Strona:PL Wujek-Biblia to jest księgi Starego i Nowego Testamentu 1923.djvu/0590

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została uwierzytelniona.


91.Zrządzeniem twojem dzień trwa; albowiem tobie wszystko służy.

92.Jedno że zakon twój jest rozmyślaniem mojem: tedybych był zginął w uniżeniu swojem.

93.Na wieki me przepomnę sprawiedliwości twoich; boś mię przez nie ożywił.

94.Twójcim ja, zbawże mię; bociem szukał sprawiedliwości twoich.

95.Na mię czekali złośnicy, aby mię zatracili: zrozumiałem świadectwa twoje.

96.Wszelkiéj doskonałości widziałem koniec: bardzo szerokie przykazanie twoje.


מ (Mem.)

97.Jakom się rozmiłował zakonu twego, Panie: cały dzień jest rozmyślaniem mojem.

98.Nad nieprzyjacioły moich mądrymeś mię uczynił przykazaniem twojem; bo wiecznie jest zemną.

99.Nad wszystkie uczyciele moje zrozumiałem; bo świadectwa twoje są rozmyślanie moje.

100.Nad starce zrozumiałem: iżem się dowiadywał mandatów twoich.

101.Od wszelakiéj złéj drogi hamowałem nogi moje, abych strzegł słów twoich.

102.Nie odstępowałem od sądów twoich; boś ty mnie zakon ustawił.

103.Jako wdzięczne podniebieniu memu słowa twoje: nad miód ustom moim.

104.Z przykazania twego zrozumiałem: przetóżem miał w nienawiści wszelką drogę nieprawości.


נ (Nun.)

105.Pochodnią nogom moich słowo twoje, i światłość ścieżkom moich.

106.Przysiągłem i postanowiłem strzedz sądów sprawiedliwości twojéj.

107.Jestem zewsząd uniżony, Panie: ożyw mię według słowa twego.

108.Dobrowolne ust moich przyjmij wdzięcznie, Panie: a naucz mię sądów twoich.

109.Dusza moja zawżdy w rękach moich: i nie zapomniałem zakonu twego.

110.Zastawiali grzesznicy sidło na mię: i nie zabłądziłem od mandatów twoich.

111.Dostałem dziedzictwem świadectw twoich na wieki; bo są radością serca mego.

112.Nakłoniłem serca swego, abych czynił sprawiedliwości twoje na wieki dla odpłaty.


ס (Samech.)

113.Złośniki miałem w nienawiści: i rozmiłowałem się w zakonu twego.

114.Pomocnik i obrońca mój jesteś ty: a jam bardzo nadzieję miał w słowie twojem.

115.Odstąpcie odemnie złośnicy: a będę się wywiadywał mandatów Boga mego.

116.Broń mię według wyroku twego, i niechaj żywię: a nie zawstydzaj mię w oczekiwaniu mojem.

117.Wspomóż mię, a zbawion będę: i będę rozmyślał w sprawiedliwościach twoich zawżdy.

118.Wzgardziłeś wszystkie odstępujące od sądów twoich; bo nieprawa myśl ich.

119.Poczytałem za przestępce wszystkie grzeszniki ziemie: przetóżem umiłował świadectwa twoje.

120.Przebij bojaźnią twoją ciało moję; bom się bał sądów twoich.


ע (Ajin.)

121.Czyniłem sąd i sprawiedliwość: nie daj mię potwarcom moim.

122.Przyjmij sługę twego ku dobremu: niech mię nie potwarzają hardzi.

123.Oczy moje ustały, pragnąc zbawienia twego, i wyroków sprawiedliwości twojéj.

124.Uczyń z sługą twym według miłosierdzia twego: a naucz mię sprawiedliwości twoich.

125.Sługaciem ja twój: daj mi rozumienie, abych umiał świadectwa twoje.

126.Czas czynić, Panie: rozmiotali zakon twój.

127.Przetóżem umiłował mandaty twoje nad złoto, i nad topazyon.

128.Dlategóż według wszystkich mandatów twoich sprawowałem się: wszelką drogę nieprawą miałem w nienawiści.


פ (Pe.)

129.Dziwne świadectwa twoje: przetóż się ich wywiadywała dusza moja.