Strona:Pastorałki i kolędy z melodyjami czyli piosnki wesołe ludu w czasie świąt Bożego Narodzenia po domach śpiewane (Mioduszewski).djvu/124

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została przepisana.


Ale co mam to pzyjmij, kozią gomółeckę,
Garnusecek masełka, chleba pzylepeckę.

Czedzimlek.

Ja ci zaś ofiaruję to małe jagniątko,
Pzyjmijze je odemnie najmilse dzieciątko:
Nie załowałbym nawet tłustego barana,
Ale mi go lichotnik porwał wcora zrana.

Szufla.

A ja tez Sufla stay cóz wam podaruję,
Mam trochę pzepalanki, to was pocęstuję:
Napijcie się Starusku z Matuchną, boć dr-zycie,
W zimnie tzeba się napić, dobze o tym wiecie.
Pzyjmijciez więc odemnie ten podarek mały,
A sprawcie to by lepse gozałki bywały.

Kuba.

Cas juz teraz do domu powracać kazdemu,
Gdyśmy wspólnie oddali chwałę Bogu swemu:
Bo oto się zblizają, znać wielcy Panowie,
Patzcie coto tu wojska, pewnieto Królowie.

Pastuchy odchodząc śpiewają i grają.

Hola chłopy! dalej z tej sopy:
Pzyjechali Królowie, wara, wara bratkowie,
Umknijcie się panicom, niechaj skarby wylicą.
I pieniądze i złoto, bo pzyjechali po to,
By Boga nawiedzili, łaski jego nabyli;
Ustąp się Skocylasie, zebyś nie był w hałasie,
Idźze i ty prec Wachu, byś nie nabrał pzestrachu,
Niech zaden z nas nie wadzi, bo kazą bić celadzi.
Oj dyna, oj dyna, oj dyna!
Niech zyje Pan Jezus dziecina. } 2 razy.Potem przedstawiają jasełka.
Pastorałki i Kolędy

Na Boże Narodzenie

Porządkiem Alfabetycznym

ułożone.A


KOLĘDA 1.


\relative c {
\clef tenor
\key f \major
\time 4/4
\autoBeamOff

\stemUp f4 ^\markup{ \small { Makaronika - Kolędnicy } }
   f g g |
a g f2 |
\stemDown c'4 c d d |

c b c2 \bar "|:"
c4 c d2 |
c4 c bes bes | 

\stemUp a4 a g2 |
\stemDown c4 c bes bes |
\stemUp a a g2 |

\stemDown c2 a4 bes |
\stemUp a g f2 \bar ":|"
}
\addlyrics { \small {
\markup \italic An -- \markup \italic ge -- \markup \italic lus tak \markup \italic po -- \markup \italic lo -- \markup \italic nis
Mó -- wił wła -- śnie
\markup \italic his \markup \italic ver -- \markup \italic bis: \markup \italic Nun -- \markup \italic ti -- \markup \italic o \markup \italic vo -- \markup \italic bis wiel -- kie we -- se -- le,
Zro -- dzo -- ny w_ludz -- kiem cie -- le, 
Zgo -- dę wam przy -- wró -- ci.
} }Angelus tak polonis Mówił właśnie
his verbis: Nuntio vobis wielkie wesele,
Zrodzony w ludzkiem ciele,
Zgodę wam przywróci.