Strona:PL Konopnicka Noskowski - Śpiewnik dziecięcy.djvu/77

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została przepisana.
—   65   —

sVarB = { <es f>16([a, <es' f> a,] <a es'>[f <a es'> f]) | <bes d>([f <d' f> bes] <f' bes>[bes, <f'bes> bes,]) | <es g>([bes <es g> bes] <es f>[a, <es' f> a,]) | <es' f>([a, <es' f> a,] <d f>8) r \bar "|." }

sVarA = { bes16([a]) g([f]) e([f]) g([a]) | bes([a]) bes([c]) d8 c16([bes]) | g([a]) \stemUp bes8 \stemNeutral a16([bes]) c8 | c4 bes8 r \bar "|." }

sVarC = { c4.( f,8) | bes4( d,) | es8([c] f4) | bes \stemUp <bes f'>8 r \bar "|." }

lVarA = \lyricmode { Ra -- no wsta -- wać i pra -- co -- wać, By -- le mio -- du do -- stać! }

\paper { #(set-paper-size "a4")
 oddHeaderMarkup = \evenHeaderMarkup }
\header { tagline = ##f }
\version "2.18.2"
\score {
\midi { }
\layout { line-width = #180
indent = 0\cm}
<<
 \new Staff { \clef "violin" \key g \minor \time 2/4 \override Staff.TimeSignature #'transparent = ##t \autoBeamOff \relative g' { \sVarA } }
 \addlyrics { \small \lVarA }
 \new PianoStaff <<
  \new Staff = "up" { \clef "violin" \key g \minor \time 2/4 \override Staff.TimeSignature #'transparent = ##t \relative b { \sVarB } }
  \new Staff = "down" { \clef "bass" \key g \minor \time 2/4 \override Staff.TimeSignature #'transparent = ##t \relative b, { \sVarC } }
 >>
>> }


Rano wstawać i pracować,
Byle miodu dostać!35. Tęcza.

sVarB = { \partial 4 d4_\p^\markup { \halign #-0.5 \small \italic "Cokolwiek żwawo" } ( | d' cis a | bes8[d] cis4) a8([bes]) | c!([bes] a4 g | f8[e] d4) r | % w1
<< { \voiceOne e8([a] f_\<[g] a4\!) | e8([a] f_\<[g] a4\!) | bes8([a] c4. bes8) | bes4 a } \new Voice { \voiceTwo c,( d2) | a4 d c | d c2 | <c f> } >> \oneVoice r8\fermata a'_\mf | }

sVarA = { \partial 4 d4^\p | d' cis a | bes8 d cis4 a8([bes]) | c! bes a4 g | f8([e]) d4 r | % w1
e8 a f^\<([g]) a4\! | e8 a f^\<([g]) a4\! | bes8 a c4.^> bes8 | bes4 a r8\fermata a^\mf | }

lVarA = \lyricmode { A kto cie -- bie, śli -- czna tę -- czo, Sied -- mio -- bar -- wny pa -- sie, Wy -- ma -- lo -- wał na tej chmu -- rce, Jak -- by na a -- tła -- sie? Sło -- }

sVarC = { \partial 4 d4( | d' cis a | bes8[d] cis4) a8([bes]) | c!([bes] a4 g | f8[e] d4) r | % w1
<a a'> << { \voiceOne a'8[g] f4 } \new Voice { \voiceTwo d2 } >> | \oneVoice c4 bes a | g e e' | f2 r4\fermata | }

\paper { #(set-paper-size "a4")
 oddHeaderMarkup = \evenHeaderMarkup }
\header { tagline = ##f }
\version "2.18.2"
\score {
\midi { }
\layout { line-width = #180
indent = 0\cm}
<<
 \new Staff { \clef "violin" \key d \minor \time 3/4 \tempo \markup { \small \bold "Allegretto." } \autoBeamOff \relative d' { \sVarA } }
 \addlyrics { \small \lVarA }
 \new PianoStaff <<
  \new Staff = "up" { \clef "violin" \key d \minor \time 3/4 \relative d' { \sVarB } }
  \new Staff = "down" { \clef "bass" \key d \minor \time 3/4 \relative d { \sVarC } }
 >>
>> }


A kto ciebie, śliczna tęczo,
Siedmiobarwny pasie,
Wymalował na tej chmurze,
Jakby na atłasie?
Sło-