Strona:Volumina legum T. 7.djvu/054

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została przepisana.


wie oboyga narodow z prowentow Rzepltey y stołu Krolewskiego, za assygnacyami y dyspozycyami I. O. Xcia IMci Prymasa z Radą na ten czas przytomną wydanemi, prowidowali, zlecamy.

Wyznaczenie summy I. O. Xciu IMci Prymasowi.

Ponieważ Xiąże IMć Prymas od początku Bez-krolewia zdrowiem y kosztem swoim ochotnie szafuie na usługę Rzeczypospolitey, y do szczęśliwego ukoronowania przyszłego Krola naszego w Warszawie temi czasy wiele na przystoyną subsystencyą potrzebuiący, dosiadać będzie, a przy szczupłych dochodach, y naznaczoney sobie przez Radę Senatu na poczatku Interregni kwocie wystarczyć na to nie może, więc żeby mu skarby Korony sto tysięcy, Litewski pięćdziesiąt tysięcy z prowentow Rzeczypospolitey, za kwitami tegoż Xiążęcia IMci Prymasa, wyliczyły, mieć chcemy y zalecamy.

Gratitudo Ur. Xciu Marszałkowi y Ur. Sekretarzowi Seymu.

Chwalebne y usilne Ur. Xięcia Adama Czartoryskiego Generała Ziem Podolskich Marszałka Konfederacyi Seymu teraźnieyszego, do pomyślnego obrad publicznych skutku, starania, y prace sprawiedliwie zawdzięczaiąc, gdy Stany zkonfederowane Rzpltey ofiarowały mu z własney chęci summę sto tysięcy złotych, tey zaś przez wspaniałość umysłu przyiąć wzbraniał się, niechcąc dać z siebie na dalsze czasy przykładu interessowaney żądzy, żeby przecież zostawał na zawsze znak należytey temuż Xciu Marszałkowi od nas rekognicyi, summę sześćdziesiąt tysięcy złotych Polskich pro hac sola vice, za powszechną zgodą, y z przynaglaniem prawie o przyięcie, a oraz Ur. Sekretarzowi tegoż Seymu w nagrodę podiętych fatyg szesnaście tysięcy złotych Polskicg, także pro hac sola vice, do zaplacenia z skarbu Koronnego naznaczamy.

Rekommendacya WW. Woiewodow Mścisławskiego y Pomorskiego.

Gdy przez wielu Posłow dystyngwowane w oyczyznie zasługi WW. Konstantego Platera Woiewody Mścisławskiego, y Pawła Mostowskiego Woiewody Pomorskiego, dokładnym wyrażeniem y zaletą wspomniane, sprawiedliwą u Stanow Rzpltey nalazły konsyderacyą; przeto aby dostateczną z szafunku łask Krolewskich otrzymać mogły nadgrodę, łaskawym względom przyszłego Krola rekommenduiemy.

Wielebnego Xiędza Sekretarza Koronnego.

Zawdzięczaiąc zasługi Wielebnego Iozefa Kierskiego Sekretarza W. K. y na teraźnieyszym Seymie według urzędu ustawiczność, przyszłemu Nayiaśnieyszemu Panu do pierwszych wakansow duchownych rekomendować, za rzecz sprawiedliwą uznaiemy, y pamięć o tym w czasie swoim mieć zechcemy.

Urodzonego Podkomorzego Sochaczewskiego.

Także aby przyszły Krol IMć z szafunku łask swoich Ur. Stanisława Gadomskiego Podkomorzego Sochaczewskiego, Pisarza kwarty y hiberny ukontentować, y zasługi iego nadgrodzić raczył, Stany Rzeczypospolitey instare deklaruią.

Zasługi UU. Pisarzow Ziemskich Sieradzkiego y Lubelskiego.

Ponieważ przy rozdzieleniu na Prowincye Trybunału Koronnego mocą teraźnieyszego Seymu, za żądaniem UU. Posłow z Woiewodztw, Ziem, y Powiatow do tychże Prowincyi Koronnych należących postanowiliśmy, żeby na regestra Woiewodzkie, Pisarze każdy z Woiewodztwa swoiego Ziemscy, na swoim regestrze pioro trzymali, a nie Pisarze Ziemscy Sieradzki y Lubelski, iako dotąd bywało; więc zawdzięczaiąc wieloletnie zasługi tychże dwoch Pisarzow Ziemskich, w Prowincyi Wielkopolskiey, Iana Gołembowskiego, a w Małopolskiey Adama Suchodołowskiego, obydwoch przyszłemu Nayiaśnieyszemu Regnantowi naszemu ad panem bene merentium, usilnie zaleconym mieć chcemy.

Pozwolenie wyiazdu za granicę.

Wielmożnym Piotrowi Sapiezie Smoleńskiemu, Francisz. Szembekowi Inflantskiemu Woiewodom, dla poratowania zdrowia do dalszych usług Rzeczypospolitey potrzebnego, wyiazdu za granicę do wod pozwalamy, z teyże przyczyny takoweż pozwolenie Ur. Bazylemu Walickiemu Kasztelanowi Sochaczewskiemu daiemy.

Kommissya do rozgraniczenia Starostwa Niechorowskiego.

A ponieważ Starostwo Niechorowskie z wsiami Krytowką y Katowką cum attinentiis w dyfferencyach swoich z dobrami Andruszowką y innemi, nie ma swego dostatecznego ograniczenia, przeto Kommissarzow W. Michała Sufczyńskiego Kasztellana Czerskiego, UU. Bartłomieia Giżyckiego Wyszogrodzkiego, Maryana Dydyńskiego Lubaczewskiego, Kasztelanow, Adama Chołoniewskiego Podkomorzego Bełzkiego, Marcina Grocholskiego Cześnika Winnickiego, Macieia Skorupkę Sędziego Grodzkiego Sandomirskiego, Anton. Czeczela Sędziego Grodzkiego Bełzkiego, Dębowskiego Woyskiego Latyczew. Simusińskiego Cześnika Nursk. Wirskiego Skarbnika Bracławskiego, Zagurskiego Łowczego Nowogrodz. Wilczopolskiego Łowczego Mścisławskiego Dąbskiego Sstę Karaczyńskiego, Malinowskiego Porucznika znaku Pancernego, na tę komsyą naznaczamy; ktorzy to WW. y UU. Kommissarze, absentia unius vel alterius non obstande, dummodo quinque adsint; za wydaniem inotescencyi na grunt ziechawszy, pomienione Starostwo Niechorowskie cum attinentiis, przychyliwszy się do dawnych lustracyi y dokumentow, praeviis