Strona:Volumina legum T. 7.djvu/017

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została przepisana.


Imperio suo, jus ullum in Ditiones et Terras, quae sub domine Russiae a Regno Poloniae Magnoque Ducatu Lithvaniae possidentur, eorumque subsunt Imperio, ullatenus vendicaturam, quin potius Serenissimae Reipublicae garantiam seu tuitionem jurium, immunitatum, aeque ac Ditionum et Terrarum, quae vel de jure possidendae sunt, vel actu possidentur, praestituram, et contra omnes, qui forsan turbare eas praesumerent, perpetuo manutenturam, tutaturamque esse.
Caetera spondemus, nos curaturos esse, quo intra spatium septem septimanarum, Sua Imperatoria Majestas, Domina nostra Clementissima, hanc declarationem propria manu ratihabeat, confirmetque. In cujus robur et fidem, hunc declarationis actum subscripsimus, et indignibus nostris gentilitiis munivimus.
Actum Varsaviae die 23 mens: Maji anno 1764.

Hermannus Carolus Keyserling S. R. J. C. m. pp.

(LS.)
Nicolaus Princeps Repnin. m. pp.

(LS.)


Y oraz przyrzekli prokurować w czasie siedmiu tygodni ratyfikacyą z podpisem własnym ręki y z pieczęcią Nayiaśnieyzsey Monarchini Swoiey; więc Ichmć Deputowani do konferencyi pilną baczność mieć będą w odebraniu podczas agituiących się negocyacyi takowey przyrzeczoney, iako naysolennieyzey deklaracyi, ażeby pomieniony tytuł: całey Rossyi, ktory z tytułem Imperatorowy Rzeczpospolita, przykładem inzsych dworow, przyznaie, granicom, gruntom, włanościom, possessyom Rzeczyposp., y przyłączonych Prowincyi, tudzież tytułom, y prerogatywom Krolow Polskich dotąd uzywanym, żadnego naymnieyszego uszczerbku nie przynosił; oraz in cursu negocyacyi postrzegać z wszelką przezornością y dokładnością, y domawiać się maią, aby tak pretensye wzselkie Rzeczyp., tudzieżdesideria Woiewodztw, Ziem y Powiatow, ktore Imć PP. Posłowie Ichmciom PPnom Deputowanym do konferencyi podadzą, iako też injuriae privatorum z należytą y sprawiedliwą satysfakcyą uspokoione były.
Co do tytułu: Krola Pruskiego: dla dworu Berlińskiego, ponieważ Ichmć PP. Poseł Wielki Pełnomocny, y Rezydent Pruscy, dali formalną deklaracyą rękami swoiemi podpisaną, ktorey słowa są:
Nos Carolus Princeps de Carolath S. R. I. Comes de Schoenaich etc. Eques Ordinis Aquilae Nigrae, Suae Maiestatis Regiae Borussiae Generalis Exercituum locum tenens, Orator Extraordinarius et Plenipotentiarius, necnon Gedeon de Benoit ejusdem Regiae Maiestatis Legationum Consiliarius Actualis, et Resident apud Serenissimam Rempublicam.
Ex quo Serenissima Respublica Poloniae in corpore ad exemplum omnium aliarum Potentiarum titulum T\Regium Borussiae recognoscere decrevit, ea tamen lege, ne haec recognitio nec juribus, nec possessionibus Reipublicae sit damno vel praejudico: hinc nos infrascripti Sacrae Regiae Maiestatis Borussiae Ministri, vigore hujus declaramus, Suae Regiae Majestati nec animum, neque mentem esse, usu hujus tituli tractatibus et Conventionibus inter Illam et Serenissimam Rempublicam feliciter existentibus, quidquam praejudicii afferre, quin potius omnium Reipublicae jurium, aeque ac libertatum garantiam seu tuitionem praestituram et manutenturam esse.
Caetera spondemus nos operam impensuros esse, quo haec declaratio a Regia Sua Majestate propria manu ratihabeatur atque confirmetur. Quorum in fidem hunc declarationis actum subscripsimus, et gentilitiorum insignium nostrorum sigillis munivimus.
Actum Varsaviae d. 27 Maij a. D. 1764.

C. P. D. Carolath mpp.

(L. S.)
G. D. Benoit mpp.

(L. S.)


Y oraz przyrzekli prokurować ratyfikacyą z podpisem własney ręki y pieczęcią Nayiaśnieyszego Pana swego; więc Ichmość Deputowani do konferencyi pilną baczność mieć będą w odebraniu podczas agituiących się negocyacyi takowey przyrzeczoney iako naysolennieyszey deklaracyi, ażeby pomieniony tytuł: Krola Pruskiego, ktory Rzeczpospolita, przykładem inzsych dworow, przyznaie, granicom, gruntom, własnościom, possessyom Rzeczyp. y przyłączonych Woiewodztw, Ziem Pruskich, tudzież prawom, tytułom y prerogatywom Krolow Polskich dotąd używanym, żadnego naymnieyzsego uzsczerbku nie przynosił; oraz in cursu negocyacyi postrzegać z wszelką przezornością y dokładnością y domawiać się maią, ażeby tak pretensye wszelkie Rzeczyposp., tudziez desideria Woiewodztw, Ziem y Powiatow, ktore Ichmść PP. Posłowie Ichmciom PP. Deputowanym dla informacyi podadzą, iako też injuriae privatorum z należytą y sprawiedliwą satysfakcyą uspokoione były.

O porządku Seymowania.

Konstytucya 1690 titulo: obiasnienie konstytucyi dawnieyzsych o porządku seymowania ustanowiona, pierwszego nia elekcyą Marszałka Seymowego nakazała. A gdy pod pretextem libertatis vetandi, rożne przeciko temu prawu abusus zaszły, powtorna konstytucya anni 1736 titulo: o porządku Seymowania, wyraziwzsy prawo a. 1673 że libertas sentiendi et jus vetandi nie inaczey, iak tylko przy prawie zachowane, exekucyą konstytucyi 1690 w obieraniu na pierwszym dniu Marszałka Seymowego utwierdziła. Przeto reassumuiąc wzwyż wyrażone konstytucye, wa-