Strona:PL Wujek-Biblia to jest księgi Starego i Nowego Testamentu 1923.djvu/1111

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została uwierzytelniona.


rają, dziesięciny biorą; lecz tam świadectwo ma, iż żywie.

9.A (iżby się tak rzekło) przez Abrahama i Lewi, który brał dziesięciny, oddał dziesięcinę.

10.Albowiem jeszcze był w biodrach ojcowych, gdy wyszedł przeciw niemu Melchisedech.

11.Jeźliż tedy doskonałość była przez kapłaństwo Lewitskie; (bo pod niem lud wziął zakon), cóż jeszcze było potrzeba, aby nastał inszy kapłan wedle porządku Melchisedechowego, a nie był rzeczon wedle porządku Aaronowego?

12.Bo za przeniesieniem kapłaństwa trzeba, żeby się i zakonu przeniesienie stało.

13.Bo o którym się to mówi, z inszego jest pokolenia, z którego żaden nie pilnował ołtarza.

14.Albowiem jawna jest, iż z Juda poszedł Pan nasz, w którem pokoleniu nic o kapłaniech nie mówił Mojżesz.

15.A jeszcze daleko więcéj jawna rzecz jest; jeźliże na podobieństwo Melchisedecha powstaje inszy kapłan,

16.(Który nie wedle zakonu rozkazania cielesnego stał się, ale wedle mocy żywota nieskazitelnego.

17.Albowiem świadczy: Iż ty jesteś kapłanem na wieki wedle porządku Melchisedechowego.) [1]

18.Odrzucenie iście staje się przeszłego przykazania dla słabości jego i niepożyteczności.

19.Bo zakon niczego nie przywiódł ku doskonałości; ale wprowadzenie lepszéj nadzieje, przez którą przybliżamy się ku Bogu.

20.A ponieważ jest, nie bez przysięgi; (bo inni bez przysięgi kapłany zostali.

21.A ten z przysięgą przez tego, który rzekł do niego: Przysiągł Pan, a nie będzie mu żal: Tyś jest kapłanem na wieki). [2]

22.Tem lepszego Testamentu stał się Jezus rękojmią.

23.A innychci wiele się kapłanów stawało dlatego, iż im śmierć trwać nie dopuszczała.

24.Ale ten, iż na wieki trwa, wiekuiste ma kapłaństwo.

25.Przetóż i zbawić na wieki może przystępujące przez niegóż do Boga: zawsze żywiąc, aby się wstawiał za nami.

26.Albowiem przystało, abyśmy takiego mieli Najwyższego kapłana, świętego, niewinnego, niepokalanego, odłączonego od grzeszników, i który się stał wyższy nad niebiosa,

27.Który nie ma potrzeby na każdy dzień jako kapłani pierwéj za występki swoje ofiarować, potem za ludzkie; bo to uczynił raz, siebie ofiarowawszy. [3]

28.Albowiem zakon ludzie postanawiał kapłany krewkości podległe; lecz mowa przysięgi, która jest po zakonie. Syna na wieki doskonałego.


Rozdział VIII.

Dostojność kapłaństwa Chrystusowego okazuje się ztąd, iż on jest sędzią w niebiesiech, i postanowcą większych świątości, niż w starym były.


A summa tego, co się mówi, takiego mamy Najwyższego kapłana, który usiadł na prawicy stolice wielmożności na niebiesiech:

2.Sługa świątnice a prawdziwego przybytku, który postanowił Pan, a nie człowiek.

3.Albowiem wszelki najwyższy kapłan bywa postanowion ku ofiarowaniu darów i ofiar: zaczem potrzeba jest, aby i ten nieco miał, coby ofiarował.

4.Jeźliby tedy był na ziemi, aniby kapłanem był, gdyżby byli, którzy według zakonu dary ofiarowali,

5.Którzy służą wizerunkowi i cieniowi rzeczy niebieskiech, jako odpowiedziano jest Mojżeszowi, gdy miał dokończyć przybytku: Patrzaj, (prawi), czyń wszystko według wizerunku, który jest tobie na górze okazan. [4]

6.A teraz dostał tem lepszego posługowania, i lepszego Testamentu jest pośrednikiem, który w lepszych obietnicach jest postanowiony.

7.Albowiem jeźliby on pierwszy był bez przygany, zaisteby wtóremu miejsca nie szukano.

8.Albowiem ganiąc je, mówi: Oto dni przyjdą, mówi Pan, a wykonam nad domem Izraelskim i nad domem Juda Testament nowy, [5]

9.Nie według Testamentu, którym

  1. Psal. 109, 4.
  2. Psal. 109, 4.
  3. Lev. 9, 7.16, 6.
  4. Exod. 25, 9. 40. Dzie. 7, 44.
  5. Jer. 31, 31.