Strona:PL Konopnicka Noskowski - Śpiewnik dziecięcy.djvu/76

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została przepisana.
—   64   —

sVarB = { <c e>16([bes <c e> bes] <c e>[bes <c e> bes]) | <c f>([a <c e> d] <bes e>[d <c e> bes] | <a f'>[c_\> d c] f[es! d\! c]) | bes_\pp([a bes b] bes[a bes b]) | % w1
c([b c cis] d[cis c b] | bes![a bes b] bes[ a bes b] | c[b c_\< cis] d[cis d\! es]) | % w2
<d f>_\p([bes! <d f> bes] <es f>[a, <es' f> a,] | <d f>[bes <d f> bes] <d f> bes <d f> bes]) | <es g>([bes <es g> bes] <es g>[bes <es g> bes] | <es g>[bes <es g> bes] <es g>[bes <es g> bes]) | }

sVarA = { g8 fis a g \breathe | f! e16([f]) \stemUp bes8 \stemNeutral a16([g]) | f4 f8 r | R2*4 % w2
f16^\p([g]) f([g]) f([g]) f([g]) | f8 d' es16([d]) c([bes]) | g8 g16([a]) bes8 c16([d]) | c4 g8 r | }

lVarA = \lyricmode { mio -- dy z_kwia -- tów, Le -- dwo bły -- sną zo -- rze. A wy pszczół -- ki, ro -- bo -- tnicz -- ki, Chciał -- bym ja wam spro -- stać, }

sVarC = { c2 | c, | f4 r | << { \voiceOne d'2( | es) | d( | es4) } \new Voice { \voiceTwo bes2~ | bes | bes~ | bes4 } >> \oneVoice r | % w2
bes2~ | bes | bes~ | bes | }

\paper { #(set-paper-size "a4")
 oddHeaderMarkup = \evenHeaderMarkup }
\header { tagline = ##f }
\version "2.18.2"
\score {
\midi {  }
\layout { line-width = #180
indent = 0\cm}
<<
  \new Staff { \clef "violin" \key g \minor \time 2/4 \override Staff.TimeSignature #'transparent = ##t \autoBeamOff \relative a' { \sVarA } }
  \addlyrics { \small \lVarA }
  \new PianoStaff <<
    \new Staff = "up" { \clef "violin" \key g \minor \time 2/4 \override Staff.TimeSignature #'transparent = ##t \relative b { \sVarB } }
    \new Staff = "down" { \clef "bass" \key g \minor \time 2/4 \override Staff.TimeSignature #'transparent = ##t \relative g, { \sVarC } }
  >>
>> }


miody z kwiatów,
Ledwo błysną zorze.

A wy pszczółki, robotniczki,
Chciałbym ja wam sprostać,