Strona:PL Karol Miarka - Kantyczki 01.djvu/158

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została skorygowana.


Oj! gdybych ja jako Ty, jako Ty, tam królował sobie, * Niechciałbym ja przenigdy, przenigdy, w tym spoczywać żłobie.

Chociażby za pańszczyznę, pańszczyznę, i chociażby pono, * Talar jeden i drugi, i drugi, na rękę kładziono.

Albo się więc mój Panie, mój Panie, wróć do Twej dziedziny, * Albo się zanieść pozwól, zanieść pozwól, do mej chałupiny.

Będziesz się tam miał spyszna, miał spyszna, jako miałeś w niebie; * Mam ja mleka słodkiego, słodkiego, garnuszek dla Ciebie.


KOLĘDA  107.

lVarA = \lyricmode { Oj! wi -- dzia -- łeś ty, Ban -- ku, co za dzi -- wo by -- ło, Gdy się o pół -- no -- cy nie -- bo o -- two -- rzy -- ło? }

sVarArep = {  }

lVarC = \lyricmode { "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" }

sVarAp = { c2 c4 c | b c d c | c c b c | a2 \acciaccatura { g8[f e] } f2 | f4 g a b | \stemDown bes8([a]) \stemNeutral c2. | c4 c b c | a2 \acciaccatura { g8[f e] } f2 | }

lVarB = \lyricmode { "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" }

\paper { #(set-paper-size "a4")
 oddHeaderMarkup = \evenHeaderMarkup }
\header { tagline = ##f }
\version "2.18.2"
\score {
\midi {  }
\layout { line-width = #180
indent = 0\cm}
\new Staff { \clef "violin" \key d \minor \time 4/4 \autoBeamOff \relative c'' { \sVarAp \repeat volta 2 { \sVarArep } } }
  \addlyrics { \small \lVarA }
  \addlyrics { \small \lVarB }
  \addlyrics { \small \lVarC } }

Oj! widziałeś ty, Banku, co za dziwo było, * Gdy się o północy niebo otworzyło? *