Strona:Volumina legum T. 7.djvu/016

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została przepisana.


łey Polski: Urodzonych Stanisława Małachowskiego Sandeckiego, Alexandra Ossolińskiego Drohickiego Starostow, Alexandra Morskiego Chorążego Przemyskiego, Leona Kuczyńskiego Stolnika Mielnickiego, Iacentego Iezierskiego Skarbnika Łukowskiego, Iana Steckiego Starostę Stawiskiego. Z Wielkiey Polski: Michała Karczewskiego Podkomorzego Czerskiego, Stanisława Kossowskiego Sieradzkiego, Stefana Dęmbowskiego Płockiego, Antoniego Lasockiego Gostyńskiego, Antoniego Ponińskiego Kopanickiego, Iana Skarbka Tuszyńskiego Starostow. Z Wielkiego Xięstwa Lit. Krzysztofa Giedroyca Stolnika Wileńskiego, Karola Eydziatowicza Sędziego Ziemskiego Smoleńskiego, Ludwika Brońskiego Koniuszego Słonimskiego, Iozefa Prozora, Generała woyska W. X. Litew. Iozefa Niesiołowskiego Cyryńskiego, Antoniego Tyszkiewicza Strzałkowskiego Starostow. Z Ministrami Dworu Petersburskiego. Przewielebnego IMci Xdza Ignacego Massalskiego Biskupa Wileńskiego, WW. Kazimierza Dąbskiego Sieradzkiego, Stanisł. Bernard: Gozdzkiego Podlaskiego Woiewodow. Tadeusza Burzyńskiego Smoleńskiego, Stanisława Sługockiego Lubelskiego, Iozefa Hylzena Infantskiego Kasztelanow. Z stanu rycerskiego, z Małey Polski: UU. Stanisława Xcia Czartoryskiego Łowczego. Franciszka Rzewuskiego Pisarza Polnego Koronnych, Kaietana Ilińskiego Starostę Zytomirskiego, Leona Swieykowskiego Stolnika Winnick: Tomasza Dłuskiego Łowczego Lubelsk. Mikołaia Piaskowskiego Woyskiego Włodzimirskiego. Z Wielkiey Polski: Iana Rostkowskiego Starostę Wiskiego, Szymona Dzierzbickiego Chorążego Łęczyckiego, Władysława Gurowskiego Kasztelanica Poznańskiego, Iozefa Suchorzewskiego Mieścickiego, Franciszka Podoskiego Rypińskiego, Iozefa Bystrego Hutowskiego Starostow. Z Wielkiego Xięstwa Litewskiego: Antoniego Zabiełłę Łowczego, Ioz: Sosnkowskiego Pisarza W. W. X. Lit. Rafała Oskierkę Marszałka Mozyrskiego, Ignacego Scypiona Lidzkiego, Iana Iozefowicza Orszańskiego Starostow, Iana Szadurskiego Stolnika Inflatskiego. Z Ministrami Dworu Berlińskiego. Z Senatu: Wielebnego Teodora Xcia Czartoryskiego Biskupa Poznańskiego. WW. Michała Massalskiego Wileńskiego, Hetmana Wiel. W. X. Lit. Tadeusza Ogińskiego Trockiego, Kasztelanow. Andrzeia Zamoyskiego Woiewodę Inowroclawskiego, Iozefa Mielżyńskiego Poznańskiego. Urodz. Rocha Iabłonowskiego Wiślickiego Kasztelanow. Z stanu rycerskiego, z Małey Polski: UUr. Kazimierza Poniatowskiego Podkomorzego Koronnego, Iana Zamoyskiego Lubelskiego, Alexandra Buttlera Mielnickiego, Iozefa Wielopolskiego Lanckorońskiego, Ignacego Potockiego Gliniańskiego, Alexandra Borzęckieo Dolhańskiego, Starostow. Z Wielkiey Polski: Iana Chryzostoma Kraiewskiego Instygatora Koronnego, Iacentego Małachowskiego Piotrkowskiego, Woyciecha Męcińskiego Wieluńskiego, Iozefa Młockiego Zakroczyńskiego Starostow. Woyciecha Rydzyńskiego Stolnika Poznańskiego, Kazimierza Raczyńskiego. Z Wielkiego Xięstwa Lit. Antoniego Tyzenhauza Pisarza Wielkiego W. X. Lit. Tadeusza Wawrzeckiego Stolnika Bracławskiego. Ierzego Laparskiego Podstolego Upitskiego, Zenona Wisłoucha Miecz. Brzeskiego Lit. Iana Karola Zawiszę, Iozefa Chrapkowickiego Gen. M. Maiąc tym większą ufność łatwości Dworow Peterburskiego y Berlińskiego w tym wszystkim, co może być przydatne do dobrego o wspolne interessa porozumienia, że iako przez solenne deklaracye Ministrow swoich y przez skuteczne śrzodki przyrzekły nam, nie tylko prawom y wolnościom naszym, żadney krzywdy ani kraiowi naymnieyszego uszczerbku nie czynić, ale y owszem zachować one w zupełney całości, y zasłaniać, aby od nikogo naruszone nie były, tak istotnie dotrzymuią; za co wdzięczność w sercach naszych y wszelką sąsiedzkiey przyiaźni wzaiemność tymże Potencyom oświadczamy.
A że te konferencye dla ważności materyi, y krotkości czasu naznaczonych osob wraz z nami Seymuiących w czasie Seymu teraźnieyszego expedyowane być nie mogą, przeto o skutkach onychże IchMość PP. Deputowani na przyszłym da Bog Seymie Electionis Rzeczpospolitą informować powinni będą.
Względem tytułu: Całey Rossyi, żądanego od Dworu Petersburskiego, ponieważ IchMość PP. Poseł Wielki Extraordynaryiny y Minister Pełnomocny Rossyiscy dali formalną deklaracyą rękami swoiemi podpisaną, ktora słowo w słowo iest taka:

Declaratio.

Nos Hermannus Carolus Keyserling S. R. J. Comes, a Consiliis Suae Imperatoriae Majestatis Totius Russiae Intimus Actualis, S. Andreae, S. Alexandri Newski et Aquilae Albae Eques, Orator Extraordinarius et Plenipotentiarius, necnon Princeps Nicolaus Repnin Supremus Excubiarum Militarium Praefectus, Ordinis San. Annae Eques, et Minister Plenipotentiarius apud Serenissimam Rempublicam.
Oppido constat, tabulas pacis anni 1686 Russiam inter et Serenissimam Rempublocam Polonam conclusas, satis abunde enumerasse Ditiones, Provincias et Terras, quae ab una et altera parte possessae et possidendae sunt, adeo ut hae nec dubio nec praetensionibus ullis subesse queant.
Metuuntur saepius, quae metuenda non sunt. Quorum in censum titulus: Totius Russiae, jamjam venit. Ne vero mens pia et voluntas amica Imperatricis Totius Russiae erga Serenissimam Rempublicam Poloniae Magnumque Ducatum Lithvaniae incognita et non perspecta maneat, vigore hujus ad factam requisitionem declaramus, Suam Imperatioram Majestatem, Dominam nostram Clementissimam, ex usu tituli: Totius Russiae, nec sibi, nec successoribus suis, neque