Strona:Volumina legum T. 7.djvu/025

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została przepisana.


szy się w produkowanych inwentarzach y regestrach, do prywatney de qualitate et quantitate takowych prowentow indagacyi y weryfikacyi przystąpić, y gdzieby się większy nad produkowane y podane sobie inwentarze y regestra ktory prowent pokazał, tęż presuperatę possessorowi, bądź Kommissarzowi, czyli Gubernatorowi iego remonstrować, y do summaryuszu intrat przyłączyć, y we wszystkim, gdzieby się oczywiście pokazało, regestra skorrygować, y dopiero roczny prowent, biorąc proporcya z trzech lat ostatnich po sobie idących, srzedni rok skomputowawszy, samego possessora gdzie będzie, czyli Gubernatora, lub dyspozytora iego, ktoryby z tych inwentarze y regestra podawał, do przysięgi in eam rotham: iako inwentarze czyli regestra trzechletniey intraty z dobr lustrowanych N. produkowane, indagowane, y poprawiane są sprawiedliwe, y nic z intraty nie zataili, dopuścić będą obowiązani.
Z ktorey takowym sposobem wyprowadzoney wszelkiey proweniencyi intraty roczney, wytrącić maią (nie inkluduiąc reparacyi budynkow do intraty się nie ściągaiących, ani żadnych nadwornych milicyi y Kozakow) mieyscową nieochybną sprawiedliwą expensę, szczegulnie pro necessitate utrzymania intraty pokazaney wynikaiącą, paevia przez tychże Lustratorow indagatione; ac praevio in supplementum ejusdem super realitatem earundem expensarum proportionate adinveniendarum, przez possessora przytomnego, lub w niebytności iego, przez dozorcę przed temiż Lustratorami explendo juramento; a dopiero z resztniącego a praemissis expensis comprobatis prowentu, to iest: z dobr juribus emphiteusis et hypothecae podległych, zwyczayną od summ na tychże przez Rzpltą przyznanych należącą proweniencyą dla possessora wytrącą y zostawią, a zaś ex residuo ab hac correspondentia relicto, uchylaiąc dawne prawa takowym possessorom co tylko do uwolnienia kwarty służące, tudzież z wolnych y expirowanych wszystkich, ut supra, Starostw y Krolewszczyzn, czwartą część zupełną dla skarbu Rzpltey wynaydą, y w taryffę lustratorską wpiszą, z ktorych iednę do akt Grodow każdego Woiewodztwa per oblatam podadzą, a drugą do Kommissyi Ekonomiczney skarbowey odeszlą, przy odebraniu ktorey, tenże skarb Koron. za prace y koszta dla każdego Lustratora po złotych cztery tysiące zapłacić indilate powinien. Według tedy tey taryffy płacenie pomienioney kwarty przez samych possessorow, a nie poddanych, zaczynaiąc od raty Marcowey anni 1766, do skarbu Koron. y tey komory, ktora w tymże Woiewodztwie, gdzie pomienione Krolewszczyzny leżą, znaydować się będzie, ostrzegą, podług ktorey y każdy nowy possessor kwadruplę dawnemi prawami ostrzeżoną także oddawać ma, a to pod exekucyą skarbową lub woyskową, za wydaniem delaty dla woyska. Ciż Lustratorowie maią razem, według konstytucyi 1647 lustrować łany wybranieckie, dla informacyi Rzpltey, y żeby należące z nich łanowe do skarbu Koronnego przy kwarcie importowane było.
Ktoby zaś ważył się czyli sam przez siebie, czyli przez subordynowane osoby, tę lustracyą impedyować, inwentarzow y regestow pokazania y rewizyi Lustratorom bronić, przysięgi nie wypełnić, y tey kwarty, tudzież kwardupli (iako iest immediate wyrażono) na nową taryffę według naznaczonego czasu do skarbu nie płacić, y exekucyi bronić, tedy takowy ad instantiam skarbu na Kommissyą Ekonomiczną zapozwany, za pierwszym dekretem lub kondemnatą, ma utracać według konstytucyi 1601mi, pro contraventione legi praesenti to Starostwo, czyli Krolewszczyznę, gdzie był renitens, a Kommissya Ekonimiczna ma onę niezwłocznie sekwestrować, et pro vacandi podać, ac insuper podlegać rigori constitutione anni 1717mi, circumscripto. A kiedyby ktory z Lustratorow intersitio lustrationis nondum terminato umrzeć miał, tedy aby lustracya nie spełzła, ma taż Rada Ekonomiczna innego na mieysce zmarłego ad primam notitiam przydać.
Ktora to lustracya ieżeliby casu aliquo w czym zupełnego skutku wziąść nie mogła, tedy taż sama Rada Ekonomiczna sposoby ad effectuandum, rezolwuiąc omnes intervenientes casus, potrzebne obmyślić et definitive zakończyć omnino ac indilate powinna będzie.
Ieżeliby ktory z dzierżawcow tąż lustracyą sądził się być obciążonym, tedy po uczynionym in spatio niedziel czterech o to manifeście, wolność będzie miał agere na tey Kommissyi Ekonomiczney, ktora pro justitia rezolwować ma, y ieżeli potrzeba będzie innego Lustratora, dla poprawienia tey lustracyi wyszle; gdyby zaś intra spatium tych czterech niedziel, żadney reklamacyi o preaggrawacyą przez Lustratorow nie uczynił, tedy takowa lustracya in suo robore zostawać iuż ma. Nimby zaś przyszło do roztrząśnienia tey preaggrawacyi, według taryffy wspomnioney, ratami wyznaczoną kwotę płacić powinien.
Gdyby zaś fałszywa lustracya albo taryffa ktorych dobr być miała, tedy taż Kommissya Ekonomiczna moc mieć będzie, innych Lustratorow do tych dobr wysłać dla weryfikacyi tey lustracyi, ktora ieżeli będzie sprawiedliwa, onę utwierdzą, a ieżeli nie, to ią poprawią. A Kommissya Lustratorow, tanquam damnificatores skarbu publicznego, ukarać powinna.
Gdyby zaś Lustratorowie wyznaczeni, a tu nieprzytomni, czyli wszyscy, czyli niektorzy, chcieli się wymowić od teyże lustracyi, tedy nie dłuższy będą mieli czas, iak tylko ad ultimos Octobris roku teraźnieyszego. W ktorym czasie uczyniwszy manifest wprzod Grodowy, maią napisać list z przyłączonym tym manifestem do Kommissyi Ekonomiczney skarbu Koronnego a ta na mieysce wymawiaiących się ma substituere innych, a tak substituti, iako y naznaczeni Lustratorowie powinni zadość uczynić włożonemu obowiązkowi. In casu zaś non adimpletionis prae-