Strona:PL Konopnicka Noskowski - Śpiewnik dziecięcy.djvu/74

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została przepisana.
—   62   —

sVarB = { c'8([c']) <bes, bes'>2 | a8([a']) <g, g'>2 | a8([bes]) <e, g d'>4 <e g cis> | <d f d'> \crossStaff d r \bar ":|." }

sVarA = { c4^\f bes2 | a4 g2 | a8^\p bes d4 cis | d d, r \bar ":|." }

lVarA = \lyricmode { Pi! pi! Pi! pi! Ka -- żde o nie pro -- si. }

lVarB = \lyricmode { Pi! pi! Pi! pi! Krzy -- czą gło -- dne dzie -- ci. }

sVarC = { \clef "violin" <e'' g>4 <d f>2 | <c e>4 <bes d>2 | \clef "bass" r4 a a | <d, a'> << { \voiceOne \crossStaff a' } \new Voice { \voiceTwo <d,, d' f> } >> \oneVoice r }

\paper { #(set-paper-size "a4")
 oddHeaderMarkup = "" evenHeaderMarkup = "" }
\header { tagline = ##f }
\version "2.18.2"
\score {
\midi { }
\layout { line-width = #180
\context { \PianoStaff \consists #Span_stem_engraver } indent = 0\cm}
<<
 \new Staff { \clef "violin" \key d \minor \time 3/4 \override Staff.TimeSignature #'transparent = ##t \autoBeamOff \relative b' { \sVarA } }
 \addlyrics { \small \lVarA }
 \addlyrics { \small \lVarB }
 \new PianoStaff <<
  \new Staff = "up" { \clef "violin" \key d \minor \time 3/4 \override Staff.TimeSignature #'transparent = ##t \relative c' { \sVarB } }
  \new Staff = "down" { \clef "bass" \key d \minor \time 3/4 \override Staff.TimeSignature #'transparent = ##t \relative f, { \repeat volta 2 { \sVarC } } }
 >>
>> }


1.  Pi! pi! Pi! pi!
Każde o nie prosi.

2.  Pi! pi! Pi! pi!
Krzyczą głodne dzieci.34. Pszczółki.

sVarB = { bes16_\pp([a bes b] bes[a bes b] | c[b c cis] d[cis c b!] | bes![a bes b] bes[a bes b]) | % w1
c([b c cis_\<] d[cis d es\!]) | <d f>_\p([bes! <d f> bes] <es f>[a, <es' f> a,] | <d f>[bes <d f> bes] <d f>[bes <d f> bes]) | }

sVarA = { R2*4 | f16^\p([g]) f16([g]) f16([g]) f16([g]) | f8 d' es16([d]) c([bes]) \breathe | }

lVarA = \lyricmode { Brzę -- czą pszczół -- ki nad li -- pi -- ną, }

sVarC = { << { \voiceOne d2( | es) | d( | es4) } \new Voice { \voiceTwo bes2~ | bes | bes~ | bes4 } >> \oneVoice r | bes2~ | bes | }

\paper { #(set-paper-size "a4")
 oddHeaderMarkup = "" evenHeaderMarkup = "" }
\header { tagline = ##f }
\version "2.18.2"
\score {
\midi { }
\layout { line-width = #180
indent = 0\cm}
<<
 \new Staff { \clef "violin" \key g \minor \time 2/4 \tempo \markup { \small \bold "Andante con moto." } \autoBeamOff \relative f' { \sVarA } }
 \addlyrics { \small \lVarA }
 \new PianoStaff <<
  \new Staff = "up" { \clef "violin" \key g \minor \time 2/4 \relative b { \sVarB } }
  \new Staff = "down" { \clef "bass" \key g \minor \time 2/4 \relative b, { \sVarC } }
 >>
>> }


Brzęczą pszczółki nad lipiną,