Strona:Volumina legum T. 7.djvu/055

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została przepisana.


etiam inquisitionibus juratoriis, attento situ locorum et signorum granitialium, zwyż wyrażonemi dobrami Andruszowką, Chatainogrodkiem, Zerdelami, y innemi dobrami in collateralitate będącemi, non attenta contumacia partis, in gyrum ograniczą, kopce Komornikom albo Komornikowi usypać, lub odnowić, wiolencyi szkody, Urzędom Ziemskim lub Grodzkim, bądź iednemu na ten termin sprowadzonemu, mediantibus inquisitionibus rozeznać et cui a quo competierit, nadgrodzić zalecą, a na sprzeciwiaiących się rygor prawa interponet.

Przyczynienie Posłow Wdztwu Krakowskiemu.

Ponieważ Rzeczopospolita Woiewodztwu Sandomirskiemu, ex ratione siedmiu Powiatow, tyleż Posłow mieć na Seym konstytucyą 1736 pozwoliła, teraz zaś dla każdego Powiatu Woiewodztwom Ziem Pruskich po dwoch Posłow oznaczyła; więc na instancyą Posłow Woiewodztwa Krakowskiego, ośm Powiatow w sobie zawieraiącego, odtąd tyleż Posłow obierania, mocą ninieyszego ustanowienia, Stany Rzeczypospolitey dozwalaią.
Iako wyraźne prawa, a mianowicie statut 1510, a constit. 1565 obowięzuie IchMciow Senatorow, aby na Seymikach, gdzie ktory swoie dignitarstwo osiąga bywali, konstytucya zaś 1611 fol. 25, pierwszeństwo Dygnitarzow przed Urzędnikami Woiewodztw po całey Koronie bez excepcyi oznaczyła, gdy iednak te prawa sinistra ich interpretatione nie zupełnie bywaią zachowane; przeto zgromadzone Rzpltey zkonfederowane Stany, zapobiegaiąc temu, postanawiaią, aby te wzwyż wytknięte prawa w ścisłey, bez rożniącego moc ich stanowienia, były obserwancyi, y aby Senatorowie według tego pierwszeństwa, ktore maią w swoich Woiewodztwach, wszelkie głosy, y gaienia przed Urzędnikami zabierali. Urzędnicy zaś między sobą porządek, według dawney anni 1611 konstytucyi, tudzież y ostatniey anni 1636 Podkomorzego w swoim Woiewodztwie przed Starostami Grodowemi, tych zaś Starostow cum jurisdictione judiciali będących, przed Chorążemi, et sic consequenter ordinem zachowuiąc, ieden przed drugim w krzesłowym pierszeństwa mieyscu, y z niego zabierania wszelakich głosow na Seymikach y Ziazdach publicznych, uymy w prerogatywie nie czynili.

O amnestyi.

A że pozwolenie amnestyi daie przyczynę złemu, nadzieia pokrycia tąż amnestyą excessow podczas Bez-krolewia popełnionych przymnaża większey zuchwałości, nieposłuszeństwo prawu wszczyna, dobra Krolewskie, duchowne, y Ziemskie do ostatniey częstokroć przyprowadza ruiny, zaczym iey na żadnym Seymie ani w powszechności, ani w szczegulności nie pozwolemy, lecz wszystkie wykroczenia, iak publiczne, tak prywatne, naiazdy, mordy, bunty, gwałty, krzywdy, szkody, prawa, bespieczeństwa y spokoyności publiczney iakimkolwiek sposobem zgwałcenie ktore się pod czas teraźnieyszego Bez-krolewia stały, albo popełnione być mogą, surowie ukarane, szkody y krzywdy wszelakie nagrodzone mieć chcemy, y postanawiamy, a dla zatrzymania iak naygruntownieyszego podczas ninieyszego Bez-krolewia bespieczeństwa, forum ubiquinarium w tey okoliczności naznaczamy.

Ratyfikacya deklaracyi Ministrow Pruskich, względem tytułu Krola Pruskiego.

A że ratyfikacya deklaracyi przez Ministrow Pruskich daney wyżey wyrażoney, względem tytułu: Krola Pruskiego, od Rzpltey przyznanego, z podpisem ręki tegoż Krola IMci y z pieczęcią przed zakończeniem Seymu tego przyszła, więc tąż ratyfikacyą z oryginału do teraźnieyszych konstytucyi wpisać roskazaliśmy, ktora słowo w słowo iest takowa:
Fridericus Dei gratia Rex Borussiae, Margravius Brandeburgensis, Sacri Romani Imperii Archi-Camerarius et Princeps Elector, Supremus Silesiae Dux, Princeps Supremus Arausionensis, Novi Castri et Valengiae, necnon Comitatus Glacensis, Geldriae, Magdeburgi, Cliviae, Iuliaci, Montium, Stetini, Pomeraniae, Cassubiorum, Vandalorum et Megapolis, necnon Crosnae Dux, Burggravius Norimbergensis, Princeps Halberstadii, Mindae, Camini, Vandalii, Suerini, Raceburgii, Ost-Frisiae et Mursii, Comes Hohenzollerae, Ruppini, Marcae, Ravensbergi, Hohensteinii, Tecklenburgi, Suerini, Lingae, Burae, et Leerdami, Dominus Ravensteinii, Rostochii, Stargardae, Lavenburgi, Butoviae, Arlayae et Bredae etc. etc. Notum testatumque facimus hisce, omnibus quorum interest. Cum Serenissima Poloniae Respublica titulum nostrum Regium Borussiae recognoscere decreverit, et Ministri nostri Varsaviae residentes, ne haec recognitio Serenissimae Reipublicae damno sit, declarationem ei exhibuerint, cujus tenor de verbo ad verbum sequitur:
Nos Carolus, Princeps de Carolath S. Romani Imperii Comes de Schoenaich, Eques Ordinis Aquilae Nigrae, Suae Regiae Majestatis Borissiae Generalis Exercituum Locum tenens, Orator Extraordinarius, et Plenipotentiarius, necnon Gedeon de Benoit, Ejusdem Regiae Majestatis Legationum Consiliarius actualis, et Residens apud Serenissimam Rempublicam. Ex quo Serenissima Respublica Poloniae in corpore ad exemplum omnium aliarum Potentiarum, titulum Regium Borussiae recognoscere decrevit, ea tamen lege, ne haec recognitio nec juribus, enec possessionibus Reipublicae sit damno, vel praejudicio; hinc nos infrascripti Sacrae Regiae Majestatis Borussiae Ministri, vigore hujus, declaramus, Suae Regiae Majestati nec animum neque mentem esse, usu hujus tituli tractatibus et conventionibus inter Illam et Serenissimam Rempublicam feliciter existentibus, quidquam praejudicii afferre, quin potius omnium Reipublicae jurium aeque ac libertatum garantiam seu tutionem praestituram et manutenturam esse.