Strona:Volumina legum T. 7.djvu/023

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została przepisana.


Koronney, za kwitami skarbowemi, a to według instruktarza teraźnieyszego skarbu Koronnego, płacili. A potym iak bedzie ustanowiony nowy instruktarz skarbu Koronnego od Kommissyi Ekonomiczney tegoż skarbu, tedy według tegoż instruktarza cło od defluituiących simili modo przez połowę tylko skarb Litewski z skarbem Koronnym za kwitami, na przeszłe czasy brać powinni, sub refusione insuper wziętego, et poena 2,000 marcarum Polon. in foro competenti super depactante vindicanda.
To zaś Woiewodztwom, Ziemiom y Powiatom wszystkim, tak Prowincyi Mało-Polskiey, iako Wielkopolskiey płacącym pogłowne lub podymne waruiemy, że z tych nowych podatkow konstytucyami tego Seymu ułożonych, gdy ułożenie do exekucyi przyidzie, naprzod do zniesienia dawnieyszych uciążliwych podatkow pogłownego y podymnego przystąpić umowiliśmy się, et ad hunc effectum kommisyi teraźnieyszey skarbu Koronnego, iak prędko proweniencyą mieć będzie z tych nowych podatkow, tak zaraz pogłownego y podymnego kontrybucyą in toto, lub też in parte, gdyby fundus nie był sufficiens, znieść moc daiemy, a Woiewodztwa, Ziemie y Powiaty wszystkie, tak Prowincyi Mało-Polskiey iako Wielko-Polskiey płacące pogłowne y podymne, dispartimentowi do zmnieyszenia tychże kontrybucyi zadosyć uczynić powinny będą.

Kwarta sprawiedliwa.

Niemnieyszy dochodow Koronnych sądząc przybytek, gdy według opisu tyle ustanowionych konstytucyi, iako to a. 1566, 1567, 1569, 1667 y innych, należąca z dobr wszystkich Krolewskich sprawiedliwa kwarta, zamiast starey y nowey kwarty dotąd płaconych, wypłacana będzie, ktora że bez nowey na gruncie lustracyi subsequi nie może, dla tego przykładem dawnieyszych ustaw naznaczamy Lustratorow na lustrowanie w Koronie całey y Prowincyach do niey należących ogolnie wszystkich dobr Krolewskich, Krzesłowych, Starostw, leśnistw, Woytostw, Sołtystw, y lemaństw, dzierżaw, y innych Krolewszczyzn dawno y nowo osiadłych, nawet jure emphiteusis et hypotecae trzymanych, z przyczyny teraz aukcyonowanych wszędzie intrat (nie inkluduiąc iednak dobr stołu Krolewskiego y innych, iako niżey iest wyrażone) a to do Małey Polski:
Do Woiew. Krakowskiego. Do Powiatow Krakowskiego, Proszowskiego, Lelowskiego, y Xięskiego; tudzież Xięstw Zatorskiego y Oświecimskiego, UU. Tomasza Iaklińskiego Burgrab. Krakowskiego, Iozefa Otfinowskiego Starostę Szczerczowskiego. Osobliwie do Powiatow: Sandeckiego, Bieckiego, Szczyrzeckiego y Czchowskiego. UU. Franciszka Rychtera Burgrabiego Krakowskiego, Iozefa Bzowskiego. Do Woiew. Sandom. a Powiatow Sandomirskiego, Wiślickiego, y Pilźnickiego, UU. Antoniego Tymińskiego Podczaszego Sandomirskiego, Ignacego Romera. Do Powiatu Radomskiego, Ziemi Stężyckiey, Powiatow Opoczyńskiego y Chęcińskiego, Ur. Andrzeia Dobieckiego Cześnika Chęcińskiego, Woyciecha Swięcickiego Łowczego Wiślickiego. Do Woiewodztwa Kiiowskiego, y Powiaty Żytomirskiego. UU. Iozefa Sikorskiego Pisarza Grodzk. Żytomirsk. Wiktora Ilińskiego. Do Powiatu Owruckiego. UU. Stanisława Dunina Wąsowicza Stolnika Nowogrodzk. Stanisława Ochockiego. Do Woiewodztwa Ruskiego, Ziemi Lwowskiey. UU. Michała Zielonkę Stolnika Lwowsk. Benedykta Błazowskiego Podcz. Zydacz. Do Powiatu Zydaczewskiego. U Antoniego Broniewskiego Skarbnika Zydaczewskiego. Do Ziemi Przemyskiey. UU. Iana Horodyskiego Pisarza Grodzk. Przemysk. Michała Drohoiewskiego. Do Ziemi Sanockiey. UU. Michała Humnickiego, Antoniego Iordana Waławskiego. Do Ziemi Chełmskiey, y Powiatu Krasnostawskiego. UU. Iozefa Romanowskiego Woyszczyca Halic. Bukara Komornika Granicz. Nowogrodzk. Do Ziemi Halickiey y Powiatow Trembowelskiego y Kołomyiskiego. UU. Iana Goleiowskiego Postol. Trembowelskiego, Woyciecha Scibora Marchockiego, Woyskiego Trembowelskiego. Do Woiewodztwa Wołyńskiego, do Powiatow Łuckiego y Włodzimirskiego, UU. Antoniego Dzierzbickiego, Podczasz. Inowłodzk., Michała Radziborowskiego. Do Powiatu Krzemenieckiego. UU. Iozefa Steckiego Miecznika Kiiow. Pisarza Grodz. Łuckiego, Iana Iunoszę Piaskowskiego Chor. Husarsk. woyska Koron. Do Wdztwa Podolskiego, Powiatow Kamienieckiego y Czerwonogrodzkiego. UU. Xawerego Kaczkowskiego, Skarbn. Podolskiego, Franciszka Przyborowskiego. Do Powiatu Latyczewskiego. UU. Sebastyana Gawrońskiego Podstolego Latyczew. Waleryana Biełowskiego Komornika Granicz. Latyczewskiego. Do Woiewdztwa Lubelskiego. UU. Antoniego Iezierskiego Podczaszego Urzędowskiego, Komornika Ziemskiego Lubelsk. Antoniego Witkowskiego Sędziego Kapturowego Lubelsk. Do Wdztwa Bełzkiego, Powiatow Bełzkiego y Lubaczewskiego. UU. Woyciecha Bełzeckiego Skarbnika Grabowieckiego, Macieia Lipskiego Komornika Graniczn. Bełzkiego. Do Powiatow Buskiego, Grabowieckiego y Horodelskiego, UU. Benedykta Leszczyńskiego Podstolego Horodelskiego, Andrzeia Głogowskiego Cześnika Lubaczewskiego. Do Woiewodztwa Podlaskiego, Ziem Drohickiey y Mielnickiey. UU. Antoniego Bądzyńskiego Komornika Ziemi Nurskiey, Woyciecha Turskiego Podstolica Mielnickiego. Do Ziemi Bielskiey. UU. Stanisława Karwowskiego Podstolego Bielskiego, Michała Bogusza Vice-Regenta Brańskiego. Do Woiewodztwa Bracławskiego, to iest: Powiatow Bracławskiego, Winnickiego, y Zwinogrodzkiego. UU. Andrzeia Wielogurskiego Miecznika Winnickiego, Gabryela Porczyńskiego. Do Wielkiey Polski. Do Wdztwa Poznańskiego. UU. Stefana Zielonackiego Komornika Graniczn. Poznańskiego, Iozefa Przybyszewskiego. Do Woiewodztwa Ka-