Strona:Opis ziem zamieszkanych przez Polaków 1.djvu/30

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została uwierzytelniona.

 

    ogółem Polaków % Polaków
Gub. Witebska ... 1.502.895 100.840 6.71
Kowieńska .. 1.549.972 49.754 3.21
    19.719.369 2.100.796 10.60

P. Straszewicz dolicza do tego przyrost (1%) za lat cztery i otrzymuje ogółem około 2.200.000 Polaków w 9 guberniach Zachodnich, pod koniec r. 1900.
Podobno obliczenia p. Grendyszyńskiego, oparte również na rubrycelach kościelnych (z r. 1895) i zestawione z cyframi statystyki poborowej, prowadzą do tej samej prawie liczby ogólnej. Niestety, pracy tej nie mamy pod ręką, a ze znanych nam wyciągów trudno rozpoznać, jaką metodę autor dla swego celu zastosował.
Pozostaje nam jeszcze zapisać, że, według spisu jednodniowego z r. 1897. katolików było w Kraju Zachodnim 3.803.757, a w szczególności:

    mężczyzn kobiet % ogólnej
ludności
W gub. Wileńskiej ... 460.606 475.221 58.81
Witebskiej ... 175.620 181.686 23.99
Wołyńskiej ... 147.275 149.559 9.93
Grodzieńskiej .. 190.349 194.085 23.99
Kijowskiej ... 54.844 54.558 3.07
Kowieńskiej ... 571.471 614.907 76.62
Mińskiej .... 109.606 109.852 10.22
Mohilewskiej .. 25.902 25.501 3.04
Podolskiej ... 130.279 132.436 8.70
Razem w Kraju Zachodnim 1.865.952 1.937.805 24.02

To jest w Kraju Zachodnim mieszkało w 1897 roku 3.803.757 katolików stanowiących 24.2% ogółu ludności. Dodawszy do tego 1% przyrostu naturalnego za cztery lata, otrzymamy cyfrę 3.955.000 katolików.
Od tej cyfry ogólnej odliczywszy ludność litewsko-żmudzką oraz łotewską, a dodawszy do niej kilkunasto-tysięczny zastęp Polaków wyznania protestanckiego i mahometańskiego (na zasadzie badań Czyńskiego), otrzymamy cyfrę bardzo przybliżoną do wyprowadzonej poprzednio. Ilość więc Polaków w gub. Zachodnich, obliczoną na 2.200.000. uważać możemy nietylko za wielce praw-