Strona:PL Wujek-Biblia to jest księgi Starego i Nowego Testamentu 1923.djvu/0465

  Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
  Ta strona została uwierzytelniona.


  4.A wszyscy inni po wszystkich miejscach, gdziekolwiek mieszkają, niech go podpomagają mężowie z miejsca swego śrebrem i złotem i majętnością i bydłem, oprócz co dobrowolnie ofiarują kościołowi Bożemu, który jest w Jeruzalem.

  5.I powstali przedniejsi z ojców, z Judy i z Benjamin, i kapłani i Lewitowie i wszelki, którego Bóg ducha wzbudził, aby szli budować kościół Pański, który był w Jeruzalem.

  6.I wszyscy, którzy byli w okolicy, wspomogli ręce ich naczyniem śrebrnem i złotem, majętnością i bydłem, sprzętem, oprócz tego, co z dobréj woli ofiarowali byli.

  7.Król téż Cyrus wyniósł naczynia kościoła Pańskiego, które był pobrał Nabuchodonozor z Jeruzalem i położył je był we zborze Boga swego.

  8.A Cyrus, król Perski, wyniósł je przez ręce Mithrydata, syna Gazabat, i odliczył je Sassanasar, książęciu Judzkiemu.

  9.I ta jest liczba ich: Czasz złotych trzydzieści, czasz śrebrnych tysiąc, nożów dwadzieścia i dziewięć.

  10.Kubków złotych trzydzieści, kubków srebrnych drugich czterysta i dziesięć, inszego naczynia tysiąc.

  11.Wszystkiego naczynia złotego i śrebrnego pięć tysięcy i czterysta: wszystko wziął Sassabasar z tymi, którzy wyszli z przeprowadzenia Babilońskiego do Jeruzalem.


  ROZDZIAŁ II.
  Liczba synów Judzkich, którzy wyszli z niewoli, mając wodza Zorobabela do Jeruzalem, i darów na nowe budowanie kościoła Bożego zdanych.

  A synowie krainy ci są, którzy wyszli z poimania, które był przeniósł Nabuchodonozor, król Babiloński, do Babilonu, i wrócili się do Jeruzalem i Judy, każdy do miasta swego. [1]

  2.Którzy przyszli z Zorobabelem, Jozue, Nehemia, Saraja, Rahelaja, Mardochaj, Belsan, Mesphar, Begwaj, Rehum, Baana. Poczet mężów ludu Izraelskiego:

  3.Synów Pharos dwa tysiące sto siedmdziesiąt dwa.

  4.Synów Sephatya trzysta siedmdziesiąt dwa.

  5.Synów Area siedmset siedmdziesiąt i pięć.

  6.Synów Phahath Moab, synów Jozue Joab, dwa tysiące ośmset dwanaście.

  7.Synów Elam tysiąc dwieście pięćdziesiąt cztery.

  8.Synów Zethua dziewięćset czterdzieści pięć.

  9.Synów Zachaj siedmset sześćdziesiąt.

  10.Synów Bani sześćset czterdzieści dwa.

  11.Synów Bebaj sześćset dwadzieścia trzy.

  12.Synów Azgad tysiąc dwieście dwadzieścia dwa.

  13.Synów Adonikam sześćset sześćdziesiąt sześć.

  14.Synów Begwaj dwa tysiące pięćdziesiąt sześć.

  15.Synów Adyn czterysta pięćdziesiąt cztery.

  16.Synów Ather, którzy byli z Ezechiasza, dziewięćdziesiąt ośm.

  17.Synów Bezaj trzysta dwadzieścia trzy.

  18.Synów Jora sto dwanaście.

  19.Synów Hasum dwieście dwadzieścia trzy.

  20.Synów Gebbar dziewięćdziesiąt pięć.

  21.Synów Bethlehem sto dwadzieścia trzy.

  22.Mężów Netopha pięćdziesiąt i sześć.

  23.Mężów Anathoth sto dwadzieścia i ośm.

  24.Synów Azmaweth czterdzieści dwa.

  25.Synów Karyathyarym, Cephira i Beroth siedmset czterdzieści trzéj.

  26.Synów Ramath i Gabaa sześćset dwadzieścia jeden.

  27.Mężów Machma sto dwadzieścia dwa.

  28.Mężów Bethel i Haj dwieście dwadzieścia trzy.

  29.Synów Nebo pięćdziesiąt dwa.

  30.Synów Megbis sto pięćdiesiąt[2] sześć.

  31.Synów Elam drugiego tysiąc dwieście pięćdziesiąt cztery.

  32.Synów Har trzysta dwadzieścia.

  33.Synów Lod, Hadyd i Ono siedmset dwadzieścia pięć.

  1. 2.Ezdr. 7, 6.
  2. Przypis własny Wikiźródeł Błąd w druku; powinno być – pięćdziesiąt.