Strona:Volumina legum T. 7.djvu/066

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została przepisana.


nowicz. Szymon Mongird. Michał Surynt. Stefan Staszkiewicz. Teodor Abramowicz. Michał Wierzycki. Ierzy Mackiewicz. Antoni Dumaszewicz. Piotr Pietkiewicz. Michał Strocki. Dominik Stankiewicz. Kazimierz Iwanowski. Maciey Grzybowski. Maciey Wyszyński. Adam Torczyłło. Alexander Torczyłło. Waleryan Szowkowski. Franciszek Brzeziński. Antoni Smuła. Stanisław Woytkiewicz. Michał Abramowicz. Kazimierz Iurewicz. Maciey Stesiewicz. Maciey Iwaszkiewicz. Ierzy Budrewicz. Iozef Lutkiewicz. Tadeusz Dowgiałło. Bogusław Skirmontt. Tadeusz Skirmontt. Michał Dowgiałło. Dominik Dowgiałło. Kasper Bohdanowicz. Ierzy Ratyński. Ignacy Wierciński. Bogusław Wierciński. Michał Lubiaski. Iozef Baniewicz. Bazyli Songayło. Franciszek Leszczyński. Mateusz Wenczewicz. Maurycy Szostakowski. Zacharyasz Szylański. Antoni Szylakowski. Dominik Kościuszko. Antoni Bielawski. Wiktoryn Proniewicz. Ian Proniewicz. Ignacy Lenart. Iozef Murawski. Franciszek Murawski. Tomasz Chołchowski. Ian Pieśkiewicz. Fabian Leniowski. Piotr Medeksza. Michał Domeyko. Ierzy Woytkiewicz. Ian Korzeniewski. Daniel Mongirt. Bogusław Wierciński. Maciey Bereśniewicz. Dominik Dowgird. Marcin Sungayło. Tadeusz Zongałowicz. Hieronim Staszkiewicz. Ierzy Małkowski. Szymon Ryzniewski. Iakub Pisarski. Tadeusz Podskoczyn. Antoni Brzeziński. Adam Dowgiałło. Antoni Dylkiewicz. Karol Rotowił. Bogusław Towgin. Andrzey Towgin. Mikołay Makowski. Ierzy Rutkowski. Andrzey Skrzymowski. Szymon Offemberk. Dawid Turkiewicz. Ian Kwiatkowski. Adam Zakrzewski. Daniel Sinkiewicz. Tomasz Grzybowski. Bazyli Targoński. Karol Andruszkiewicz. Bonifacy Łapin. Ierzy Motwid. Adam Pozniak. Wiktotr Szawkowski. Tadeusz Swiderski. Floryan Iankowski. Ignacy Kulesza Cześn. Upitski. Rafał Lanzberg Izff. Dowiatt. Iakub Dowiatt. Kazimierz Satkowski. Ian Satkowski. Ian Sabański. Kazimierz Sawicki. Ignacy Sadkowski. Iozef Lewicki. Stanisław Szymonowicz. Ian Groński. Ian Zengołłowicz. Maciey Możeyko. Antoni Sumiło. Tadeusz Bogwgił. Iozef Sirwid. Woytkiewicz. Ierzy Korzeniewski. Ierzy Korzeniecki. Kazimierz Paszukiński. Ignacy Stegwiłło. Ian Kalinowski. Piotr Kliński. Ian Gięgiecki. Stefan Wilkicki. Iozef Puchowski. Rafał Brzozowski. Paweł Stefanowicz. Ierzy Dowgiałło. Bonifacy Iuchnowski. Stefan Bochdanowicz. Iozef Zackowski. Ian Giedwiłło. Szymon Stefanowicz. Szymon Piotrowski. Szymon Orłowski. Andrzey Tarkowski. Dawda Iasicki. Adam Grochowski. Karol Grochowski. Andrzey Ostaniewicz. Kazimierz Sadziewicz. Ian Ludkiewicz. Antoni Sągayło. Piotr Kozakowski. Iozef Rukwyza. Piotr Iwaszkiewicz. Antoni Szablewicz. Adam Ratowicz. Antoni Raczkow. Krzysztof Sangowicz. Iozef Chrzanowski. Kazimierz Urbanowicz. Antoni Rotow. Tadeusz Fronckiewicz Starosta Powiatu Upitskiego. Marcin Micewicz Por. Pow. Up. Michał Fronckiewicz Sta. Rym. Iozef Giegor. Łow. Smoleń. Antoni Baczański. Teofil Romaszkiewicz. Stefan Romaszkiewicz. Ian Mimoński. Ierzy Mimoński. Ian Sabański. Kazimierz Grulewski. Tadeusz Agryppa Podh. Pow. Upitskiego. Iozef Sabiański. Władysław Dowgiłłowicz. Hor. Przem. Tadeusz Zukowicz. Tadeusz Kosakiewicz. Iozef Kildysz. Ierzy Tomkiewicz. Grzegorz Mimoński. Kazimierz Trzyński. Antoni Kildysz. Moyżesz Iwanowicz. Bonifacy Wyszyński. Antoni Wulf. Franciszek Romanowski. Iakub Pietraszewski Woyski Inflants. Franciszek Salmonowicz. Stanisław Łozowski. Kazimierz Gruszecki. Iozef Alexandrowicz. Antoni Chmielewski. Ian Ratomski. Tadeusz Turowski. Iakub Radziszewski. Ierzy Sołłohub. Ierzy Olszewski. Ian Ludkiewicz. Bartłomiey Stegwiłło. Marcin Sereyko. Iozef Daniłowicz. Karol Koryżna. Rłł. Pow. Upits. Iozef Sonizayło. P. P. Upitski. Augustyn Korzyna S. T. X. Stanisław Gościewicz. Chor. Tra. Laud. Stanisław z Kozielska Puzyna Skarb. Mozyr. Alexander Antoni Billewicz Starosta Puzin. Dyrw. Rott. Bir. Pow. Upitskie. Piotr Mackiewicz Hor. P. Up. Ian Targoski. Iozef Koryzna. Maciey Tunbut. Sebastyan Recewicz. Th. Prześmicki. Tomasz Proniewski. Maciey Bronikowski Skarb. Brze. Iozef Wołodzko Chor. Upits. Iozef Papłoński. Michał Iwanowski. Tadeusz Eygird. Maciey Polikuski. Iozef Rudziński. Tadeusz Okmiański Podcz. Osz. Tomasz Korozna Rot. P. Upits. Iakub z Kozielska Puzyna Star. Pupar. Oboz. Upits. Kazimierz Karpp Star. Pokosz. Ben. Karp. Star. Płuń. Kazimierz Skalski Skarbnik Or. Ludwik Giesłuchyd. Ian Chyroż Chor. Poszwit. Iakub. Połom. Michał Stroga. Franciszek Hryniewicz. Ian z Gimbułtu Leparski. Ludwik Leparski. Iohan Zambidorff. Antoni Paszkowski. Antoni Łopata. Henryk Schulten Kap. I. K. Mci. Kazimierz Gottard. Woyciech Kuczwalski. Antoni Nichmiewicz. Michał Zakrzewski. Maciey Makiewicz. Piotr Dyakiewicz. Bogusław Zarzecki. Ian Płotkuwski. Iozef Sniarski. Mateusz Wonsowicz. Stanisław Odachowski Ciwun Mał. Dyrwian X. Zm. Stanisław Botocki Por. Petyh. Ierzy Siemiaszko Ciun Użwiń. y Pułkow. P. X. Z. Star. Tel. Antoni Giełgud Ciun Twerski y Pułk. Wiełoński Powiatu X. Zmudz. Ian Odachowski. Ciun Prirż. X. Zmudz. Star. Łopayski. Ignacy Karpp Woysk X. Zmudz. Rott. Piotr Szawel. Star. Polepski. Antoni Białłozor Rot. Płłu. Ros. X. Zmudz. Ierzy Iwanowicz P. W. S. X. Zm. Pow. Kowień. Tadeusz Białłozor Star. Koyran. y Rewel. Ierzy Lawdański Star. Giuskon. Alexander Siemaszko Star. Iud. Chor. X. Zmudz. Ierzy Zalewski Rott. P. Szawdowskiego X. Zmudz. Starosta Szn. Kalixty Puzyna Star. Upits. Iozef Sylwestrowicz. Strażnik W. Smoleń. Michał Zaleski Star. Gubr. Iozef Sznywiłło Porucz. Petyh. Iozef Zaleski. Iozef Sylwestrowicz Hor. Ziem. Checz. Antoni Zaleski. Kazimierz Ianczewicz. Bogusław z Woronny Czyż Hor. I. K. Mci. Antoni Pyneta Hor. I. K. Mci Franciszek Iastrzemski. Marcin Iargusz. Ian Gudowicz. Franciszek Dargusz. Onufry Zkretta. Ierzy Ianczewicz Star. Gier. Tadeusz Iastrzębski. Mateusz Hurczyn. Hieronim Dowiat. Dominik Dowiat. Tomasz Łosiński. Ludwik Siodlecki. Marcin Pikturna. Iozef Siemaszko. Bartłomiey Iakubowski. Ian Iuszkiewicz. Stanisław Antoni Skolski. Maciey Zaczkowski. Antoni Karwowski. Ierzy Wambut. Antoni Witowski. Michał Tarabski. Marcin Fiedrzyński. Tadeusz Witkowski. Tadeusz Rymwid Mickiewicz. Michał Rupeyko. Iozef Iazdowski. Andrzey Stefanowicz. Tadeusz Zalewski. Tomasz Pinkiewicz. Wincenty Woydyłło. Woyciech Andrzeiowski. Ian Iurkowski. Iozef Wierciński. Samuel Ogonowski. Michał Godlewski. Kazimierz Sackiewicz. Tadeusz Zaremba. Marcin Iesiewicz. Franciszek Ordyniec. Franciszek Downarowicz. Michał Bułharyn. Woyciech Budkiewicz. Ian Budkiewicz. Maciey Budkiewicz. Tadeusz Wasilewski. Maciey Kołontay, Piotr Turobolski. Franciszek Eysymont. Ignacy Zawistowski. Antoni Niemczynowicz. Ignacy Lanckoroński. W. Pow. Brzes. Kazimierz Sosnowski, Chorąży Petyhor. I. K. Mci. Ignacy Maliszewski. Iozef Wilanowski. Iozef Ioachim Bęklewski. Iozef Bęklewski. Floryan Bęklewski. Wawrzyniec Bęklewski. Izaiasz Bęklewski. Franciszek Bęklewski. Felicyan Buchowiecki. Star. Tubin. Ian Węgłowski. Wawrzyniec Porożowski. Antoni z Pogoczynkow Pałyński. Tobiasz Brzostowski. Ian Włodel. Michał Boreysza. Filip Bielski. Wincenty Boreysza. Her. Bielski. Leon Zdzitowiecki. Onufry Połoński. Antoni Wiszowaty. Franciszek Połoński. Ierzy Gierdowski. Onufry Makowski. Woyciech Makowski. Tadeusz Ielec. Ignacy Uiazdowski. Antoni Paszkowski. Woyciech Sienicki. Waleryan Rutkowski. Antoni Sawicki. Emanuel Wisłoński. Michał Kościa. Woyciech Kościuszko. Iozef Dombrowski. Iozef Kościuszko. Stanisław Dombrowski. Ignacy Boreysza. Star. Lewend. Adam Załęski. Stanisław Czechowski. Felix Laskowski. Michał Czechowski. Ierzy Chocianowski. Michał Bienicki. P. P. R. Iozef Bienicki. Alexander Billewicz. Rot Dyr. Innocenty Bienicki. Hieronim Laskowski. Paweł Dombrowski. Michał Sawicki. Ian Sawicki. Maciey Lakowski. Daniel Laskowski. Gabryel Płocki Szmłud. Felicyan Izbicki. Kasper Nosnowski. Felicyan Buzdzowiecki. Iozafat Kościa. Leon Deholk. Stanisław Sokołowski. Felicyan Izbicki. Kasper Łazowski. Piotr Czechowski. Ambroży Kotaszewicz. Adam Izbicki. Marcin Imieniń-