Strona:Volumina legum T. 7.djvu/024

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została przepisana.


liskiego. UU. Macieia Gliszczyńskiego Pisarza Ziemskiego Kaliskiego, Iozefa Mikorskiego Cześnika Gostyńskiego. Do Woiewodztwa Sieradzkiego. UU. Iana Kobierzyckiego Podstolego Sieradzkiego, Pawła Załuskowskiego Skarbnika Sieradzkiego. Do Ziemi Wieluńskiey. UU. Iozefa Sławentę Stawskiego Podczaszego Wieluńskiego, Woyciecha Niemoiewskiego Cześnika Wieluńskiego. Do Woiewodztwa Łęczyckiego. UU Woyciecha Bardzińskiego Chorążego Łęczyckiego, Iozefa Kwiatkowskiego, Kasztelanica Inowłozdkiego. Do Woiewodztwa Brzeskiego Kuiawskiego. UU. Wacława Przyłubskiego Sędziego Ziemskiego Brzeskiego, Rafała Wodzińskiego Sędziego Grodzkiego Przedeckiego. Do Woiewodztwa Inowrocławskiego. UU. Michała Mierzyńskiego Miecznika Kowalskiego, Iana Kraszewskiego. Do Ziemi Dobrzyńskiey. UU. Piotra Paprockiego Łowczego Dobrzyńskiego, Piotra Sumińskiego. Do Wdztwa Płockiego. UU. Franciszka Rościszewskiego Sędziego Ziemskiego Płockiego, Michała Bońkowskiego Podwoiew, Płockiego. Do Woiewodztwa Mazowieckiego, Ziemi Czerskiey, Warszawskiey, Wyszogrodzkiey, Zakroczymskiey, y Ciechanowskiey. UU. Iozefa Mrokowskiego Miecznika Warszawskiego, Klemensa Nakwaskiego Posarza Wyszogrodzkiego. Do Ziemi Wiskiey, Łomżyńskiey, Rożańskiey, Liwskiey y Nurskiey. UU. Balcera Oborskiego Chorążego Liwskiego, Wiktoryna Karniewskiego Pisarza Rożańskiego. Do Woiewodztwa Rawskiego. UU. Iozefa Łuszczewskiego Sędziego Ziemskiego Sochaczewskiego, Rocha Lasockiego Skarbnika Rawskiego. Do Woiewodztwa Chełmińskiego. UU. Chryzostoma Browińskiego Sądowego Ziemskiego Chełmińskiego y Łukasza Tura. Do Woiewodztwa Malborskiego. UU..... Czarlińskiego Sądowego Tczewskiego, Ierzego Kalksteyna Chorążyca Chełmińskiego. Do Woiewodztwa Pomorskiego, y Powiatu Tczewskiego, Gdańskiego y Nowskiego. UU. Stanisława Iasińskiego Sędziego Ziemskiego Tczewskiego, Iozefa Mostowskiego Podsędkowicza Zawskrzyńskiego. Do Powiatow Swieckiego, Tucholskiego y Człuchowskiego. UU. Adama Gotardowskiego, Pisarza Grodzkiego Skarszewskiego, Gabryela Karwosieckiego. Do Powiatow Mirachowskiego y Puckiego UU....... Pawłowskiego Sędziego Ziemskiego Człuchowskiego...... Iezierskiego Podwoiewodzego Pomorskiego.
Ktorzy to Lustratorowie naznaczeni nayprzod przysięgę przed aktami Grodu Pryncypalnego swego Woiewodztwa, Ziemi y Powiatu, do ktorych są wyznaczeni, dnia pierwszego Lutego w roku przyszłym 1765 wypełnią w tę rotę.
Ia N. przysięgam Panu Bogu Wszechmogącemu w Troycy S. Iedynemu: iż przy lustracyi mi powierzoney osobiście, a nie przez inne osoby, inwentarze y reiestra importancyi wszystkich in genere Krolewszczyzn od possessorow czyli Kommissarzow, bądź Gubernatorow, lub dyspozytorow ich podane, wiernie y sprawiedliwie na gruncie rewidować, y co do intrat należy, weryfikować y poprawiać, z należytym wypytaniem się y pilnością o dochodach będę, nic nie folguiąc, ani respektem y przyiaźnią na przyiaciela y krewnego, ani nienawiścią na nieprzyiaciela nie uwodząc się, ani podarunkow y obietnic żadnych, ani przed, ani podczas, ani po lustracyi, od nikogo brać y akceptować nigdzie nie będę, nad zwyczayną tylko mi postanowioną pensyą y suffycencyą dla koni naywięcey 12 taryffę sprawiedliwa kwarty uformuię, y tę lustracyą w czasie wyznaczonym, nie zasłaniaiąc się niczym, tylko iedną prawdziwą chorobą, skończyć, y włożony na mnie obowiązek lustratorski dopełnić starać się będę, tak mi Panie Boże dopomoż y niewinna Męka Syna Iego. Po wykonanym takowym iuramencie, lustracyą Krolewszczyzn, ut supra, nie inwolwuiąc gruntow juri Terrestri podległych, także y dobr per decreta pro terrestribus uznanych, a za przywileiami nie trzymanych, a die 15 Februarii anni futuri 1765ti zaczną, y onę circa ultimos 8bris anni ejusdem, skromnie się sprawuiąc, sub rigore infrascripto, zakończyć powinni, z tą prekustodycyą: iż gdzieby ktore Starostwo, lub tenuta, attynencyami swoiemi w dwoch Woiewodztwach, Ziemiach lub Powiatach rozciągały się, tedy gdzie takowego Starostwa lub tenuty będą dobra pryncypalnieysze, a te do ktorego Woiewodztwa lub Ziemi czyli Powiatu należeć będą, tam Lustrator tegoż Powiatu ziechać, y wszystkie attynencye, choćby się też w granicach innego Woiewodztwa, Ziemi czyli Powiatu znaydowały, lustrować będzie powinien. A gdzie iest między Woiewodztwami nierozgraniczonemi kontrowersya o dobra, dokądby należeć miały, tedy podczas lustracyi, gdzie alternata płacenia do ktorego Woiewodztwa, według przeszłego ułożenia, przypadać będzie, tam Lustrator tegoż Woiewodztwa Krolewszczyzny lustrować; y prowenta z kwarty do taryffy tegoż Woiewodztwa przyłączyć ma. A Lustrator innego Sąsiedzkiego Powiatu czyli Ziemi, iuż takowey lustracyi przeszkadzać nie ma. Possessorowie zaś tych Krolewszczyzn wszystkich, w ktorym mieyscu samiż naydować się będą, a w niebytnosci Kommissarze lub Gubernatorowie y inni dyspozytorowie ich, nietylko tey lustracyi impedire nie maią, ale owszem dla doskonałego y rzetelnego intrat zupełnych docieczenia y wyprowadzenia, inwentarze y reiestra wszelkiey trzyletniey importancyi, inkluduiąc w też importancye tak z aręd, stawow, czynzsow wszelkich, gotowych dawanych pieniędzy, iako też krescencyi czyli pańszczyzny, osypow y danin rożnych, tylko przykładem kontraktow zastawnych lub arędownych, gdzie iest w iakim kraiu puszczania dobr zachowany zwyczay, taxowanych wnikaiące prowenta, nie inkluduiąc leśnych towarow, y innych handlow, Lustratorom, gdy na grunt ziadą, reprodukować, y o prowentach informować będą powinni, a to sub rigore infra scripto. Urodzeni zaś Lustratorowie przeyrzaw-