Strona:PL Konopnicka Noskowski - Śpiewnik dziecięcy.djvu/65

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została przepisana.
—   53   —

sVarB = { <des f>8._\<[es16] <des f>8[<des g>\!] | <des aes'>[g] <des aes'>[<f bes>] | <f c'>_\>[bes16( aes)] <e g>8[e\!] | <c f>_\markup { \small \italic "riten." } ([<des aes'>] <c f>) r \bar ":|." }

sVarA = { f8.^\< es16 f8 g\! | aes g aes bes | c bes16^\>([aes]) g8 e\! | f^\p^\markup { \halign #-2 \small \italic "riten." } ([aes]) f r \bar ":|." }

lVarA = \lyricmode { Będę siewał wczesną wiosną, Ziemię naszą czarną. }

sVarC = { des4 des8[<des es>] | <des f> r <des f>[<des g>] | <c aes'> r <c bes'> r | <f aes>([<bes, f'>] <f' aes>) r }

lVarB = \lyricmode { Nie żal tobie pracy naszej, Ni po -- tu na czole! }

\paper { #(set-paper-size "a4")
 oddHeaderMarkup = \evenHeaderMarkup }
\header { tagline = ##f }
\version "2.18.2"
\score {
\midi { }
\layout { line-width = #180
indent = 0\cm}
<<
 \new Staff { \clef "violin" \key f \minor \time 2/4 \override Staff.TimeSignature #'transparent = ##t \autoBeamOff \relative e' { \sVarA } }
 \addlyrics { \small \lVarA }
 \addlyrics { \small \lVarB }
 \new PianoStaff <<
  \new Staff = "up" { \clef "violin" \key f \minor \time 2/4 \override Staff.TimeSignature #'transparent = ##t \relative c' { \sVarB } }
  \new Staff = "down" { \clef "bass" \key f \minor \time 2/4 \override Staff.TimeSignature #'transparent = ##t \relative a, { \repeat volta 2 { \sVarC } } }
 >>
>> }


1.  Będę siewał wczesną wiosną,
Ziemię naszą czarną.

2.  Nie żal tobie pracy naszej,
Ni poty na czole!28. Wianki.

sVarC = { <g b d>4 <g a c d> <g a c d> | <g b d> <g a c> g, | <g' b d> <g b d> <g a c d> | <g b d> <g a c> g, | % w1
<g' b d> <g b d> <f b d> | <e g c> <fis! a d> <g b d> | <es a c> <d b' d> r | <d fis c'> <g b> s | }

lVarC = \lyricmode { }

sVarA = { R2.*8 | }

lVarA = \lyricmode { }

lVarB = \lyricmode { }

sVarB = { d8._\mf^\markup { \halign #-0.5 \small \italic "Niezbyt prędko." } [b16] a4 \stemUp c8([a]) \stemNeutral | \tuplet 3/2 { g8([fis e] } d4) e8_\sfz([fis]) | g8.[a16] b4 c8([a]) | \tuplet 3/2 { g8([fis e] } d4) e8_\sfz([fis]) | % w1
g8.[b16] d2 | c8.[e16] d4 c8([b]) | \tuplet 3/2 { a8([b c] } b4) d8([b]) | a8.[fis16] g4 r | }

\paper { #(set-paper-size "a4")
 oddHeaderMarkup = \evenHeaderMarkup }
\header { tagline = ##f }
\version "2.18.2"
\score {
\midi { }
\layout { line-width = #180
indent = 0\cm}
<<
 \new Staff { \clef "violin" \key g \major \time 3/4 \tempo \markup { \small \bold "Non troppo allegro." } \autoBeamOff \relative g' { \sVarA } }
 \addlyrics { \small \lVarA }
 \addlyrics { \small \lVarB }
 \addlyrics { \small \lVarC }
 \new PianoStaff <<
  \new Staff = "up" { \clef "violin" \key g \major \time 3/4 \relative d'' { \sVarB } }
  \new Staff = "down" { \clef "bass" \key g \major \time 3/4 \relative g { \repeat volta 3 { \sVarC } } }
 >>
>> }