Strona:PL Wujek-Biblia to jest księgi Starego i Nowego Testamentu 1923.djvu/0466

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została uwierzytelniona.


34.Synów Jerecho trzysta czterdzieści pięć.

35.Synów Senaa trzy tysiące sześćset trzydzieści.

36.Kapłanów: Synów Jadaja w domu Jozue, dziewięćset siedmdziesiąt trzéj.

37.Synów Emmer tysiąc pięćdziesiąt dwa.

38.Synów Pheshur tysiąc dwieście czterdzieści siedm.

39.Synów Harym tysiąc siedmnaście.

40.Lewitów: Synów Jozue i Cedmihel, synów Odomiasza, siedmdziesiąt cztery.

41.Śpiewaków: Synów Asaph sto dwadzieścia ośm.

42.Synowie wrotnych: Synowie Sellum, synowie Ater, synowie Telmon, synowie Akkub, synowie Hatyta, synowie Sobaj, wszystkich sto trzydzieści dziewięc.

43.Nathynejczycy: Synowie Syha, synowie Hasupha, synowie Tabbaoth,

44.Synowie Ceros, synowie Syaa, synowie Phadon,

45.Synowie Lebana, synowie Hagaba, synowie Akkub,

46.Synowie Hagab, synowie Semlaj, synowie Hanan,

47.Synowie Gaddel, synowie Gaber, synowie Raaja,

48.Synowie Rasyn, synowie Nekoda, synowie Gazam,

49.Synowie Aza, synowie Phasea, synowie Besee,

50.Synowie Asena, synowie Munim, synowie Nephusym,

51.Synowie Bakbuk, synowie Hakupha, synowie Harhur,

52.Synowie Besluth, synowie Mahida, synowie Harsa,

53.Synowie Berkos, synowie Sysara, synowie Thema,

54.Synowie Nasya, synowie Hatypha,

55.Synowie sług Salomonowych, synowie Sotai, synowie Sophereth, synowie Pharuda,

56.Synowie Jala, synowie Derkon, synowie Geddel,

57.Synowie Saphatya, synowie Hatyl, synowie Phochereth, którzy byli z Asebaim, synowie Ami,

58.Wszystkich Nathynejczyków i synów sług Salomonowych trzysta dziewięćdziesiąt dwa.

59.A ci, którzy wyszli z Thelmala, Thelharsa, Cherub i Adon i Emer: i nie mogli pokazać domów ojców swoich i nasienia swego, jeźli z Izraela byli.

60.Synów Dalaja, synów Tobia, synów Nekoda, sześćset pięćdziesiąt dwa.

61.A synów kapłańskich: Synowie Hobia, synowie Akkos, synowie Bersellaj, który pojął z córek Bersellaj, Galaadczyka, żonę, i przezwano go ich imieniem.

62.Ci szukali pisma rodu swego i nie naleźli: i wyrzuceni są z kapłaństwa.

63.I rzekł im Athersata, aby nie jedli z świętego świętych, ażby powstał kapłan uczony i doskonały.

64.Wszystko mnóstwo jako jeden czterdzieści dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt:

65.Oprócz sług ich i służebnic, których było siedm tysięcy trzysta trzydzieści siedm: a między nimi śpiewaków i śpiewaczek dwieście.

66.Koni ich siedmset trzydzieści sześć: mułów ich dwieście czterdzieści pięć:

67.Wielbłądów ich czterysta trzydzieści pięć: osłów ich sześć tysięcy siedmset dwadzieścia.

68.A z przedniejszych ojców, gdy wchodzili do kościoła Pańskiego, który jest w Jeruzalem, dobrowolnie ofiarowali na dom Boży, aby go postawili na miejscu jego.

69.Według przemożenia swego dali nakład na budowanie: złota czerwonych złotych sześćdziesiąt tysięcy i tysiąc, śrebra grzywien pięć tysięcy i sto szat kapłańskich.

70.Mieszkali tedy kapłani i Lewitowie i z ludu i śpiewacy i wrotni i Nathynejszycy w mieściech swych, i wszystek Izrael w mieściech swych.


Rozdział III.

Zszedłszy się lud do Jeruzalem, zbudowali Panu ołtarz i ofiarowali mu na nim: Kuczek święto obchodzą, jedni się radują, drudzy płaczą.


I już był przyszedł miesiąc siódmy, a synowie Izraelowi byli w mieściech swoich: zgromadził się tedy wszystek lud jako mąż jeden do Jeruzalem.