Strona:PL Wujek-Biblia to jest księgi Starego i Nowego Testamentu 1923.djvu/0117

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Ta strona została uwierzytelniona.

się czyści, i na wielkie palce prawéj ręki i nogi:

15.A z kwarty oliwy wleje na lewą rękę swą:

16.I omoczy w niéj palec prawéj ręki, i pokropi przed Panem siedmkroć.

17.A co zostało oliwy w lewéj ręce, wyleje na koniec ucha prawego tego, który się czyści, i na wielkie palce ręki i nogi prawéj i na krew, która wylana jest za występek,

18.I na głowę jego.

19.I będzie się za nim modlił przed Panem, i uczyni ofiarę za grzech. Tedy ofiaruje całopalenie,

20.I włoży je na ołtarz z mokremi ofiarami swemi, i człowiek porządnie oczyszczony będzie.

21.Ale jeźli jest ubogi, a nie może ręka jego naleść tego, co się rzekło: za występ weźmie baranka na ofiarę, żeby się za nim kapłan modlił, i dziesiątą część białéj mąki zaczynionéj oliwą na ofiarę, i kwartę oliwy:

22.I parę synogarlic, albo dwoje gołąbiąt, z których jedno niech będzie za grzech, a drugie na całopalenie. [1]

23.I ofiaruje ósmego dnia oczyszczenia swego kapłanowi do drzwi przybytku świadectwa przed Panem.

24.Który wziąwszy baranka za grzech i kwartę oliwy, podniesie pospołu:

25.I ofiarowawszy baranka, ze krwie jego włoży na koniec ucha prawego tego, który się czyści, i na wielkie palce ręki jego i nogi prawéj:

26.A część oliwy naleje na rękę swą lewą,

27.W której omoczywszy palec prawéj ręki, pokropi siedmkróc przed Panem.

28.I dotknie się końca ucha prawego tego, który się czyści, i wielkich palców ręki i nogi prawéj, na miejscu krwie, która jest wylana za występ.

29.A ostatek oliwy, która jest w lewéj ręce, wyleje na głowę oczyszczonego, aby zań ubłagał Pana.

30.A synogarlicę albo gołębie ofiaruje:

31.Jedno za występ, a drugie na całopalenie z mokremi ofiarami swemi.

32.Tać jest ofiara trędowatego, który mieć nie może wszystkiego ku oczyszczeniu swemu.

33.I rzekł Pan do Mojżesza i do Aarona, rzekąc:

34.Gdy wnidziecie do ziemie Chananejskiéj, którą ja wam dam w dzierżawę, jeźli będzie zarażenie trądu w domie:

35.Pójdzie ten, którego jest dom, opowiadając kapłanowi i rzecze: Jakoby zarażenie trądu widzi mi się być w domu moim.

36.A on przykaże, aby wszystko wynieśli z domu pierwéj, niźliby wszedł do niego i oglądał, jeźli jest trędowaty: aby się nie splugawiły wszystkie rzeczy, które są w domu: a potem wnidzie, aby oglądał trąd domu.

37.A jeźli ujrzy na ścianach jego jakoby dołki bladością albo czerwonością szpetne, i głębsze niźli insza ściana,

38.Tedy wynidzie z domu, i wnet zamknie go przez siedm dni.

39.A wróciwszy się dnia siódmego ogląda go: A jeźli ujrzy, że przyrosło trądu,

40.Każe wyłomić kamienie, na którem trąd jest, i wyrzucić je przed miasto na miejsce nieczyste:

41.A sam dom oskrobać wewnątrz wokoło, i wysypać proch skrobania przed miasto na miejsce nieczyste:

42.A kamienie inne wprawić na miejsce tych, które wybrano, i wapnem innem dom potynkować.

43.A jeźli potem, jako kamienie wyłamano i proch wyskrobano, i inszem wapnem potynkowano,

44.Wszedłszy kapłan, ujrzałby, że się trąd wrócił, a ściany plamami splugawione, trąd jest trwały, i dom nieczysty:

45.Który wnet rozwalą, a kamienie jego i drzewo, i wszystek proch wyrzucą przed miasto na miejsce nieczyste.

46.Ktoby wszedł do onego domu, gdy jest zamkniony, nieczysty będzie aż do wieczora.

47.A ktoby spał w nim i jadł co, wypierze szaty swe.

48.Lecz jeźli wszedłszy kapłan ujrzy, że trądu nie przyrosło w domu potem, jako z nowu był tynkowany, oczyści go, po wróceniu zdrowia.

49.A na oczyszczenie jego weźmie

  1. Wyż. 5, 11.12, 8. Luc. 2, 24.