Strona:Pastorałki i kolędy z melodyjami czyli piosnki wesołe ludu w czasie świąt Bożego Narodzenia po domach śpiewane (Mioduszewski).djvu/093

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została przepisana.


Wejdę w szopę, mali Anieli strugali
Złotą wierzbę i lipkę,
Dzieciątku na kolebkę.

Jeden kąpiel grzeje, a drugi się śmieje,
Trzeci pieluszki suszy,
Każdy rad służy z duszy.

Czwarty jeść gotuje, piąty usługuje,
Szósty po szopie tupta,
Sprzęty do kąta sprząta.

I my też małemu, Dzieciątku dobremu,
Z radością usługujmy
Serca swe ofiarujmy.

Dajmy mu ofiary, każdy swoje dary,
Ty daj Kuba kukiełkę,
Ja dam masła osełkę.

A ja Grzela prosię, zaraz mu zaniosę,
I czubatą kokosię,
Przyjmij śliczny Jezusie.

Ja Wojtal Barana, zaniosę do Pana,
Weź odemnie chudego,
Barana tłuściuchnego.

Teraz ci zagramy, na czem tylko mamy,
Na skrzypkach i na dudkach,
Także i na multankach[1],

Graj ty Wojtal w dudy, boćżeś bardzo chudy,
A ty Grzelo w skrzypeczki,
Ty Kuba w multaneczki.

Ty Witku w cymbały, dodaj Panu chwały,
Ucieszmy Panienkę,
Kochaną Matuleńkę.

Jużeśmy zagrali, i dary oddali,
Teraz ci dziękujemy,
Do stada odchodzimy.

Miej nas w swej obronie, przeciwko złej stronie
Paniąteczko nad Pany,
Dla nas z nieba zesłany.


KOLĘDA 97.


\relative c'{
\clef tenor
\key f \major
\time 2/4
\autoBeamOff

\stemDown a8 a c a | bes bes d bes | \stemUp g g \stemDown bes \stemUp g |

\stemDown a a c a | \stemUp f f a f | g g \stemDown bes \stemUp g |

e e g e | f f a f \bar "|." g g \stemDown bes \stemUp g |

a4 r4 | \stemDown bes8 bes d bes | c4 r4 | \stemUp g8 g \stemDown bes \stemUp g |

\stemDown a a c a | \stemUp g g \stemDown bes \stemUp g | f4 r4 \bar "|."
}
\addlyrics{ \small{
W_Be -- tle -- em się na -- ro -- dzi -- ło
Dzie -- cię, co świat u -- cie -- szy -- ło,
Co nam przy -- nio -- sło zba -- wie -- nie
Z_mo -- cy cza -- rta wy -- zwo -- le -- nie,
Z_da -- wna żą -- da -- ne, pro -- ro -- ko -- wa -- ne,
Teraz nam od czy -- stej Pan -- ny na świat wy -- da -- ne.
} }

W Betleem się narodziło
Dziecię, co świat ucieszyło,
Co nam przyniosło zbawienie
Z mocy czarta wyzwolenie,
Z dawna żądane, prorokowane,
Teraz nam od czystej Panny na świat wydane.

O prawdziwie dniu szczęśliwy!
Którego Bóg dobrotliwy,
Spowinowacił się z światem,
Wziął ciało, stał się nam bratem;
A to dlatego, aby każdego
Oswobodził z kary grzechu Adamowego.

Bóg się nam na świat narodził,
By nas z piekła wyswobodził;

  1. Przypis własny Wikiźródeł multanki - piszczałki drewniano-skórzane, Fletnia Pana