Strona:Volumina legum T. 7.djvu/056

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została przepisana.


Caetero spondemus, nos operam impensuros esse, quo haec declaratio a Regia Sua Majestate propria manu ratihabeatur, atque confirmetur. Quorum in fidem hunc declarationis actum subscripsimus, et gentilitiorum insignium nostrorum sigillis munivimus. Actum Varsaviae die 27 Maji, anno 1764.

C. P. de Carolath.

(L. S.)
G. de Benoit.

(L. S.)


Nos visa perpensaquae hac declaratione, eam ratam et gratam habemus, approbamus ac confirmamus, verbo Regio spondentes, pro Nobis, Successoribusque nostris, Nos eosque declarationem hanc sanctissime observantus, neque permissuros esse, ut ulla ratione a quovis infringatur. In cujus rei testimonium, Nos hoc ratificationis instrumentum, manu nostra subscripsimus, et sigillum nostrum Regium ei apponi curavimus. Dabantur in Regia nostra Berolini. Die 12 mensis Iunii, anno salutis millesimo septingentesimo sexagesimo quarto, Regni nostri vigesimoquinto.

Fridericus Rex.

(L. S.)

Finckenstein E. F. de Hertzberg.


A zatym, iakośmy wyżey tytuł Krolewski Nayiaśnieyszemu Krolowi IMci Pruskiemu, przykładem inszych dworow, referibiliter do tey ratyfikacyi przyznali, tak gdy ta nastąpiła, podług opisu warunkow tamże wyrażonych, przyznaiemy.

Exorbitancye do Seymu Electionis odłożone.

Lubo zaś na teraźnieyszym Seymie Convocationis sub Confoederatione odprawuiącym się niektore exorbitancye poprawione y ułatwione, do wszystkich iednak poprawienia według żądania Woiewodztw, dla ubiegaiącego czasu przyiść nie mogło; więc te do Seymu da Bog Electionis odkładamy, y reasuumuiąc dawnieysze Konfederacye przed obraniem nowego Pana, naprawować y uspokoić zechcemy.

Pozwolenie Xciu IMci Prymasowi wydania wici na pospolite ruszenie.

Gdyby zaś na niebespieczeństwo y zamieszanie Rzeczypospolitey zabierać się miało, ktoregoby swoiemi, y na tym Seymie opatrzonemi siłami odwrocić nie było można, tedy in eo casu propter providentam defensionem cuiquae naturaliter licitam, ażeby I. O. Xiążę IMć Prymas z przytomną na ow czas Radą, wici na pospolite ruszenie wydał, obliguiemy, y w dawnieyszych Konfederacyach praktykowanemi środkami zaradzać o Rzeczypospolitey pozwalamy.

Dwor Xcia Prymasa wolny od pospolitego ruszenia.

A iako przeszłemi Konfederacyami dwor I. O. Xiążęcia IMci Prymasa od pospolitego ruszenia na Elekcyą absolvebatur, tak y teraz actu Convocationis in omnem eventum absolvitur, ktorego dworu osob regestr na Elekcyi podany będzie.

Recess desideriorum.

Desideria publica et privata dawnieyszemi recessami 1726, 1733 wyrażone, iako y teraźnieysze rezolwowane być nie mogące, Woiewodztw, Ziem y Powiatow, et signanter Generału Mazowieckiego, do dalszego Seymu w recess odkładamy.

Instancya o kanonizacye y beatyfikacye.

Zakładaiąc wielką ufność uszczęśliwienia naszego w intercessyi SS. Pańskich, y modlitwach za nami sług Bożych, obliguiemy I. O. Xiążęcia IMci Prymasa, ażeby imieniem Rzeczypospolitey wniosł instancyą do Stolice Apostolskiey, o kanonizacyą cudami słynących BB: Iana Kantego, Iana z Dukli, Iozefa Kalasancyusza fundatora Schol: Piarum, Iozafata Archi-Biskupa Połockiego, Ladysława z Gielniowa, Kunegundy y Bogumiła, o beatyfikacyą Venerabilium Andrzeia Boboli, Anny Omiecińskiey, Zapolskiey, Narbuta, Kolumby, y o akceleracyą processu in ordine ad beatificationem, sługi Bożego Rafała Chylińskiego.

KONSTYTUCYE

WIELKIEGO XIĘSTWA LITEWSKIEGO

NA TEYŻE KONFEDERACYI GENERALNEY.
Approbacya Konfederacyi Generalney Wielkiego Xięstwa Litewskiego.

Rozpoczętey Konfederacyi Generalney W. X. Lit. pod Marszałkostwem Urodzonego Michała Brzostowskiego Koniuszego W. X. Lit. na dniu szesnastym Apryla, roku teraźnieyszego w Wilnie sprawiedliwe przyczyny, y dobroć intencyi ku Rzeczypospolitey uznaiemy, gorliwość obywatelow chwalemy, y we wszystkim tęż Konfederacyą approbuiemy, onę do konstytucyi teraźnieyszey ingrossować zlecamy.
Poselstwo Ur. Gerwazego Ludwika Oskierki Cześnika W. X. Lit. od teyże Generalney Konfederacyi, z wyrażeniem wdzięczności za oświadczone tey części Rzpltey, y powszechnemu w niey bespieczeństwu skuteczne sposoby, do Nayiaś: Monarchini Rossyiskiey wysłane, ktora tak narodowi naszemu iest przychylną, że bez zysku swoiego y uszczerbku kraiu, praw y wolności Rzpltey naszey, nic nad samę nie wyciąga wdzięczność y sławę, iako się wspaniale y przez manifesta y przez usta swoich pełnomocnych Posłow oświadczyła, za przyzwoite y słusznie należące uznaiemy. Waruiąc to iednak, aby tenże Poseł od Generalney Konfederacyi W.