Strona:PL Karol Miarka - Kantyczki 01.djvu/156

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została skorygowana.lVarA = \lyricmode { z_ma -- łe -- go Dzie -- cią -- tka. Li li, li li, Li li, li li, z_ma -- łe -- go Dzie -- cią -- tka. }

sVarAk = { d8 d bes d c([bes]) a4 | \stemDown bes8([a]) \stemNeutral g([bes]) a([g]) f4 | bes8([a]) g([bes]) a([g]) f4 | g8 g e c f f \bar "|." }

\paper { #(set-paper-size "a4")
 oddHeaderMarkup = \evenHeaderMarkup }
\header { tagline = ##f }
\version "2.18.2"
\score {
\midi {  }
\layout { line-width = #180
indent = 0\cm}
\new Staff { \clef "violin" \key d \minor \time 4/4 \override Staff.TimeSignature #'transparent = ##t \autoBeamOff \relative c'' { \sVarAk } }
  \addlyrics { \small \lVarA } }

z małego Dzieciątka. * Li li, li li, Li li, li li, z małego Dzieciątka.

Leży w stajni śliczne Panię, * Rodu ludzkiego kochanie; * Siankiem ciałeczko przykryte, * W pieluszki podłe powite. * Chrystus itd.

Głód i zimno członki zwiera, * Przecież miłość Swą otwiera; * Czem się mróz na ciałko sroży, * Tem się w sercu ogień mnoży. * Chrystus itd.

Leżąc na słomie, łzy toczy, * Drogie perły leją oczy; * Podobny głos nędznikowi, * W płaczu pierwszym człowiekowi. * Chrystus itd.

Wół i osieł usługują, * Stwórcę swego w stajni czują; * Czczą majestat Jego w żłobie, * Choć w podłej ludzkiej osobie. * Chrystus itd.

Dary niosą pastuszkowie, * Pierwsi do żłobu posłowie: * Oddają Mu swe pokłony, * Wielbią Boga z swojej strony. * Chrystus itd.