Strona:Protokół - Mirosławiec katastrofa lotnicza.pdf/31

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Ta strona została przepisana.
14) Przestrzegać postanowień Decyzji Ministra Obrony Narodowej nr 338/MON z dnia 11.10.2005 r. w sprawie zasad składania zapotrzebowań na przydział transportu lotniczego.
15) Zweryfikować system obiegu informacji o warunkach minimalnych lotnisk, samolotów i pilotów pomiędzy organami decyzyjnymi, służbą hydrometeorologiczną oraz służbą ruchu lotniczego.
16) Rozważyć potrzebę opracowania „Programu oblotów eksploatacyjnych samolotów CASA”,
Szef Inspektoratu Wsparcia Sit Zbrojnych
1) Spowodować niezwłoczne pozyskanie modułów umożliwiających wykorzystanie odbiorników IRS/GPS typu LN-100G na samolotach CASA C-295M serii PO02.
2) Spowodować aktualizację biuletynu eksploatacyjnego NR P/O/R/U/4830/E/2006 z dnia 25.01.2006 r. normującego eksploatację samolotów CASA C-295M uwzględniającą:
- podział wykonywanych czynności na poszczególne specjalności;
- dostosowanie podziału obowiązków osób funkcyjnych i komórek organizacyjnych do aktualnej struktury organizacyjnej jednostek obsługujących samoloty CASA C-295M.
3) W uzgodnieniu z Dowództwem SP rozważyć możliwość doposażenia samolotów CASA C-295M w pokładowe urządzenie rejestrujące (CVR- Cockpit Voice Recorder).
4) Wyposażyć stanowiska kontrolerów PAR w rejestrator zobrazowania wizji ze wskaźników ścieżki kursu i ścieżki zniżania umożliwiający zapis cyfrowy toru lotu statku powietrznego.
Komendant WSOSP w uzgodnieniu z Szefem Służby Ruchu Lotniczego SZ RP
1) Zweryfikować programy szkolenia dla kontrolerów ruchu lotniczego, uwzględniając w nich procedury NATO i przepisy ICAO oraz standardową korespondencję radiową oparta na frazeologii lotniczej w języku polskim i angielskim, zawartą w "Procedurach służb żeglugi powietrznej - Zarządzanie ruchem lotniczym - PL-4444", uzupełnioną o elementy charakterystyczne dla operacji wojskowych statków powietrznych.
2) Przyspieszyć prace nad utworzeniem certyfikowanego Ośrodka Szkolenia Służby Ruchu Lotniczego w WSOSP, celem stworzenia warunków do uzyskiwania licencji przez kontrolerów WPL.