Strona:PL Konopnicka Noskowski - Śpiewnik dziecięcy.djvu/25

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została przepisana.
—   13   —

sVarB = { \partial 8 a'8_\mf_\markup { \halign #-2 \small \italic "legato" } | <f d'>4 <g c>8[<f a>] <f bes>4 <c g'> | <c f>8[<c g'> <f a> e] <d f>4 <a d>\fermata | % w1
<c e>8_\p[<d f> <e g> <e a>_\<] <d f>[<d e> <d f> <d a'>\!] | \partial 2.. <e c'>_\mf[<e c'>_\>] <d bes>[<e a>16( g)] f4 <a, c f>8\!\fermata \bar "||" % w2
\partial 8 <a a'>8_\f_\markup { \halign #-2 \small \italic "gravimente" } | <d g bes d>4 <c e a c>8[<a e' a>] <bes d f bes>4 <g c e g> | <f a d f>8[<g d' g> <a c e a> <e g c e>] <f a c f>4 \crossStaff d'\fermata | }

sVarA = { \partial 8 a8^\mf^\markup { \halign #-2 \small \italic "Jeden głos." } | \noBreak d4 c8 a \stemUp bes4 \stemNeutral g \breathe | f8 g a e f4 d\fermata | % w1
<c e>8^\markup { \small \italic "Chór." } <d f> <e g> <e a>^\< <d f> <d e> <d f>\! <d a'> \breathe | \partial 2.. <e c'> <e c'> <d bes'> << { \oneVoice a'16[g] f4 f8\fermata } \new Voice { \voiceTwo e8 f4 f8 } >> \bar "||" % w2
\partial 8 a8^\f^\markup { \halign #-1.5 \small \italic "Jeden głos." } | \noBreak d4 c8 a bes4 g | f8 g a e f4 d\fermata | }

lVarA = \lyricmode { A kto tę cho -- in -- kę O -- grzał w_ciem -- nym bo -- ru? To o -- grza -- ło ją sło -- ne -- czko Z_nie -- bie -- skie -- go dwo -- ru. A kto tę cho -- in -- kę Po -- ił w_ciem -- nym ga -- ju? }

sVarC = { \partial 8 a8 | <d, a'>4 <e g>8[<f c'>] <d bes'>4 <e bes'> | <f a>8[<e g> <d f> <c a'>] <bes f'>4 <d f>\fermata | % w1
<c g'>8[<c a'> <c bes'> <c c'>] <d a'>[<d g> <d a'> <d f>] | \partial 2.. <a a'>[<a a'>] <bes f'>[<c bes'>] <f a>4 <f, c' f>8\fermata \bar "||" % w2
\partial 8 r8 | <g, g'>4 <a a'>8[<c c'>] <bes bes'>4 <c c'> | <d d'>8[<bes bes'> <a a'> <c c'>] <f, f'>4 << { \voiceOne \crossStaff <d'' f bes> } \new Voice { \voiceTwo <bes, bes'>_\fermata } >> \oneVoice | }

\paper { #(set-paper-size "a4")
 oddHeaderMarkup = \evenHeaderMarkup }
\header { tagline = ##f }
\version "2.18.2"
\score {
\midi {  }
\layout { line-width = #180
\context { \PianoStaff \consists #Span_stem_engraver } indent = 0\cm}
<<
  \new Staff { \clef "violin" \key d \minor \time 4/4 \override Staff.TimeSignature #'transparent = ##t \autoBeamOff \relative f' { \sVarA } }
  \addlyrics { \small \lVarA }
  \new PianoStaff <<
    \new Staff = "up" { \clef "violin" \key d \minor \time 4/4 \override Staff.TimeSignature #'transparent = ##t \relative c' { \sVarB } }
    \new Staff = "down" { \clef "bass" \key d \minor \time 4/4 \relative f { \sVarC } }
  >>
>> }


A kto tę choinkę
Ogrzał w ciemnym boru?
To ogrzało ją słoneczko
Z niebieskiego dworu.

A kto tę choinkę
Poił w ciemnym gaju?