Strona:PL Wujek-Biblia to jest księgi Starego i Nowego Testamentu 1923.djvu/0974

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została uwierzytelniona.


być Ojcem swoim, czyniąc się równym Bogu.

19.Odpowiedział tedy Jezus i rzekł im: Zaprawdę, zaprawdę mówię wam, nie może Syn sam od siebie nic czynić, jedno, co ujrzy Ojca czyniącego; albowiem cokolwiek on czyni, to i Syn także czyni.

20.Bo Ojciec miłuje Syna i wszystko mu ukazuje, co sam czyni, i większe mu nad te uczynki okaże, abyście się wy dziwowali.

21.Albowiem jako Ojciec wzbudza umarłe i ożywia, tak i Syn, które chce, ożywia.

22.Bo Ojciec nikogo nie sądzi, lecz wszystek sąd dał Synowi,

23.Aby wszyscy czcili Syna, jako czczą Ojca. Kto nie czci Syna, nie czci Ojca, który go posłał.

24.Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, iż kto słowa mego słucha, a wierzy onemu, który mię posłał, ma żywot wieczny i nie przyjdzie na sąd, ale przeszedł z śmierci do żywota.

25.Zaprawdę, zaprawdę wam powiadam: Żeć idzie godzina i teraz jest, gdy umarli usłyszą głos Syna Bożego, a którzy usłyszą, ożyją.

26.Albowiem jako Ojciec ma żywot sam w sobie, tak dał i Synowi, aby miał żywot sam w sobie.

27.I dał mu władzą sąd czynić, iż jest Synem człowieczym.

28.Nie dziwujcież się temu; boć przychodzi godzina, w którą wszyscy, co są w grobiech, usłyszą głos Syna Bożego:

29.I wynidą, którzy dobrze czynili, na zmartwychwstanie żywota; a którzy złe czynili, na zmartwychwstanie sądu. [1]

30.Nie mogę Ja sam od siebie nic czynić. Jako słyszę, sądzę, a sąd mój jest sprawiedliwy, iż nie szukam woléj mojéj, ale woléj tego, który mię posłał.

31.Jeźli Ja sam o sobie daję świadectwo, świadectwo moje nie jest prawdziwe.

32.Inszy jest, który o mnie świadczy, i wiem, że prawdziwe jest świadectwo, które wydawa o mnie. [2]

33.Wyście słali do Jana, i dał świadectwo prawdzie.

34.A Ja nie od człowieka świadectwo biorę, ale to mówię, abyście wy byli zbawieni.

35.Onci był świecą gorejącą i świecącą, a wyście się chcieli do czasu poradować w światłości jego.

36.Aleć Ja mam świadectwo większe niż Janowe; albowiem uczynki, które dał Ojciec, abych je wykonał, same uczynki, które Ja czynię, świadczą o mnie, iż mię Ojciec posłał.

37.A Ojciec, który mię posłał, onże świadectwo dał o mnie. I nie słyszeliście nigdy głosu jego, aniście osoby jego widzieli. [3]

38.I słowa jego nie macie w sobie mieszkającego; iż, którego on posłał, temu wy nie wierzycie.

39.Rozbierajcie Pisma; bo się wam zda, że w nich żywot wieczny macie; a one są, które świadectwo dają o mnie.

40.A do mnie przyjść nie chcecie, abyście żywot mieli.

41.Chwały od ludzi nie biorę.

42.Alem poznał was, iż miłości Bożéj nie macie w sobie.

43.Jam przyszedł w imię Ojca mego, a nie przyjmujecie mię: jeźli przyjdzie inny w imię swe, onego przyjmiecie.

44.Jakóż wy możecie wierzyć, którzy chwałę jeden od drugiego bierzecie, a chwały, która od samego Boga jest, nie szukacie?

45.Nie mniemajcież, abych Ja was oskarżać miał u Ojca: jest, który was oskarża, Mojżesz, w którym wy nadzieję macie.

46.Bo gdybyście wierzyli Mojżeszowi, podobnobyście i mnie wierzyli; bowiem on o mnie pisał. [4]

47.Lecz jeźli jego Pismom nie wierzycie, jakóż moim słowom uwierzycie?


Rozdział VI.

Pan Chrystus pięciorgiem chleba pięć tysięcy ludzi nakarmił: gdy go chciano królem obrać i uczynić, uszedł: naucza o chlebie niebieskim, i o ciele swojem, i o krwi swéj. Zwolennicy niektórzy od niego odstali, ale Apostołowie ci przy nim trwali.


Potem Jezus odszedł za morze Galilejskie, które jest Tyberyadskie. [5]

  1. Matth. 25, 46.
  2. Matth. 3, 17.
  3. Matth. 3, 17.17, 5.Deut. 4, 12.
  4. Gen. 3, 15.22, 18.49, 10. Deut. 18, 15.
  5. Matth. 14, 13. Marc. 6, 32. Luc. 9, 10.