Strona:PL Konopnicka Noskowski - Śpiewnik dziecięcy.djvu/82

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została przepisana.
—   70   —

sVarB = { <b gis'>16_\markup { \small \italic "poco rit." } ([f' <c a'> f] <bes! d>[e, <d bes'> <c a'>]) | <a f'>_\p([c a c] <a f'>[c <g d'> bes]) | <a f'>([c <g d'> bes] <a f'>[c <g d'> bes]) | <a f'>4 <a f'> | <a f'>2 \bar "|." }

sVarA = { gis8 a^\> d bes!16([a])\! | f2^\p~ | f2~ | f4 r | R2 \bar "|." }

lVarA = \lyricmode { Co zbu -- dzi -- łeś mnie! }

sVarCk = { c,2 | f,4.( bes8) | f8([bes] f8[bes]) | f4\sustainOn <f c'> | <f c'>2 \bar "|." }

\paper { #(set-paper-size "a4")
 oddHeaderMarkup = \evenHeaderMarkup }
\header { tagline = ##f }
\version "2.18.2"
\score {
\midi { }
\layout { line-width = #180
indent = 0\cm}
<<
 \new Staff { \clef "violin" \key d \minor \time 2/4 \override Staff.TimeSignature #'transparent = ##t \autoBeamOff \relative g' { \sVarA } }
 \addlyrics { \small \lVarA }
 \new PianoStaff <<
  \new Staff = "up" { \clef "violin" \key d \minor \time 2/4 \override Staff.TimeSignature #'transparent = ##t \relative b { \sVarB } }
  \new Staff = "down" { \clef "bass" \key d \minor \time 2/4 \override Staff.TimeSignature #'transparent = ##t \relative g { \sVarCk } }
 >>
>> }


3.  Co zbudziłeś mnie!