Strona:PL Wujek-Biblia to jest księgi Starego i Nowego Testamentu 1923.djvu/1076

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została uwierzytelniona.


menty: jeden na górze Synai, rodzący w niewolą, która jest Agar.

25.Albowiem Synai jest góra w Arabiéj: przyrównywa się do tego, które teraz jest Jeruzalem, i w niewoléj jest z synami swymi.

26.A ono, które wzgórę jest Jeruzalem, wolne jest, które jest matka nasza.

27.Albowiem napisano jest: Wesel się, niepłodna, która nie rodzisz, zakrzyknij a zawołaj, która rodząc nie pracujesz; bo wiele synów opuszczonéj, więcéj niż téj, która ma męża. [1]

28.A my, bracia! według Izaaka jesteśmy synami obietnice. [2]

29.Ale jako na on czas ten, który się był narodził wedle ciała, prześladował tego, który wedle ducha: tak i teraz.

30.Ale co mówi Pismo? Wyrzuć niewolnicę i syna jéj; albowiem nie będzie dziedzicem syn niewolnice z synem wolnéj.

31.A tak, bracia! nie jesteśmy synami niewolnice, ale wolnéj: którą wolnością nas Chrystus wolne uczynił.


Rozdział V.

Galatowie wiele dobrego przez Ewangelią otrzymali, i wiele złego uszli, wszakóż tego niewdzięczni, zakon stary chcieli chować, od którego przez Ducha Świętego byli wyzwoleni.


Stójcie, a nie bądźcie znowu pod jarzmem niewoléj.

2.Oto ja Paweł powiadam wam, iż jeźli będziecie obrzezani, Chrystus wam nic nie pomoże. [3]

3.A oświadczam się zasię każdemu człowiekowi, obrzezającemu się, iż powinien jest wszystek zakon pełnić.

4.Wyniszczeni jesteście z Chrystusa, którzy w zakonie się usprawiedliwiacie: z łaskiście wypadli.

5.Albowiem my duchem z wiary nadzieje sprawiedliwości oczekiwamy.

6.Bo w Chrystusie Jezusie nic nie waży ani obrzezanie, ani odrzezek; ale wiara, która przez miłość działa.

7.Bieżeliście dobrze: kto wam przekaził, abyście nie byli posłusznymi prawdzie?

8.Namowa ta nie jest z tego, który was wzywa.

9.Trocha kwasu wszystko ciasto kwasi. [4]

10.Ja dufam o was w Panie, iż nic inszego rozumieć nie będziecie; a ten, który wami trwoży, odniesie sąd, któryżkolwiek on jest.

11.A ja, bracia! jeźli jeszcze obrzezanie opowiadam, czemuż jeszcze prześladowanie cierpię? Tedy wyniszczone jest zgorszenie krzyżowe.

12.Bodajże i odcięci byli, którzy was wzruszają.

13.Albowiem wy wezwani jesteście ku wolności, bracia! tylko żebyście wolności nie obracali na pobudkę ciału; ale przez miłość Ducha służcie jeden drugiemu.

14.Bo wszystek zakon w jednéj się mowie wypełnia: Będziesz miłował bliźniego twego jako samego siebie. [5]

15.Lecz jeźli jeden drugiego kąsacie i jecie, patrzcie, aby jeden drugiego nie zjadł.

16.A mówię: Duchem chódźcie, a pożądliwości ciała nie wypełnijcie. [6]

17.Albowiem ciało pożąda przeciwko duchowi, a duch przeciw ciału; bo te się sobie wzajem sprzeciwiają, abyście nie cokolwiek chcecie, to czynili.

18.A jeźli Duchem bywacie rządzeni, nie jesteście pod zakonem.

19.A jawne są uczynki ciała, które są: porubstwo, nieczystość, niewstydliwość, wszeteczeństwo,

20.Bałwochwalstwo, czarowania, nieprzyjaźni, swary, zawiści, gniewy, nieznaski, rozterki, kacerstwa,

21.Zazdrości, mężobójstwa, pijaństwa, biesiady i tym podobne, o których opowiadam wam, jakom przedtem opowiedział, iż którzy takowe rzeczy czynią, królestwa Bożego nie dostąpią.

22.A owoc Ducha jest miłość, wesele, pokój, cierpliwość, dobrotliwość, dobroć, nieskwapliwość,

23.Cichość, wiara, skromność, wstrzemięźliwość, czystość. Przeciwko takowym niemasz zakonu.

24.A którzy są Chrystusowi, ciało swe ukrzyżowali z namiętnościami i z pożądliwościami.

  1. Isai. 54, 1.
  2. Rzym. 9, 8.
  3. Dzie. 15, 1.
  4. 1.Kor. 5, 6.
  5. Lev. 19, 18. Matth. 22, 39. Marc. 12, 31. Rzym. 13, 8. 9. Jak. 2, 8.
  6. Rzym. 13, 14. 1.Piot. 2, 11.