Strona:PL Konopnicka Noskowski - Śpiewnik dziecięcy.djvu/105

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została przepisana.
—   93   —

sVarB = { <d e>8[<d b'>] <d b'>4 <e c'> | <d b'>8([<c a'>]) <c a'>4 <c e> | <d e>8[<d b'>] <d b'>4 <e c'> | <c a'> <c a'> r | % w1
<d e>8([b']) <d, b'>4 <e c'> | <d b'>8([<c a'>]) <c a'>4 <c e> | <d e>8([b']) <f d'>4. <e c'>8 | <d b'>4 <c a'>_> r \bar "|." }

sVarA = { <d e>8 <d b'> <d b'>4 <e c'> | <d b'>8 <c a'> <c a'>4 <c e> \breathe | <d e>8 <d b'> <d b'>4 <e c'> | <c a'> <c a'> r \breathe | % w1
<d e>8 <d b'> <d b'>4 <e c'> | <d b'>8 <c a'> <c a'>4 <c e> \breathe | <d e>8 <d b'> <f d'>4.^> <e c'>8 | <d b'>4 <c a'> r \bar "|." }

sVarC = { <gis e'>4 <gis e'> <e e'> | <a e'> <a e'> <a e'> | <gis e'>4 <fis e'> <e e'> | <a a'> <a g'!> \stemDown <a f'!> \stemNeutral | % w1
<a e'> <gis e'> <e e'> | <a e'> <a e'> <a e'> | <e e'> <e e'> <e e'> | <a e'> <e e'>_> r \bar "|." }

lVarA = \lyricmode { Bo jak wyj -- dzie pan e -- ko -- nom, Bę -- dąż to -- bie go -- dy. Bo jak wyj -- dzie pan e -- ko -- nom, Bę -- dąż to -- bie go -- dy. }

\paper { #(set-paper-size "a4")
 oddHeaderMarkup = \evenHeaderMarkup }
\header { tagline = ##f }
\version "2.18.2"
\score {
\midi { }
\layout { line-width = #180
indent = 0\cm}
<<
 \new Staff { \clef "violin" \key c \major \time 3/4 \override Staff.TimeSignature #'transparent = ##t \autoBeamOff \relative c' { \sVarA } }
 \addlyrics { \small \lVarA }
 \new PianoStaff <<
  \new Staff = "up" { \clef "violin" \key c \major \time 3/4 \override Staff.TimeSignature #'transparent = ##t \relative c' { \sVarB } }
  \new Staff = "down" { \clef "bass" \key c \major \time 3/4 \override Staff.TimeSignature #'transparent = ##t \relative a, { \sVarC } }
 >>
>> }


Bo jak wyjdzie pan ekonom,
Będąż tobie gody.
Bo jak wyjdzie pan ekonom,
Będąż tobie gody.49. Świerszczyk.

sVarB = { <d f>16_\p^\markup { \halign #-0.5 \small \italic "Umiarkowanie żwawo." } ([a a' a,] <d f>[a a' a,] | <d f>[a a' a,] <d f>[a a' a,]) \bar ".|:" f'[d <f a> d_\markup { \small \italic "sempre legato" } ] <f bes>[d <f a> d] | }

sVarCp = { <d d'>2 | <d d'> }

sVarCaa = { }

lVarC = \lyricmode { \set stanza = "3. " Si -- wy dzia -- dek }

lVarB = \lyricmode { \set stanza = "2. " Mój świer -- szczy -- ku, }

sVarCrep = { <d' a'>2 | }

sVarCab = { }

lVarA = \lyricmode { \set stanza = "1. " Wi -- cher wie -- je, }

sVarA = { R2*2 \bar ".|:" f8 a \stemUp bes \stemNeutral a | }

\paper { #(set-paper-size "a4")
 oddHeaderMarkup = \evenHeaderMarkup }
\header { tagline = ##f }
\version "2.18.2"
\score {
\midi { }
\layout { line-width = #180
indent = 0\cm}
<<
 \new Staff { \clef "violin" \key d \minor \time 2/4 \tempo \markup { \small \bold "Allegretto moderato." } \autoBeamOff \relative f' { \sVarA } }
 \addlyrics { \small \lVarA }
 \addlyrics { \small \lVarB }
 \addlyrics { \small \lVarC }
 \new PianoStaff <<
  \set PianoStaff.connectArpeggios = ##t
  \new Staff = "up" { \clef "violin" \key d \minor \time 2/4 \relative d' { \sVarB } }
  \new Staff = "down" { \clef "bass" \key d \minor \time 2/4 \relative d, { \sVarCp \repeat volta 3 { \sVarCrep } \alternative { { \sVarCaa } { \sVarCab } } } }
 >>
>> }


1.  Wicher wieje,

2.  Mój świerszczyku,

3.  Siwy dziadek