Strona:PL Wujek-Biblia to jest księgi Starego i Nowego Testamentu 1923.djvu/0046

  Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
  Ta strona została uwierzytelniona.


  24.I wpuścili go do studnie staréj, która nie miała wody.

  25.A usiadłszy aby jedli chleb, ujrzeli Ismaelity podróżne, jadąc z Galaad, i wielbłądy ich niosące korzenie, i resynę, i staktę do Egiptu.

  26.Rzekł tedy Judas do braciéj swéj: Cóż nam pomoże, jeźli zabijemy brata naszego, i zatajemy krew jego?

  27.Lepiéj że go przedamy Ismaelitom, a ręce nasze niech się nie mażą; brat bowiem i ciało nasze jest: i przyzwolili bracia na mowy jego.

  28.A gdy mijali Madyanitowie kupcy, wyciągnąwszy go z studnie, przedali go Ismaelitom za dwadzieścia śrebrników, którzy go zawieźli do Egiptu.

  29.I wróciwszy się Ruben do studnie, nie nalazł chłopięcia:

  30.I rozdarłszy odzienie, idąc do braciéj swéj rzekł: Chłopięcia nie widać, a ja dokąd pójdę?

  31.I wzięli suknię jego, i we krwi koźlęcéj, które byli zabili, omoczyli:

  32.Posławszy, którzyby ją donieśli do ojca, i mówili: Tęśmy naleźli: oglądaj, jeźli jest suknia syna twego, czy nie.

  33.Którą poznawszy ojciec, rzekł: Suknia syna mego jest, zwierz okrutny zjadł go, bestya pożarła Józepha.

  34.I rozdarłszy szaty, oblókł się w włosienicę, płacząc syna swego przez długi czas.

  35.A gdy się zeszły wszystkie dzieci jego, aby ulżyli żalu ojcowskiego, nie chciał przypuścić pocieszenia, ale rzekł: Zstąpię do syna mego płacząc do piekła. A gdy on tak trwał w żałobie,

  36.Madyanitowie przedali Józepha w Egipcie Putypharowi, trzebieńcowi Pharaona, hetmanowi żołnierstwa.


  ROZDZIAŁ XXXVIII.
  Judas miał trzy syny z żoną Chananejską: Dwiema dał Thamar, a po śmierci ich sam ją, nie wiedząc, poznał, i miał Fares i Zaram.

  Tegóż czasu odszedłszy Judas od braciéj swéj, zstąpił do męża Odollamitskiego na imię Hiram.

  2.I ujrzał tam córkę człowieka Chananejskiego imieniem Sue: i pojąwszy za żonę, wszedł do niéj. [1]

  3.Która poczęła i porodziła syna: i nazwał imię jego Her. [2]

  4.I zasię począwszy płód, narodzonego syna nazwała Onan.

  5.Porodziła téż trzeciego, którego nazwała Sela: po którego narodzeniu więcéj rodzić przestała.

  6.A Judas dał żonę pierworodnemu swemu Her, imieniem Thamar.

  7.A Her był pierworodny Judy, złośliwy przed oblicznością Pańską: i od niego zabit jest. [3]

  8.Rzekł tedy Judas do Onana, syna swego: Wnidź do żony brata twego, a złącz się z nią, abyś wzbudził nasienie bratu twemu.

  9.On widząc, że się nie jemu synowie rodzić mieli, gdy wchodził do żony brata swego, wypuszczał nasienie na ziemię, aby się dzieci imieniem brata jego nie rodziły.

  10.I z téj przyczyny zabił go Pan, że rzecz brzydliwą czynił.

  11.I przetóż rzekł Judas Thamarze, niewiastce swojéj: Bądź wdową w domu ojca twego, aż urośnie Sela, syn mój; bał się bowiem, by i on nie umarł, jako bracia jego. Która poszła, i mieszkała w domu ojca swego.

  12.A gdy minęło wiele dni, umarła córka Suego, żona Judasowa: który po żałobie wziąwszy pocieszenie, szedł do strzygących owce swe, sam i Hiras, owcarz trzody, Odollamita, do Thamnas.

  13.I powiedziano Thamarze, że świekier jéj idzie do Thamnas na strzyżenie owiec.

  14.Która złożywszy szaty wdowstwa, wzięła na się rąbek: a odmieniwszy szaty, usiadła na rozstaniu drogi, która wiedzie do Thamnas: dlatego, że już był dorosł Sela, a nie wzięła go za męża.

  15.Którą ujrzawszy Judas, mniemał, żeby była wszetecznica; bo była nakryła twarz swoję, aby jéj nie poznano.

  16.I wszedłszy do niéj, rzekł: Dopuść mi, abym miał sprawę z tobą; bo nie wiedział, żeby jego niewiastka była.

  17.Która gdy odpowiedziała: Co mi dasz, żebyś zażył obcowania mego? Rzekł: Poślęć koziełka z trzód. A

  1. 1. Par. 2, 3.
  2. Num. 26, 19.
  3. Num. 26, 19.