Strona:PL Dzieła Cyprjana Norwida (Pini).djvu/169

  Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
  Ta strona została przepisana.

  Tam dobę drugą czekano o świcie,
  W dzień trzeci rapsod zdala usłyszano.
  A ciemny lirnik szedł, wiodło go dziécię.
  Mianoż się spytać, co widział po drodze
  I męża ile nieprzyjaciel liczy?...

  Spytano — senat nakazywał srodze —
  Spytano... «Lud jest», odrzekł, «niewolniczy,
  Mężów — dziesiątek» i, rzekłszy te słowa,
  Rapsodu w myśli narządzał zerwanie.
  A dwieście Greków tak prędko, jak mowa,
  Przeciwnikowi biegło na spotkanie.
  I dnia owego, nim zapadło słońce,
  Tysiąc na placu trupem położono,
  I miasto wzięto, i wysłano gońce
  Za starcem, aż go wreszcie znaleziono.
  Tego więc pytać poczęto na nowo,
  Ile się zmylił w nieprzyjaciół cenie.
  «Wcale!» — rzekł — «bowiem śpiewałem im słowo
  Wielkie, i wielkie miałem był natchnienie.
  Słyszeli wszyscy siłę, głos, rym, wątek,
  Dałem im wreszcie chwilę na milczenie,
  I wziąłem za to oklasków dziesiątek...
  Wy, co wzrok macie, w tem zawsze błądzicie,
  Że nic stąd tylko na świecie otucha,
  Niepomni o tem, że to wy widzicie.
  Zrachujcie trupy — ja zliczyłem ducha».


  128. W KOMNACIE, GDZIE STANISŁAW ŚWIĘTY...

  W komnacie, gdzie Stanisław święty zasnął w Bogu,
  Na miejscu łoża jego stoi grób z marmuru[1],
  Taki, że widz niechcący wstrzymuje się w progu,
  Myśląc, iż święty we śnie zwrócił twarz od muru,
  I rannych dzwonów echa w powietrzu dochodzi,
  I wstać chce, i po pierwszy raz człowieka zwodzi.
  Nad łożem tem i grobem świeci wizerunek
  Królowej nieba, która z świętych chórem schodzi
  I tron opuszcza, nędzy śpiesząc na ratunek.
  Palm wiele, kwiatów wiele aniołowie niosą,
  Skrzydłami z ram lub nogą występując bosą.

  Gdzie zaś od dołu obraz kończy się, ku stronie,
  W którą Stanisław Kostka blacie zwracał skronie,
  Jeszcze na ram złoceniu róża jedna świeci:
  Niby że, po obrazu stoczywszy się płótnie,
  Upaść ma, jak ostatni dźwięk, gdy składasz lutnię.
  I nie zleciała dotąd na ziemię — i leci...
  1857.


  129. A PANI CÓŻ JA POWIEM...

  A pani cóż ja powiem?... Oto, że w tem życiu
  Nic straconego niema na jawie, ni w skryciu,
  I wszystko jest zmieniane tylko na toż samo,
  Wyższe lub niższe, bliższe albo oddalone,
  A co zginęło, myślisz, zakryte jest bramą
  Lub cieniem jej i zczasem będzie wyświecone.
  I żadna łza, i żadna myśl, i chwila, i rok
  Nie przeszły, nie przepadły, ale idą wiecznie,
  Ulotną myśl z czasami zamieniając w wyrok,
  A wyrok w treść, istniącą bardzo niestatecznie.
  I niema grobów — oprócz w sercu lub w sumieniu,
  I niema krzyżów — oprócz na zimnym kamieniu,
  Albowiem krzyż jest życie. Już wiek dziewiętnasty:
  Nowina, którą przecie z najweselszym żalem
  Maryje i Salome, trzy święte niewiasty,
  Przyniosły były jeszcze — tam, do Jerozalem!...
  1857.


  12. NIM ZNÓW UCIEKNĘ...

  ............
  Nim znów ucieknę, nic nie mając zgoła.
  W podartym płaszczu, o porze zawiei,
  Od zmienionego w salonik kościoła,
  Od zamienionej w karczmę epopei,
  Lub i płaszcz może zostawię — acz bywa,
  Że, kto zostawia i płaszcz, na sąd wzywa.
  16 czerwca 1857.


  1. Mowa o pomniku Św. Stanisława Kostki dłóta P. Legrosa, w klasztorze pojezuickim w Rzymie.