Strona:PL Wujek-Biblia to jest księgi Starego i Nowego Testamentu 1923.djvu/0165

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została uwierzytelniona.


50.Te są rodzaje synów Nephtali, według domów swoich, których poczet czterdzieści pięć tysięcy, czterysta.

51.Ta jest summa synów Izraelowych, którzy policzeni są, sześć set tysięcy, tysiąc, siedmset, trzydzieści.

52.I mówił Pan do Mojżesza, rzekąc:

53.Tym podzielona będzie ziemia według liczby imion, w osiadłościach ich.

54.Których będzie więcéj, większą część dasz, a których mniéj, mniejszą: każdemu jako teraz policzeni są, będzie dana osiadłość.

55.Wszakóż tak, aby los ziemię dzielił pokoleniom i familiom.

56.Cokolwiek losem przypadnie, to niechaj weźmie, albo większa liczba albo mniejsza.

57.Ten téż jest poczet synów Lewi, według domów swoich: Gerson, od którego dom Gersonitów: Kaath, od którego dom Kaathitów: Merary, od którego dom Merarytów. [1]

58.Te są domy Lewi: Dom Lobni, dom Hebroni, dom Moholi, dom Musy, dom Kore. Lecz Kaath zrodził Amram:

59.Który miał żonę Jochabed, córkę Lewi, która mu się urodziła w Egipcie. Ta urodziła Amram, mężowi swemu syny: Aarona i Mojżesza i Maryą, siostrę ich.

60.Z Aarona poszli Nadab i Abiu i Eleazar i Ithamar.

61.Z których Nadab i Abiu pomarli, gdy ofiarowali ogień obcy przed Panem. [2]

62.A było wszystkich, którzy są policzeni, dwadzieścia trzy tysiące mężczyzny od jednego miesiąca i wyżéj; bo ich nie liczono między syny Izraelowymi, ani im z drugimi dano osiadłości.

63.Ten jest poczet synów Izraelowych, którzy są popisani od Mojżesza i Eleazara kapłana na polach Moab, nad Jordanem, przeciw Jerychowi.

64.Między którymi nie był żaden z tych, którzy przedtem policzeni byli od Mojżesza i Aarona na puszczy Synai. [3]

65.Albowiem im był Pan przepowiedział, że wszyscy mieli pomrzeć na puszczy. I żadnego z nich nie zostało, jedno Kaleb, syn Jephone, a Jozue, syn Nun.


Rozdział XXVII.

Prawo o dziedziczeniu a przypadkach: Pan Mojżeszowi i śmierć opowiedział, i namiastka naznaczył.


I przyszły córki Salphaad, syna Hepher, syna Galaad, syna Machir, syna Manasse, który był synem Józephowym: których są imiona: Maala i Noa i Hegla i Melcha i Thersa. [4]

2.I stanęły przed Mojżeszem i Eleazarem kapłanem i przede wszemi książęty ludu, u drzwi przybytku przymierza, i rzekły:

3.Ojciec nasz umarł na puszczy, a nie był w rozruchu, który się wzburzył przeciw Panu za Korego, ale w swym grzechu umarł: ten nie miał mężczyzny synów, przecz ginie imię jego z domu jego, przeto że nie miał syna? Dajcie nam imienie między krewnymi ojca naszego.

4.I odniósł Mojżesz sprawę ich do sądu Pańskiego.

5.Który rzekł do niego:

6.Słusznéj rzeczy żądają córki Salphaad: daj im imienie między krewnymi ojca ich, a niechaj po nim na dziedzictwo nastąpią.

7.A do synów Izraelowych to mówić będziesz:

8.Człowiek gdy umrze bez syna, na córkę spadnie dziedzictwo.

9.Jeźli córki nie miał, będzie miał potomki bracią swą.

10.A jeźliby i braciéj nie było, dacie dziedzictwo braciéj ojca jego.

11.A jeźliby ani stryjów nie miał, dano będzie dziedzictwo tym, którzy mu są najbliżsi. I będzie to synom Izraelowym święte, wieczną ustawą, jako przykazał Pan Mojżeszowi.

12.Rzekł téż Pan do Mojżesza: Wstąp na tę górę Abarym, a oglądaj ztamtąd ziemię, którą dam synom Izraelowym. [5]

13.A gdy ją oglądasz, pójdziesz i ty do ludu twego, jako brat twój Aaron.

14.Żeście mię obrazili na puszczy Syn w przeciwieństwie pospólstwa, aniście mię chcieli poświęcić przed niem nad wodami. Te są wody przeciwieństwa w Kades, pustynie Syn.

  1. Exod. 6, 17.
  2. Lev. 10, 1. 1.Par. 24, 2.
  3. 1.Cor. 10, 5.
  4. Jos. 17, 1.
  5. Deut. 32, 51.