Strona:PL Wujek-Biblia to jest księgi Starego i Nowego Testamentu 1923.djvu/0591

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została uwierzytelniona.


130.Wykład słów twoich oświeca: i daje wyrozumienie malutkim.

131.Otworzyłem usta moje i wziąłem w się ducha: iżem pragnął przykazania twego.

132.Wejrzyjż na mię, a zmiłuj się nademną, według sądu miłujących imię twoje.

133.Kroki moje prostuj według słowa twego, a niech nademną żadna niesprawiedliwość nie panuje.

134.Wykup mię od potwarzy ludzi: i będę strzegł mandatów twoich.

135.Oblicze twe rozświeć nad sługą twoim: a naucz mię sprawiedliwości twoich.

136.Strumienie łez wypuściły oczy moje, iż nie strzegły zakonu twego.


צ (Cade.)

137.Sprawiedliwyś jest, Panie: i sąd twój prawy.

138.Przykazałeś sprawiedliwość świadectwa twoje, i prawdę twoję bardzo.

139.Wysuszyła mię zapalczywość moja, iż zapomnieli słów twoich nieprzyjaciele moi.

140.Ogniste bardzo słowo twoje: a sługa twój rozmiłował się go.

141.Młodzieniaszkiem jestem ja, i wzgardzony: nie zapomniałem sprawiedliwości twoich.

142.Sprawiedliwość twoja sprawiedliwość na wieki: a zakon twój prawda.

143.Ucisk i utrapienie ogarnęły mię: mandaty twoje są rozmyślaniem mojem.

144.Sprawiedliwość świadectwa twoje na wieki: daj mi rozum, a żyć będę.


ק (Koph.)

145.Wołałem ze wszystkiego serca mego: wysłuchaj mię, Panie: będę się dowiadywał o sprawiedliwościach twoich.

146.Wołałem k tobie: zbaw mię, abych strzegł mandatów twoich.

147.Uprzedziłem bardzo rano i wołałem: iżem bardzo nadzieję miał w słowiech twoich.

148.Uprzedzały oczy moje do ciebie na świtaniu, abych rozmyślał słowa twoje.

149.Usłysz głos mój, Panie, według miłosierdzia twego: a według sądu twego ożywiaj mię.

150.Przybliżyli się prześladownicy moi ku nieprawości: a oddalili się od zakonu twego.

151.Bliskoś ty jest, Panie: a wszystkie drogi twoje prawda.

152.Z początku poznałem świadectwa twoje, że na wieki ugruntowałeś je.


ר (Resz.)

153.Obacz uniżenie moje, a wyrwij mię; bociem nie zapomniał zakonu twego.

154.Osądź sąd mój, a odkup mię: dla słowa twego ożyw mię.

155.Daleko od grzeszników zbawienie; bo sprawiedliwości twoich nie szukali.

156.Litości twoje mnogie, Panie: ożyw mię według sądu twego.

157.Wiele tych, którzy mię prześladują i trapią mię: nie uchyliłem się od świadectw twoich.

158.Widziałem przestępce a schnąłem, że nie strzegli wyroków twoich.

159.Obacz, żem umiłował mandaty twoje, Panie: ożyw mię według miłosierdzia twego.

160.Początek słów twoich prawda: na wieki wszystkie sądy sprawiedliwości twojéj.


ש (Szyn.)

161.Książęta prześladowali mię niewinnie: a słów twoich bało się serce moje.

162.Będę się ja weselił w wyrokach twoich, jako który nalazł korzyści wiele.

163.Nienawidziałem nieprawości, i brzydziłem się: a zakon twój umiłowałem.

164.Siedmkroć przez dzień chwałęm tobie dawał, dla sądów sprawiedliwości twojéj.

165.Pokój wielki tym, którzy zakon twój miłują, a nie mają obrażenia.

166.Oczekiwałem zbawienia twego, Panie: a mandatym twoje umiłował.

167.Strzegła dusza moja świadectw twoich, i miłowała je bardzo.

168.Chowałem mandaty twoje, i świadectwa twoje: bo wszystkie drogi moje przed oczyma twemi.


ת (Thau.)

169.Niechaj się przybliży, Panie,