Strona:PL Wujek-Biblia to jest księgi Starego i Nowego Testamentu 1923.djvu/0592

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została uwierzytelniona.


przed cię prośba moja: według słowa twego daj mi zrozumienie.

170.Niechaj modlitwa moja wnidzie przed obliczność twoję: wyrwij mię według mowy twojéj.

171.Będą wydawać wargi moje chwałę, gdy mię nauczysz sprawiedliwości twoich.

172.Będzie opowiadał język mój wyroki twoje; bo wszystkie mandaty twoje prawość.

173.Niech będzie ręka twoja, aby mię zbawiła; bom obrał mandaty twoje.

174.Pragnąłem zbawienia twego, Panie: a zakon twój jest rozmyślanie moje.

175.Będzie żyć dusza moja, i będzie cię chwalić: a sądy twe pomagać mi będą.

176.Zbłądziłem jako owca, która zginęła: szukaj sługi twego; bom nie zapomniał przykazania twego.Psalm CXIX.

U Żydów 120.
Okazuje Prorok, jakie mieszkanie między ludźmi kłamliwymi, a żeby go Pan wybawić z nich raczył, żąda.


1.Pieśń stopniów.

Wołałem do Pana, gdym był utrapiony, i wysłuchał mię.

2.Panie, wyzwól duszę moją od ust nieprawych, i od języka zdradliwego.

3.Coć może być dano, albo coć może być przyłożono do języka zdradliwego?

4.Strzały mocarzowe ostre z węglem pustoszącym.

5.Ach mnie, że się mieszkanie moje przedłużyło: mieszkałem z obywatelmi Cedar.

6.Długo przebywała dusza moja z tymi, którzy nienawidzą pokoju.

7.Byłem spokojny, gdym mówił z nimi: prześladowali mię bez przyczyny.Psalm CXX.

U Żydów 121.
Gdzie ucieczka a wszystko dufanie człowieka pobożnego, a jako gotowa pomoc jemu od Pana, tu nam Prorok opisuje.


1.Pieśń stopniów.

Podniosłem oczy moje na góry, skąd przyjdzie mi pomoc. [1]

2.Pomoc moja od Pana, który stworzył niebo i ziemię.

3.Niech nie da zachwiać się nodze twojéj: i niech nie zdrzymie, który cię strzeże.

4.Oto się nie zdrzymie ani zaśnie, który strzeże Izraela.

5.Pan cię strzeże: Pan obrona twoja po prawéj ręce twojéj.

6.Nie upali cię słońce we dnie, ani miesiąc w nocy.

7.Pan strzeże cię ode wszego złego: Pan niech strzeże dusze twojéj.

8.Pan niech strzeże wejścia twego i wyjścia twego, odtąd i aż na wieki.Psalm CXXI.

U Żydów 122.
Prorok upomina nas, abyśmy wdzięczni byli dobrodziejstw Pańskich, ażebyśmy w zgodzie, w pokoju, w społecznéj a jednostajnéj miłości braterskiéj żyli, chwaląc jednomyślnie Pana, Boga swego.


1.Pieśń stopniów.

Weseliłem się z tego, co mi powiedziano: Pójdziemy do domu Pańskiego.

2.Stawały nogi nasze w sieniach twoich, Jeruzalem.

3.Jeruzalem, które się buduje jako miasto: którego uczęstnictwo spółeczne!

4.Bo tam wstępowały pokolenia, pokolenia Pańskie: świadectwo Izrael, ku wyznawaniu imieniu Pańskiemu.

5.Bo tam postawione są stolice na sąd: stolice w domu Dawidowym.

6.Proście o to, co jest ku pokojowi dla Jeruzalem, a dostatek niech będzie dla tych, którzy cię miłują!

7.Niechaj będzie pokój w mocy twojéj: a dostatek w basztach twoich.

8.Dla braci mojéj i bliźnich moich mówiłem pokoju pokój o tobie.

9.Dla domu Pana, Boga naszego, szukałem dobra tobie.Psalm CXXII.

U Żydów 123.
Ludzi uciśnionych, a srodze utrapionych od okrutników odpornych, a sprzeciwnych woléj Bożéj, i przykazaniom jego.


1.Pieśń stopniów.

Ku tobie podnosiłem oczy moje, który mieszkasz w niebiesiech.

2.Oto jako oczy sług w rękach panów swoich: jako oczy służebnice w rękach pani swojéj: tak oczy nasze do Pana, Boga naszego, aż się zmiłuje nad nami.

3.Zmiłuj się nad nami, Panie, zmiłuj się nad nami; bośmyć bardzo napełnieni wzgardy.


  1. 2. Par. 20, 17.