Strona:Opis ziem zamieszkanych przez Polaków 1.djvu/207

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została skorygowana.


W r. 1900 naliczono tam osób od 90—95 lat 688, 95—100-tu 149, powyżej stu 10, ogółem 529, czyli na 100,000 osób 44 (w Królestwie Pruskiem 19).
Wspomnieliśmy już, że nadzwyczajnie wysoki procent osób młodocianych (poniżej lat 15) w W. Ks. Poznańskiem tłómaczy się nietylko wychodztwem osób starszych w celach zarobkowych do prowincyi zachodnich państwa pruskiego, ale przedewszystkiem wielką płodnością ludności polskiej. Prowincye, zamieszkane przez ludność polską, szczególnie odznaczają się wielką liczbą urodzin. Gdy w całem państwie niemieckiem w okresie 1890—1900 roku na 1,000 osób przypadało rocznie 36,6 urodzin, to w Prusach Zachodnich 43,4, w W. Ks. Poznańskiem 43,3, a na Szląsku 41,2. Prusy Zachodnie zajmują pod tym względem pierwsze, Poznańskie drugie miejsce, trzecie Szląsk. W dzielnicach czysto niemieckich procent urodzin jest daleko mniejszy (tylko Schamburg Lippe dościga Szląsk z 41,200/00 urodzin rocznie), co dowodzi, że w tej sprawie rzeczywiście narodowość odgrywa bardzo ważną rolę. Dawniej płodność ludności polskiej była jeszcze znacznie większa, jak wynika z zestawienia, które podajemy poniżej. W zestawieniu tem uwzględniamy równocześnie liczbę i stosunek procentowy ślubów, śmierci i przewyżkę liczby urodzin nad liczbą wypadków śmierci, od r. 1841—1860 w odstępach 5-cio, od r. 1860—1900 w odstępach dziesięcio-letnich.

Rok
Liczba za-
wartych
ślubów
Liczba
urodzin
Liczba wy-
padków
śmierci
Przewyżka
urodzin nad
wypadkami
śmierci
Na 1,000 ludności przypadało
Ślubów
Urodzin
Wypadków
śmierci
Przewyżka
urodzin nad
wypadkami
śmierci
1841—45 13,812 59,823 38,686 21,137 10,7 46,5 30,1 16,4
1845—50 12,625 59,456 51,145 8,313 9,3 43,7 37,6 6,1
1850—55 12,661 60,182 54,616 5,566 9,1 43,3 39,3 4,0
1855—60 13,531 61,819 46,508 15,311 9,5 43,6 32,8 10,8
1860—65 14,077 67,539 44,884 22,655 9,4 44,9 29,8 15,1
1865—70 14,230 70,667 51,192 19,475 9,2 45,6 33,1 12,6
1870—80 14,043 74,983 48,732 26,252 8,7 46,2 30,0 16,2
1880—90 13,580 75,445 47,310 28,135 7,9 43,8 27,5 16,3
1890—1900 14,031 78,802 43,421 35,381 7,7 43,3 23,8 19,4