Strona:PL Wujek-Biblia to jest księgi Starego i Nowego Testamentu 1923.djvu/1074

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Ta strona została uwierzytelniona.


15.My z narodu Żydowie, a nie z poganów grzesznicy,

16.Lecz wiedząc, iż nie bywa usprawiedliwiony człowiek z uczynków zakonu, jedno przez wiarę Jezusa Chrystusa; i my w Chrystusa Jezusa wierzymy, abyśmy byli usprawiedliwieni z wiary Chrystusowéj, a nie z uczynków zakonu: przeto, iż nie będzie usprawiedliwione z uczynków zakonu wszelkie ciało. [1]

17.A jeźli szukając, abyśmy byli usprawiedliwieni w Chrystusie, jesteśmy nalezieni i sami grzesznymi, izali Chrystus jest sługą grzechu? Nie daj Boże!

18.Albowiem jeźli zasię to buduję, com zepsował, czynię siebie przestępcą.

19.Bom ja przez zakon zakonowi umarł, abym Bogu żył: z Chrystusem jestem przybity do krzyża.

20.A żywię, już nie ja, ale żywie we mnie Chrystus. A co teraz żywię w ciele, w wierze żywię Syna Bożego, który mię umiłował i wydał samego siebie za mię.

21.Nie odmiatam łaski Bożéj; bo jeźli przez zakon sprawiedliwość, tedy Chrystus próżno umarł.


ROZDZIAŁ III.
Starego zakonu uczynki dla ich niedoskonałości nie mają być z Ewangelią chowane; bo nie usprawiedliwiały, ani wyrywały od przeklęctwa, od którego nas Chrystus wybawił.

O głupi Galatowie! któż was omamił, abyście prawdzie nie byli posłuszni, przed których oczyma Jezus Chrystus przedtem opisany jest, między wami ukrzyżowany?

2.Tego się tylko od was chcę nauczyć: Z uczynków zakonnych wzięliście Ducha, czyli z słuchania wiary?

3.Takeście głupi, że począwszy duchem, teraz ciałem bywacie wykonani?

4.Takżeście wiele cierpieli darmo, jeźli jednak darmo?

5.Który tedy wam dodawa Ducha i sprawuje mocy w was, z uczynkówli zakonu, czyli z słuchania wiary?

6.Jako napisano jest: Uwierzył Abraham Bogu, i poczytano mu ku sprawiedliwości. [2]

7.Poznajcież tedy, iż który z wiary są, ci są synmi Abrahamowymi.

8.A upatrując Pismo, iż z wiary Bóg usprawiedliwia pogany, przedtem opowiadało Abrahamowi: Iż będą błogosławione w tobie wszystkie narody. [3]

9.A tak, którzy są z wiary, będą błogosławieni z wiernym Abrahamem.

10.Albowiem którzykolwiek są z uczynków zakonu, pod przeklęctwem są; bo napisano jest: Przeklęty każdy, któryby nie trwał we wszystkiem, co napisano w księgach zakonu, aby ono czynił. [4]

11.A iż przez zakon żaden nie bywa usprawiedliwion u Boga, jawno jest, iż sprawiedliwy z wiary żywie. [5]

12.A zakon nie jest z wiary; ale któryby je czynił, w nich żyć będzie. [6]

13.Chrystus nas wykupił od przeklęctwa zakonu, stawszy się za nas przeklęctwem; (albowiem napisano jest: Przeklęty każdy, który wisi na drzewie). [7]

14.Aby w poganach stało się błogosławieństwo Abrahamowe w Chrystusie Jezusie, abyśmy obietnicę Ducha wzięli przez wiarę.

15.Bracia! (wedle człowieka mówię): wszak człowieczego testamentu utwierdzonego nikt nie odrzuca, albo więcéj stanawia. [8]

16.Abrahamowi opowiedziane są obietnice i nasieniu jego, nie mówi: I nasieniom, jakoby w wielu; ale jako w jednem: I nasieniu twojemu, który jest Chrystus.

17.A to powiadam: Testamentu przedtem od Boga utwierdzonego zakon, który po czterech set i trzydzieści lat dan jest, nie wątli ku zepsowaniu obietnice.

18.Albowiem jeźliż z zakonu dziedzictwo, już nie z obietnice; lecz Abrahamowi przez obietnicę Bóg darował.

19.Cóż tedy zakon? Postanowiony jest dla występków, ażby przyszło nasienie, któremu obiecał rozrządzony przez Anioły w ręce Pośrednika.

20.A Pośrednik nie jestci jednego, lecz Bóg jeden jest.

  1. Rzym. 3, 20.
  2. Gen. 15, 6. Rzym. 4, 3. 18. Jak. 2, 23.
  3. Gen. 12, 3.22, 18.26, 4.
  4. Deut. 27, 26.
  5. Abak. 2, 4. Rzym. 1, 17.
  6. Lev. 18, 5.
  7. Deut. 21, 24.
  8. Żyd. 9, 17.