Strona:Volumina legum T. 7.djvu/065

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została przepisana.


nie vi et armis przeciwko prawom wolnemu głosowi y manifestom illegitime nominowanych, y na potaiemnych zchadzkach, a częstokroć ze dwoch rozdwoionych iednego Woiewodztwa czyli Powiatu Seymikow, dowodnie scyssyą y niezgodę obywatelow pokazuiących, pro libitu et arbitrio funduiącey Trybunały iuryzdykcyi wybranych Deputatow, a ztąd w Trybunałach niesprawiedliwość, na honorze y substancyi uciskow, na ostatek pod czas sądzącey się teyże naywyższey iuryzdykcyi per impunitatem co raz bardziey pomnażaiących się okropnych excessow, wszystkie te intima każdego z obywatelow przerażaiące praw przestępstwa, iako też bespieczeństwa publicznego zgwałcenia, a iż w szkodliwey znosiliśmy cierpliwości, zachowuiąc spokoyność wewnętrzną, y osładzaiąc sobie has amaritudines miłym y sprawiedliwym Iego Krolewskiey Mci P. n. M. Panowaniem, a częstokroć oycowskim Iego włożeniem się do ucalenia praw y wolności, na funduiących się Trybunałach, z ufnością, że kiedyżkolwiek wylewaiąca się z brzegow ambicya y zuchwałość, cierpliwością naszą przekonane będą. Lecz gdy ani łaskawe nad dobrem publicznym pieczołowanie I. K. Mci P. n. M. ani cierpliwość nasza z nadzieią poprawy złączona, wezwyczaionych do zgwałcenia praw, y do wynoszenia się nad rownemi umysłow, do słuszney miary y sprawiedliwości przyprowadzić nie mogły, owszem wyniosłość myśli, iakby z osądzonego w nas de libertate et aequalitate niedbalstwa, ad contempum legum y na szkodę publiczną pomnożyły, kiedy Xiążę IMć Woiewoda Wileński, sprowadziwszy liczne rozmaitego zaciągu żolnierstwo zgromadzone, trzyma dotąd w tymże mieyscu y po przedmieściach, z podniesioną bronią y armatami iakoby przeciwko nieprzyiacielowi wiary S. lub oyczyzny uzbroione, izbę sadową żołnierstwem nadwornym y armatami osadził. Nie mogąc iuż daley znosić takowego dla praw, swobod, y rowności ciężaru, szukamy przez ten nasz manifest y y oświadczenie sie in publico, vulnerum medelam, w dobrotliwym I. K. Mci P. n. M. sercu y y opatrzności, aby raczył zwierzchnością y powagą swoią tamę położyć tym wszystkim gwałtownościom, dla utrzymywania w dawney mocy y uszanowaniu praw y swobod naszych, oraz zachowania powszechney sprawiedliwości, y szczegulnego bespieczeństwa honoru, życia y substancyi każdego z obywatelow. Ktore użalenie się nasze ażeby wszystkim wspołobywatelom wiadome było, one ad acta publica podaliśmy. Dan w Wilnie roku tysiąc siedmset sześćdziesiąt trzeciego miesiąca Kwietnia siedemnastego dnia.

Massalski K. W. H. W. W. X. L.

I. z Kozielska Oginski Mars. W. W. X. Lit.

Fleming P. W. W. X. Lit.

Michał Ogiński P P. W. X. Lit. Stanisław Ciołek Poniatowski Stol. Wiel. W. X. Lit. M. Brzostowski K. W. W. X. Lit. Gerwazy Ludwik Oskierka Cześnik W. X. Lit. Ian Iudycki Kasztelan Miński. Antoni Przezdziecki R. W. X. Lit. Iozef Sosnowski P. W. X. Lit. Antoni Tyzenhauz Ł. W. W. X. Lit. Antoni Ważyński Skarbny W. X. Lit. Kazimierz Iozef Narbut. Mars. Powiatu Lidzkiego. Stefan Olędzki Marszałek Powiatu Wołkowyskiego. Ian Anto. Horain Podk. Wil. Franciszek Alexandrowicz Chorąży Pułkow. Powiatu Lidz. Dominik Alexandrowicz P. Z. W. X. Lit. Paweł Buchowiecki Pisarz Brzeski. Iozef Antoni Kaczanowski Pułku Wołkowyskiego. Antoni Swiaszrzeński Puł. Now. Antoni Buchowiecki Koni. Lud. Ssta Suzin Sędzia G. W. B. Ignacy Nieławski Stol. Km. Sta. Rostocki Podstoli Sęd. Gr. Pt. Sł. Andrzey Suchodolski Miecznik. Iozef Downarowicz Cześ. Pułk. Powiat. Słonim. Tadeusz Eydesadowicz. Ludwik Antoni Franc. Broński K. P. Słon. Michał Oskierka Starosta Miedziński. Paweł Bulkarym Kon. Pow. Wo. Antoni Giełgut Ciw. Iozef Ważyński Kon. Pow. Osz. Roman Wołodzko Sta. Ur. Iozef Bułhak Podcz. P. Lidzki. Kazimierz Ian Głowbicz. Przecławski Krayczy Ptu. Słon. Andrzey Ryłło Hor. Rot. W. Powiat. Lidzki. Tadeusz Narbutt. Konius. Powiatu Lidzkiego Chor. Panc. Antoni Marbutt Marszałkowicz Powiatu Lidzkiego. Augustyn Siemioth Ssta Gimbagolski. Michał Narbutt Podkomorzyc Powiatu Lidzkiego. Piotr Narbutt Podkomorzyc Powiatu Lidzkiego. Iozef Narbutt Podkomorzyc Powiatu Lidzkiego. Ierzy Nowicki Budowniczy Powiatu Lidzkiego. Franciszek Rutski Cześnikowicz Powiatu Lidzkiego. Mich. Rutski Cześ. Pow. Lidz. Antoni Szostak Rotm. Powiatu Lidzkiego. Andrzey Talwosz Steckiewicz Starosta Koniuchowski. Stefan Dłuski Pod. Czer. Antoni Mrokowski Miecz. Der. Michał Mrokowski Ob. W. Br. Ignacy Myślicki Sta. Bart. Iozef Wiednicz Łow. Czer. Maciey Zalewski. Michał Tyszkiewicz Stolnikie. Inflant. Ierzy Chmielewski. Antoni Kołyszko. Mateusz Łubianowicz. Iozef Tomaszewski. Franciszek Towiański. Adam Sułkowski. Iozef Borkowski. Andrzey Ilcewicz. Karol Zapaśnik. Iozef Mackiewicz. Franciszek Mackiewicz. Tadeusz Talwszo Steckiewicz. Ludwik Steckiewicz. Wiktorym Michał Swian. Ludwik Znamierowski. Andrzey Bogatko. Piotr Nowicki. Adam Bohdziewicz Gedeon Tarnowski. Kazimierz Iągski. Ierzy Szczuka. Tadeusz Kolesiński. Antoni Harasimowicz. Ian Telszewski. Nikodem Hrynicewicz. Antoni Swięcicki. Marcin Dąbrowski. Tadeusz Kochyniński. Ian Iacewicz. Ian Gorendwicz. Maciey Zurawski. Antoni Mackiewicz. Ian Harasimowicz. Władysław Steckiewicz. Stanisław Steckiewicz. Stefan Rudziecki. Iozef Groniewski. Michał Morykoni Ssta Pomus. Stefan Buyko. Andrzey Drobycz. Andrzey Pruszakiewicz. Stanisław Zaborowski. Tadeusz Borowski. Adam Dylkiewicz. Ian Dylkiewicz. Maciey Rubaszewski. Kazimierz Szuścicki. Ierzy Szuścicki. Antoni Szymkowicz. Antoni Kołyszko. Ian Kołyszko. Iozef Buyko. Iozef Macuński. Ian Gieczewski. Iakub Langiert. Tadeusz Czerniewski. Ian Michałkiewicz. Gabryel Zylichowski. Andrzey Zylichowski. Michał Nowicki. Antoni Toczyłowski. Michał Swiacki. Antoni Goleiewski. Marcin Munczyński. Tadeusz Stefanowicz. Ierzy z Hannusa Leparski Pod. Powiatu Upitskiego. Stanisław Stadzkiewicz Stt. Poborz. Stefan Alexan. Sutkowicz. Piękowski Pod. Inflant. Iędrzey Staniewicz Cz. Wilk. Onufry ze Stanow Szafraniec Stański. Kazimierz Koiałowicz M. P. Fabian Łaniewski. Dominik Koiałowicz M. P. Ierzy z Połowa Zołkowski. Iakub Zołkowski. Karol Balikiewicz. Gedeon Szyltyng Chor. I. K. Mci. Antoni Chomichowski. Kazimierz Kildysz. Iakub Czabkiewicz Star. X. Z. M. D. Z. Maciey Mackiewicz. Paweł Chomikowski. Tadeusz Zengołowicz. Franciszek Czaszyn. Mikołay Zwieczerewski. Ian Iodkiewicz. Tadeusz Downarowicz. Ierzy Widmont. Iakub Budrewicz. Iozef Budrewicz. Szymon Lemieszewski. Franciszek Ostaniewicz. Mateusz Eydrygowicz. Ierzy Kildysz. Tomasz Strzałkowski. Bartłomiey Sipowicz. Ioachim Tołoczko. Iozef Gliński. Ierzy Dowgiłowicz. Michał Bohdziewicz. Michał Trzasko. Antoni Dziewoczko. Ian Wardowski. Marcin Zołkowski. Dominik Downarowicz. Tadeusz Bohdanowicz. Władysław Leparski. Tadeusz Sawicz. Ian Proniewski. Nikodem Czaszyn. Ierzy Tołoczko. Onufry Koleroicy. W. Karol Turczy-