Strona:PL Konopnicka Noskowski - Śpiewnik dziecięcy.djvu/81

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została przepisana.
—   68   —

sVarB = { <b gis'>16_\p([f' <c a'>_\< f] <des bes'!>[f <d b'>\! f] | <e d'>_>[f <es c'> f_\>] <d bes'!>[f <c a'>\! f]) | <b, g'>([f' <c a'> f] <b, g'>[f' <c a'> f]) | % w1
<b, g'>([f' b, f'] bes,[f' bes, f']) | <a, fis'>([e'! <bes g'>_\< e] <b gis'>[e\! <c a'> e] | <d c'>_>[e <des bes'!> e_\>] <c a'>[e <bes! g'!>\! e]) | % w2
<a, f'>([c <g d'> <bes>] <a f'>[c <g d'> <bes>] | <a f'>[c a_\< c] a[c f c\!]) | f_\f([g <b f'> g] <b e>[g <b d> f]) | <b cis>([e, <b' d>_\> f] <f b>[d <f g>\! b,]) | }

sVarA = { gis8^\p a^\< bes b\! | d^> c^\> bes! a\! | g a g a | % w1
g4 r | fis8 g^\< gis a\! | c^> bes^\> a g!\! | % w2
f d f d | f4 r | f8^\f f' e d | cis d \stemUp b \stemNeutral g | }

lVarA = \lyricmode { \set stanza = "3. " Do -- bry dzień wam, la -- sy cie -- mne, Sto -- ją -- ce we mgle I ty ma -- ły sko -- wro -- necz -- ku, Co zbu -- dzi -- łeś mnie! I ty ma -- ły sko -- wro -- necz -- ku }

sVarCk = { f2 | f, | d'8([g,] d'[g,]) | % w1
d'4_( des) | c2 | c, | % w2
f8[bes] f[bes] | f4 r | g2 | g' | }

\paper { #(set-paper-size "a4")
 oddHeaderMarkup = \evenHeaderMarkup }
\header { tagline = ##f }
\version "2.18.2"
\score {
\midi { }
\layout { line-width = #180
indent = 0\cm}
<<
 \new Staff { \clef "violin" \key d \minor \time 2/4 \override Staff.TimeSignature #'transparent = ##t \autoBeamOff \relative c'' { \sVarA } }
 \addlyrics { \small \lVarA }
 \new PianoStaff <<
  \new Staff = "up" { \clef "violin" \key d \minor \time 2/4 \override Staff.TimeSignature #'transparent = ##t \relative e' { \sVarB } }
  \new Staff = "down" { \clef "bass" \key d \minor \time 2/4 \override Staff.TimeSignature #'transparent = ##t \relative c { \sVarCk } }
 >>
>> }


3.  Dobry dzień wam, lasy ciemne,
Stojące we mgle
I ty mały skowroneczku,
Co zbudziłeś mnie!
I ty mały skowroneczku