Strona:PL Wujek-Biblia to jest księgi Starego i Nowego Testamentu 1923.djvu/0228

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została uwierzytelniona.


ciw wstępowi Adommim, od południowéj strony potoka: i przechodzi wody, które zową Źródło słońca: a końce jéj będą do źródła Rogel.

8.I wstępuje przez dolinę syna Ennom, z boku Jebuzejczyka na południe, to jest Jeruzalem: a z onąd się wynosząc na wierzch góry, która jest przeciw Geennom na zachód słońca, na wierzchu doliny Raphaim ku północy.

9.I przechodzi od wierzchu góry aż do źródła wody Nephtoa, i przychodzi aż do wsi góry Ephron: i chyli się do Baala, który jest Karyathjarym, to jest, miasto lasów.

10.I kołem idzie od Baale na zachód aż do góry Seir: i przechodzi podle boku góry Jarym na północy do Cheslon: i stępuje do Bethsames, a przechodzi do Thamna.

11.I przychodzi ku północy części Akaron: i chyli się do Sechrona, i bieży przez górę Baala, i przychodzi do Jebneel, i wielkiego morza ku zachodowi końcem się zamyka.

12.Te są granice synów Juda w około, według rodów ich.

13.A Kaleb, synowi Jephone, dał część w pośrodku synów Juda, jako mu był Pan przykazał: Karyath Arbe, ojca Enak, to jest Hebron.

14.I wygładził z niéj Kaleb trzech synów Enak, Sesaj i Achiman i Tholmaj, z rodu Enak.

15.A zonąd postąpiwszy przyszedł do obywatelów Dabir, które pierwéj zwano Karyath Sepher, to jest, miasto nauk.

16.I rzekł Kaleb: Kto porazi Karyath Sepher, a weźmie je, temu dam Akszę, córkę moję za żonę.

17.I wziął je Othoniel, syn Kenez, brat Kalebów młodszy: i dał mu Akszę, córkę swą, za żonę.

18.Która, gdy jechali pospołu, namówiona była od męża swego, aby prosiła u ojca swego pola, i wzdychała, jako siedziała na ośle. Któréj Kaleb: Cóż ci, pry?

19.A ona odpowiedziała: Daj mi błogosławieństwo: ziemię ku południu i suchą dałeś mi, przydaj i mokrą. I dał jéj Kaleb mokrą ziemię wyższą i niższą.

20.Ta jest osiadłość pokolenia synów Juda według rodzajów ich.

21.A były miasta od ostatnich granic synów Juda, podle granic Edom od południa: Kabseel, i Eder, i Jagur.

22.I Cyna, i Dymona, i Adada.

23.I Kades, i Asor, i Jethnam.

24.Zyph, i Thelem, i Baloth.

25.Asor nowe i Karyoth, Hesron, to jest Asor.

26.Amam, Sama i Molada.

27.I Asergadda, i Hassemon, i Bethphelet.

28.I Hasersual, i Bersabee, i Bazyothia.

29.I Baala, i Jim, i Esem.

30.I Eltholad, i Kesyl, i Harma.

31.I Syceleg, i Medemena, i Sensenna.

32.Lebaoth, i Selim, i Aen, i Remon, wszystkich miast dwadzieścia i dziewięć, i wsi ich.

33.A na polach Estaol, i Sarea, i Asena.

34.I Zanoe, i Aengannim, i Thaphua, i Enaim.

35.I Jerymoth, i Adullam, Socho i Aseka.

36.I Saraim, i Abithaim, i Gedera, i Gederothaim, miast czternaście, i wsi ich.

37.Sanan, i Hadassa, i Magdalgad.

38.Delean, i Masepha, i Jekthel.

39.Lachis, i Baskath, i Eglon.

40.Chebbon, i Leheman, i Cethlis.

41.I Gideroth, i Bethdagon, i Naama, i Maceda, miast szesnaście, i wsi ich.

42.Labana, i Ether, i Asan.

43.Jephtha, i Esna, i Nesyb.

44.I Ceila, i Achzyb, i Maresa, miast dziewięć, i wsi ich.

45.Akkaron ze wsiami i wioskami swemi.

46.Od Akkarona aż do morza wszystkie, które się chylą ku Azotowi, i wsi ich.

47.Azot z miasteczkami, i ze wsiami swemi. Gaza z miasteczkami, i ze wsiami swemi, aż do potoku Egiptu, i morze wielkie granica jéj.

48.A na górze Samir, i Jether, i Sokoth.

49.I Danna, i Karyath Senna, to jest Dabir.

50.Anab, i Istemo, i Anim.