Strona:Volumina legum T. 7.djvu/071

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została przepisana.


sławski Kray. Pow. Słonim. Tadeusz Czudowski Star. Prusiński. Ian Woyniłowicz Podcz. Pow. Słonim. Iozef Czudowski. Paweł Woyniłowicz Podcz. Pow. Słonim. Andrzey Przecławski Podsędkowicz Pow. Słonim. Iozef Dobkiewicz. Adam Czarnuszewicz. Kazimierz Bosiacki. Szymon Kasparowicz. Ian Więckiewicz. Andrzey Mizgier. Stefan Mizgier. Astaficy Mizgier. Ian Turczynowicz Susczycki I. K. Mci. Tadeusz Czernik. Mikołay Tertykowski. Iozef Siemiński. Andrzey Tertykowski. Antoni Iurewicz. Ian Bobrowski. Iozef Korbutt. Franciszek Bankowski. Paweł Podhayski. Franciszek Mittakowski. Iozef Błocki. Antoni Buchowiecki Kon. Wdztwa Brzeskiego. Ignacy Lanckoroński Paszkowski Rotm. W. B. Antoni Witelwisz Zardecki R. W. B. Michał z Bieniedzidz Bieniecki P. Pow. Rzecyc. Onufry z Czerniow Połoński. M. Sienicki Łow. Owrucki. Iozef z Bieniedzic Bieniecki P. P. L. Franciszek z Czerniow Połoński. Gabryel Błocki Snieszko. Antoni Ratowski. Wiktory Bieniewski Stolnik Chełm. Woyciech Kościuszko. Kaietan Zardecki M. P. W. Iozef Kościuszko. Antoni z Pogończykow Patyński. Felicyan Izbicki. Andrzey Sidwinowicz. Leon Debulli. Marcin Imieniński. Michał Kościa Zbirochowski. Kaietan Kościa. Antoni Laskowski. Iozef Kościa. Faustyn Kościuszko. Mikołay Laskowski. Felicyan Buchowiecki Starosta Tubim. Ignacy Maliszewski. Skar. Brzes. Emanuel Wisłouch R. W. B. Kasper Kosmowski. Marcin Wołencewicz †††. Kasper Łozowski. Adam Zalęski. Ambroży Kotoszewicz. Ierzy Chocianowski. Tomasz Wołyncewicz. Stanisław Sokołowski. Iozef Leszkiewicz. Wincenty Wołyncewicz. Iozef M. Witanowski. Onufry Makowski. Felix Laskowski. Antoni Laskowski. Antoni Laskowski. Woyciech Makowski. Mikołay Laskowski. Ambroży Łukaszewicz. Ludwik Hornostayski. Hieronim Laskowski. Maciey Laskowski. Mikołay Laskowski. Daniel Laskowski. Ian Witanowski. Michał Zadernowski. Ian Zadernowski. Iozef Laskowski. Ignacy Biernacki. Franciszek Gorski. Serwacy Gorski. Kazimierz Buchowiecki. Stanisław Błocki. Antoni Błocki. Tadeusz Iakubowski. Iozef Zbarasewski. Franciszek Onichimowski. Walenty Wroblewski. Iulian Radzikowski. Iozef Ioachim Bęklewski. Floryan Bęklewski. Iozef Bęklewski. Woyciech Turski. Franciszek Bęklewski. Piotr Bęklewski. Wawrzyniec Bęklewski. Dominik Bęklewski. Izaiasz Bęklewski. Antoni Bęklewski. Tomasz Bęklewski. Stanisław Czechowski. Michał Czechowski. Woyciech Paszkowski. Antoni Paszkowski. Michał Połoński. Stanisław Turski. Franciszek Iohałkowski. Antoni Ielec. Kazimierz Narkuski. Ierzy Ielec. Tomasz Ratowski. Iakub Kotaszewicz. Alexander Wołyniewicz. Stanisław Bolski. Szymon Bilski. W. Kniaź Szuyski. Adam Stachorski. Antoni Iahołkowski. Tomasz Iahołkowski. Andrzey Laskowski. Ian Wielogorski. Iakub Starowski. Stanisław Woruszyło. Iakub Woruszyło. Marcin Sniżko Błocki. Ian Sniżko Błocki. Piotr Chodymcki. Ian Chodymcki. Dominik Chodymcki. Michał Horain. Iozef Legucki. Franciszek Łazowski. Alexander Łazowski. Ignacy Osuchowski. Ian Osuchowski. Filip Bielski. Augustyn Bielski. Ian Bielski. Iozef Łazowski. Ian Truskowski. Kazimierz Krzywobłocki C. N. S. Kazimierz Lewkowicz. Iozef Krzywobłocki. Dominik Lewkowicz. Tadeusz Chlewiński. Ignacy Iahołkowski. Piotr Czechowski. Iozef Loniewski. Władysław Sualski. Hilary Pieszka R. Gwg. Ian Gorski. Wawrzyniec Suchodolski. Leon Ielec. Iozef Czarnowski. Ignacy Boreysza. Tadeusz Ielec. Iustyn Detterewa. Antoni Lanckoroński Paszkowski. Paweł Dąbrowski R. W. K. Stanisław Dąbrowski. Franciszek Czaykowski. Iozef Dąbrowski. Andrzey Dąbrowski. Tadeusz Ielec. Waleryan Rutkowski. Tadeusz Ielec. Tomasz Połoński. Iozef Leskiewicz. Franciszek Błocki. Kazimierz Iaszczyński. Woyciech Popławski. Stanisław Popławski. Iakub Wierzbicki. Franciszek Mac. Kościuszko Siechnowski. Franciszek Zatowski Cze. Czer. Hrehory Ancuta. Andrzey Ancuta. Stanisław Błocki. Michał Sawicki. Ian Sawicki. Woyciech Boguszewski. Antoni Błocki. Ian Maliszewski. Leon Maliszewski. Antoni Kurowicki. Iozef Kurowicki. Stanisław Kuniewski. Kazimierz Fiedziuszko. Iozef Fiedziuszko. Marcin Fiedziuzsko. Ian Nietyksza. Samuel Laskowski. Michał Orda Miecznikowicz Pow. Pińskiego. Felicyan Nagurczewski Regent P. P. Ian Czernik. Iozef Gieysztor. Antoni Zygmunt Ziabka R. P. P. Antoni Bohuszewicz. Iozef Strzałkowski. Antoni Rutkowski. Iozef Hruszecki. Antoni Zakrzewski Kazimierz Starowolski. Antoni Osowiedzki. Ierzy Telatycki. Michał Buttman. Ignacy Turewicz. Franciszek Szymański. Iozef Brachowski. Tadeusz Zegliński. Ludwik Rodziewicz. Ian Suchodolski Horod. Woiewodztwa Mścisławskiego. Ian Suryn Cześnik y R. W. M. Leon Antoni Dewic Sędzia Ziemski Pog. W. M. Puł. W. W. X. L. Iozef Kirkor Puł. I. K. Mci. Tadeudz Ignacy Kirkor R. W. M. Ian Nepomuc. Ciechanowiecki. Star. Miłł. Krzysztof Ciechanowiecki. Felicyan Suchodolski Kray. Woł. Ian Kurek Tow. I. K. Mci. Lantwoyt Mści. Star. I. P. Wołk Karaciński Staros. Korwin Buynowski. Ian Komar. Iakub Korsak Ch. B. W. S. P. Xawier Komar. Grzegorz Osmołowski. Stanisław Tadeusz Suryn. Dyo. Kurck. Leon An. Daszkowicz. Horbacki. Sylwester Koszałek. Km. Hutoński. Andrzey Suryn. Tadeusz Suryn Cześ. Mścisł. Antoni Moskiewicz Cześ. Mści. Tad. Imc. Kurek. Ian Suryn Cze. Mści. Floryan Iackowski Cześ. Połocki. Tadeusz Kurek. Mikołay Iasieński. Kazimierz Pacewicz. Antoni Romanowski. Ian Tołpyha. Ian Dzikowicki. Wiktory Dmochowski. Alexander Waskowski. Mikołay Myślik. Leon Rozwadowski. Ian Prokopowicz. Marcin Sikorski. Kazimierz Gromdzki. Tomasz Tołpyha. Marcin Wysocki. Antoni Krzywicki. Antoni Iwicki. Stanisław Tański. M. Abramowicz. Ian Michałowski. Ian Osmołowski. Cyp. Piotrowski. Iozef Iurewicz. Iozef Wilczyński. Antoni Mirzyński. Ian Kurek. Stefan Kurek. Sym. Granda. Maur. Pannik. Tadeusz Stypałkowski. Ian Droniecki. Her. Malinowski. Michał Małachowski. Bazyli Sołłohub. Walenty Kurek. Benedykt Dawidowicz. Ignacy Sudziłowski. Tad. Domaszewski Pieślak. L. Io. z Woroney Czyż. Antoni Korsiak. Władysław Saprynowski. Iozef M. Kisiel. Kazimierz Gaworowski. Piotr Czechowski. Maciey Czechowski. Io. Th. Krzywicki. Szymon Kościuszko. Ian Kołupayło. Karol Kołupayło. Antoni Choynowski. Ian Iewniewicz. Maciey Choynowski. Iozef Goyżewski. Alexander Kurek. Karol Suszczyński. Iakub Hryniewicz. Iozef Slunka. Bazyli Kogucki. Gabryel Bubel. Piotr Sołłohub. Ludwik Podwiński. Kazimierz Iasieński. A. B. Chodzkiewicz. Mo. W. M. Star. Luszewski. Felicyan Halcewicz Pleskaczewski Straż. W. M. Stanisław Korebko na Czerniewie Czerniewski. Franciszek Kwaczyński Iaroszewicz. Hre. Kliszewski Olluk. Wik. Długokański. Bazyli Karaczewski Wołk. Ian Onoszkowicz Iacyna. Iozef Pleskaczewski. Teodor Holkowski. Michał Kozopolański. Franciszek Skułdycki. Dominik Kiryacki. Ierzy Margrabia Myszkowski. Alexander Kozopolański. Iozef Czerniewski. Michał Lenczewski. Felicyan Woyciechowski. Leon Borczyński. Ant. Lenczyłowski. Alexander Koropolański. Iozef Wroblewski. Ian Dobrosielski. Michał Piotrowski. Kazimierz Petrażycki. Antoni Zaleski. Iozef Hubza. Piotr Zalewski. Io. Blinstrub. Ian Kurek. Ian Podobied. Antoni Krassowski. Michał Sudziłowski. Io. Komarowski. Dom. Czechowski. Io. Buczyński. Ludwik Kurek. Antoni Wyzlański. Ian Kraiewski. Ignacy Swięcicki Ob. W. Miński. Ian Piszczałło Star. Mor. Michał Swiętorzecki. Marcin Wankowicz Cześ. W. Min. Piotr Kozubowski. Michał Piotraszko. Felix Pawlikowski. Antoni Dombrowski. Ignacy Strękowski. Adam Dyszlewicz. Ignacy Swiętorzecki. Stanisław Swiętorzecki. Adam Wankowicz Star. Kłapo. Marcin Onufry Oziembłowski Porucz. W. M. Ierzy Adam Przesiecki. Michał Przesiecki. Michał Uzłowski. Karol Strachowski. Grzegorz Wierzbicki. Atanazy Wierzbicki. Hieronim Wierzbicki.

Instrumentum accessionis I. WW. I. Panow Senatorow etc. etc. Konfederacyi W. X. Litewskiego.

My Senatorowie, Ministrowie, Dygnitarze, Urzędnicy y obywatele W. X. Litewskiego niżey na