Strona:Pastorałki i kolędy z melodyjami czyli piosnki wesołe ludu w czasie świąt Bożego Narodzenia po domach śpiewane (Mioduszewski).djvu/142

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została przepisana.


Przecież mu co podaruję,
Albo go czem uraduję,
To pacholątko.

Mam ja wróbli dosyć, puszczę ich do szopy,
Niechaj mu śpiewają razem choć półkopy:
Cierp cierp cierp cierp miły Panie,
Póki ten mróz nie ustanie,
Będzie ci lepiej.

Ja nie mając co dać bardzo ubolewam,
Ale go ucieszę tylko mu zaśpiewam:
Lu lu, la la, lu lu, li li,
Będzie tu lepiej po chwili,
Jak inni przyjdą.

Zaśpiewałem Panu, a tem się utulił,
I pod pierzyneczkę główkę swoją wtulił:
Mrugnął na mnie oczętami,
Poklaskał se rączętami,
By znać był kontent.

Bardzo to rozkoszne musi być dzieciątko,
Wół mu z osłem służą tak wierne bydlątko:
Parą go swą zagrzewają,
Zawsze na niego chuchają,
By zimna nie czuł.

Patrząc na twą biedę, więc bardzo nam cię żal,
Złożymy się wszyscy a zrobimy ci bal:
Zgotujemy baraniny,
Upieczemy cielęciny,
Wiwat krzykniemy.

Daliśmy ci Panie cośmy sami mieli,
Jak też ty będziesz miał, my nie będziem mieli,
Przyjdziem do ciebie z torbami,
Opatrzysz wszystkich chlebami,
Co twoja łaska.


KOLĘDA 27.


\relative a {
\clef tenor
\key f \major
\time 2/4
\autoBeamOff

a8 bes c c |
c4 bes8[ a] |
g4 g \bar ":|"
bes8 d c bes |

a8 c bes a |
bes d c bes |
a c bes a |

d4 d |
c8 bes a g |
a4 a |
c c |
bes8 a g e |
f4 f \bar "|."
}
\addlyrics { \small {
Sły -- sze -- li -- śmy wdzięcz -- ne hym -- ny,
Lecz my lu -- dzi nie wie -- dzie -- li,
Tyl -- ko -- śmy gło -- sy sły -- sze -- li:
O naj -- mil -- si pa -- stu -- szko -- wie,
Niech nam kto o Bo -- gu po -- wie.
} }
\addlyrics { \small {
Pod -- czas no -- cy cie -- mno -- zim -- nej,
} }Słyszeliśmy wdzięczne hymny,
Podczas nocy ciemno-zimnej,
Lecz my ludzi nie wiedzieli,
Tylkośmy głosy słyszeli:
O najmilsi pastuszkowie,
Niech nam kto o Bogu powie.

Naszą wolę taką mamy,
Od was porady szukamy:
Czy możemy pójść do niego,
Jako do Pana swojego?
Idźcie śmieło bez obawy,
Ten Pan na wszystkich łaskawy.

Jakież mu dary weźmiemy,
Co ofiarować będziemy?
Czyli przyjmie dary nasze,
Tak jak przyjął przedtem wasze?
Wszystko przyjmie co mu dacie,
Jeźli serca czyste macie.