antoni z Chłasowa Chłasowicz. Cześ. Wołkow. Iozafat Przemysłski. Podcz. S. Wi. Disma Domaracki Kom. Brz. Ian Krupski Czesz. Oszm. Ierzy Zalewski Skarb. Przygow. Ierzy Chociatowski. Felicyan Olszewski Cześ. Z. Lid. Antoni Matuszewicz Oboź. Br. Bazyli Bronicki Oboź. Grodz. Tadeusz Borodzicz Most. Orsz. Antoni Borodzicz Most. Pow. Orszań. Iozef Korobiec. Marcin Macieiowicz. Ierzy Wankowicz. Maciey Grudziński. Bartłomiey Orłowski. Ian Wilickiewicz. Bazyli Pomsiłowicz. Karol Nieciecki. Ierzy Abakanowicz. Adam Abakanowicz. Wpyciech Pioro. Marcin Nyra. Michał Onoszko. Michał Baranowski. Michał Tyszkiewicz. Antoni Zolądz. Ian Kochanowski. Iozef Onoszko. Ignacy Brancewicz. Ian Sawicki. Piotr Maxymowicz. Antoni Tadeusz z Owalczyc Cidzik. Iozef Azorowicz. Antoni Opacki. Ian Drozdowski. Adam Woiszko Skorobohaty. Adam Ogilbaffe. Dominik Azarewicz. Klemens Lubicz Wierzbicki. Tadeusz Wasilewski Hor. P. Orszań. Franciszek Wasilewski Hor. P. Orszań. Paweł Bartoszewicz Łowczy P. Orsz. Leon Szemioth Rot. P. Orsz. Tadeusz Szemioth Rotmistrz Powiatu Orsz. Michał Dłuski Rot. Powiatu Orsz. Władysław Mohuczy Rot. P. Orsz. Iozef Czereyski. Rot. P. Orsz. Zygmunt Czereyski Hor. P. Or. Kazimierz Chludziński. Tomasz Podernia M. Ors. Szymon Ziemkowicz. Antoni Łowieniecki. Floryan Połtuwe. Ian Wysłouch. Stefan Maraciński. Marcyan Iankowski. Ignacy Iankowski. Maciey Woyniłłowicz. Franciszek Iankowski. Antoni Wasilewski Rot. Pow. Orsz. Tadeusz Hłasko. Mikołay Łozicki Malkowski. Ian Zalewski. Władysław Tolloman. Ian Dubiaho. Antoni Iwaszkiewicz. Danil Szodra. Iozef Kozłowski. Antoni Zalewski. Ignacy Leszczewicz. Tadeusz Zabielski. Rot. Powiatu Orszań. Adam Sokołowski. Szymon Szodra. Tomasz Nowicki. Iulian Borodzicz Most. Pow. Or. Ludwik Borodzicz. Most. Pow. Orszań. Kazimierz Beliiosz. Ierzy Wysłouch. Michał Wasilewski. Maciey Wasilewski Rot. Orsz. Tadeusz Kozakiewicz. Mikołay Kozakiewicz. Michał Wontyniec. Iozef Petowt. Nikodem Petowt. Stanisław Chomiński. Teodor Rościszewski. Teodor Szybicka. Iozef Pucieiewski. Maciey Staszkiewicz. Mikołay Laskowski. Andrzey Iankowski. Teodor Chomiński. Iozef Mościcki. Mikołay Wasilewski. Szymon Suszczewski. Antoni Burdziłowski. Bazyli Czarniawski. Piotr Wasilewski. Ian Dłuski. Ian Wasilewski. Kon. Powiatu Orszań. Iozef Rosochacki. Tadeusz Worotyniec. Tadeusz Bartoszewicz. Antoni Szembel. Michał Złotogurski. Ian Zaleski. Teodor Truszyński. Ian Słomczewski. Teodor Izmałowicz. Ian Zubowski. Ignacy Antoszkiewicz. Ierzy Szembek.

Manifest II.

Co nam dnia wczorayszego grożąca strachem y boiaźnią obiecowała in conceptu suo nawałność, to nam in partu suo dzisiay smutnie doświadczać daie; nie znana dotąd narodowi naszemu wolność prawa, y rowność szlachecką pogrążaiąca gwałtowność, kiedy ani przez wzgląd na prawa spokoyność w ufundowaniu Trybunału nakazuiące, ani na powagę I. K. Mci Pana naszego Miłościwego przez Delegowanych I. W. W. Senatorow, Biskupa Kamienieckiego y Kasztelana Połockiego do zachowania w swoich obrębach prawa insynuacye y zalecenia tranquilitatis czyniących, ani wynaydowane skutecznie, iakie tylko w takim razie wynaleść się mogły, to iest spolnego wszystkich starania się o ułatwienie zachodzących na wiele Seymikow obiekcyi, sposoby, wieluby z Ich Mciow Panow Deputatow do przysięgi przystępować nie powinni. I. O. Xiążę IMć Radziwiłł Wda Wileński nietylko żołnierzy swoich nadwornych do izby sądowey zbroynie przystawionych y armaty pod zamek sprowadzone odciągnąć nie chciał, ale ieszcze większą ich przymnożywszy liczbę, przystęp szlachcie z manifestami y dekretami przeciwko deputowanym Ich Mciom, a nawet niektorym Sędziom, zatamował; tak że duchowieństwo ob metum sprofanowania diluvio sanguinis kościoła, nabożeństwa zwykłego odprawować bespieczeństwa nie miało, y duchowni Deputaci do przysięgi accedere nie ważyli się, takim sposobem gwałtowne Trybunału ufundowanie do przysięgi po iednym z niektorych Seymikow, z drugich rozdwoionych po dwoch, y przeciwko manifestom, tudzież dekretom praedilectos sobie wybieraiąc, do przysięgi dopuściwszy, wykonał. Ażeby zatym ten tak okropny actus następuiącym Trybunałow fundowaniom straszliwego nie podawał przykładu, a teraźnieyszego wyroki ostatnią kraiowi nie groziły ruiną, my Senatorowie, Ministrowie, Dygnitarze, Urzędnicy Ziemscy, Grodzcy rycerstwo, szlachta, y obywatele W. X. L: insuper my Deputaci zastraszony przystęp do izby sądowey maiący, solenny ten przed Bogiem serc naszych świadkiem, przed Nayiaśnieyszym Maiestatem I. K. Mci y przed całą rzecząpospolitą o takowe gwałtowności, inkonweniencye, a zatym de illegitimitate tego Trybunału solenniter manifestuiemy się. Pisan w Wil-