Strona:PL Konopnicka Noskowski - Śpiewnik dziecięcy.djvu/75

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została przepisana.
—   63   —

sVarB = { <es g>16([bes <es g> bes] <es g>[bes <es g> bes] | <es g> [bes <es g> bes] <es g>[bes <es g> bes]) | <es f>([a, <es' f> a,] <a es'>[f <a es'> f] | <bes d>[f <d' f> bes] <d g>[bes <d g> bes]) | % w1
<c f>([a <c f> a] <b f'>[g <bes e> g] | <a f'>[c a c] a[c f e]) | <es! g>([bes <es g> bes] <es g>[bes <es g> bes]) | % w2
<es f>([a, <es' f> a,] <es' f>[a, <es' f> a,]) | <es' g>([bes <es g> bes] <es g>[bes <es g> bes] | <es a>[c <es a> c] <es a>[c <es a> c]) | <d a'>([bes <d a'> bes] <d g>[bes <d f> bes]) | }

sVarA = { g8 g16([a]) bes8 c16([d]) | c4 g8 r | bes16([a]) g([f]) e([f]) g([ a]) | bes([a]) bes([c]) d8 c16([bes]) \breathe | % w1
a([b]) c8 g16([b]) c8 | a4 f8 r | g16([a^\<]) g8 es'8 es\! | % w2
es c16([bes]) a([g]) f8 \breathe | g16([a]) g8 es' es | es4 d8 a | c4 \stemUp bes8 \stemNeutral a | }

lVarA = \lyricmode { Pod błę -- ki -- tnem nie -- bem, Zno -- szą w_u -- le mio -- dek zło -- ty, Bę -- dziem go jeść z_chle -- bem. A wy pszczół -- ki, pra -- co -- wi -- te Ro -- bo -- tnicz -- ki bo -- że, Zbie -- ra -- cie wy }

sVarC = { bes2~ | bes | c4.( f,8) | bes4( g) | % w1
c2 | f,4~ f8 r | f2 | % w2
f' | f, | f4 fis | g2 | }

\paper { #(set-paper-size "a4")
 oddHeaderMarkup = \evenHeaderMarkup }
\header { tagline = ##f }
\version "2.18.2"
\score {
\midi {  }
\layout { line-width = #180
indent = 0\cm}
<<
  \new Staff { \clef "violin" \key g \minor \time 2/4 \override Staff.TimeSignature #'transparent = ##t \autoBeamOff \relative b' { \sVarA } }
  \addlyrics { \small \lVarA }
  \new PianoStaff <<
    \new Staff = "up" { \clef "violin" \key g \minor \time 2/4 \override Staff.TimeSignature #'transparent = ##t \relative b { \sVarB } }
    \new Staff = "down" { \clef "bass" \key g \minor \time 2/4 \override Staff.TimeSignature #'transparent = ##t \relative b, { \sVarC } }
  >>
>> }


Pod błękitnem niebem,
Znoszą w ule miodek złoty,
Będziem go jeść z chlebem.
A wy pszczółki, pracowite
Robotniczki boże,
Zbieracie wy