Strona:PL Wujek-Biblia to jest księgi Starego i Nowego Testamentu 1923.djvu/0229

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została uwierzytelniona.51.Gosen, i Olon, i Gilo: miast jedenaście, i wsi ich.

52.Arab, i Ruma, i Esaan.

53.I Janum, i Beththaphua, i Apheka.

54.Athmatha, i Karyatharbe, to jest Hebron, i Syor: miast dziewięć, i wsi ich.

55.Maon, i Karmel, i Zyph, i Jotha.

56.Jesrael, i Jukadam, i Zanoe.

57.Akkain, Gabaa, i Thamna: miast dziesięć, i wsi ich.

58.Halhul, i Beszur, i Gedor.

59.I Mareth, i Bethanot, i Eltekon: miast sześć, i wsi ich.

60.Karyathbaal, to jest Karyathyarym, miasto lasów, i Arebba: dwa miasta, i wsi ich.

61.Na puszczy Betharaba, Meddyn i Sachacha.

62.I Nebsan, i miasto soli i Engaddy: sześć miast, i wsi ich.

63.Lecz Jebuzejczyka, obywatela Jeruzalem, nie mogli synowie Juda wygładzić: i mieszkał Jebuzejczyk z syny Juda w Jeruzalem aż do dnia dzisiejszego.


Rozdział XVI.

Dział pokolenia Ephraim, miasta i wioski, Chananeusz mieszka między nimi, dając im dań.


Padł téż los synów Józephowych od Jordanu ku Jerychu i wodom jego od wschodu słońca: pustynia, która idzie od Jerycha do góry Bethel:

2.A wychodzi od Bethel do Luzy, i idzie przez granicę Archi, Atharoth.

3.I schodzi ku zachodu wedle granice Jephlet, aż do granic Bethhoron niższego i Gazera: i kończą się krainy jego morzem wielkiem.

4.I osiedli synowie Józephowi Manasses i Ephraim.

5.I stała się granica synów Ephraim według rodzajów ich: i osiadłość ich ku wschodu słońca Ataroth Addar, aż do Bethhorona wyższego.

6.I wychodzą granice aż do morza: Machmethath lepak patrzy ku północy, i okrąża granice ku wschodu słońca do Thanath Selu: i przechodzi od wschodu do Janoe.

7.A idzie od Janoe do Ataroth i Naaratha, i przychodzi do Jerycha, i wychodzi do Jordanu.

8.Z Thaphua zasię przechodzi ku morzu na dolinę trzcińską, i są wyjścia jéj do morza najsłonszego. Ta jest osiadłość pokolenia synów Ephraim, według domów ich.

9.Wydzielono téż miasta synom Ephraim w pośrodku osiadłości synów Manasse, i wsi ich.

10.I nie wybili synowie Ephraimowi Chananejczyka, który mieszkał w Gazer, i mieszkał Chananejczyk w pośród Ephraima, aż do tego dnia dań płacąc.


Rozdział XVII.

Osiadłość a dział dają połowicy drugiéj pokolenia Manassesowego, i córkom Salphaadowym, i przydano ku działu Józephowemu.


A los padł pokoleniu Manasse; (bo ten jest pierworodny Józephów), Machir, pierworodnemu Manasse, ojcu Galaad, który był mąż waleczny, i miał osiadłość Galaad i Bazan:

2.I innym synom Manasse według domów ich, synom Abiezer, i synom Helek, i synom Esryel, i synom Sechem, i synom Hepher, i synom Semidach. Ci są synowie Manasse, syna Józephowego, mężczyzny według rodzajów ich. [1]

3.Lecz Salphaad, synowi Hepher, syna Galaad, syna Machir, syna Manasse, nie urodzili się synowie, ale tylko córki: których te są imiona: Maala i Noa i Hegla i Melcha i Thersa. [2]

4.I przyszły przed oczy Eleazara kapłana, i Jozuego, syna Nun, książąt mówiąc: Pan przykazał przez rękę Mojżesza, aby nam dano osiadłość w pośrodku braciéj naszéj. I dał im według Pańskiego rozkazania osiadłość w pośrodku braciéj ojca ich.

5.I padło sznurów Manasse dziesięć, oprócz ziemie Galaad i Bazan za Jordanem.

6.Bo córki Manasse otrzymały dziedzictwo w pośrodku synów jego: a ziemia Galaad padła na dział synom Manasse, którzy byli zostali.

7.A granica Manasse była od Aser do Machmethath, który patrzy ku Sychem: a wychodzi po prawéj stronie podle obywatelów źródła Taphue.

8.W dziale bowiem Manasse przypadła była ziemia Taphue, która

  1. Num. 26.
  2. Num. 21, 1.36, 11.