Strona:Protokół - Mirosławiec katastrofa lotnicza.pdf/32

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Ta strona została przepisana.
Szef Szefostwa Służby Ruchu Lotniczego SZ RP
1) Opracować i wdrożyć w Siłach Zbrojnych RP:
a) instrukcje operacyjne lotnisk wojskowych w formie umożliwiającej ich bieżącą aktualizację;
b) system aktualizacji i wnoszenia poprawek do dokumentów normujących zasady wykonywania lotów w przestrzeni powietrznej RP z wyznaczeniem osób funkcyjnych odpowiedzialnych za ich prowadzenie i dystrybucję na poszczególnych szczeblach dowodzenia;
c) obowiązki krl PAR, zmieniając zapis odnośnie do obowiązku fotografowania wskaźników ścieżki kursu i zniżania podczas podejścia do lądowania statków powietrznych:
- oznaczonych statusem STS/HEAD;
- znajdujących się w sytuacji awaryjnej;
- wykonujących nieplanowane w zadaniu powtórne podejście do lądowania;
- w warunkach atmosferycznych zbliżonych do minimum lotniska;
(rejestracji należy dokonywać na nośnikach cyfrowych - kamera cyfrowa lub rejestrator radiolokatora);
d) zasady pracy personelu służby ruchu lotniczego uwzględniające częstotliwość kontroli i weryfikacji oraz nadawanie stosownych uprawnień po osiągnięciu odpowiedniego poziomu wyszkolenia. Wprowadzić obowiązek kontroli pracy na stanowisku operacyjnym kontrolerów ruchu lotniczego dokonywanych przez instruktora nie rzadziej niż raz na sześć miesięcy.
Szef Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia
1) Wdrożyć do realizacji szkolenia i treningi praktyczne przewidziane instrukcją DD/4.10.4 („Instrukcja szkolenia specjalistycznego w zakresie medycyny lotniczej personelu latającego Sił Zbrojnych RP” sygn. Zdr. 241/2006). Szkolenia powinny być zorganizowane z wykorzystaniem bazy naukowo-badawczej istniejących ośrodków (W1ML Warszawa, WOSzK Zakopane oraz WSOSP Dęblin) i obejmować szeroką tematykę związaną z fizjologią lotniczą łącznie z treningiem z zakresu dezorientacji przestrzennej, jak również CRM, MCC i ORM.