Strona:Opis ziem zamieszkanych przez Polaków 1.djvu/208

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została skorygowana.


Z zestawienia tego wynika, że w W. Ks. Poznańskiem zmniejsza się, wprawdzie nie równomiernie, ale dość stale, zarówno procentowy stosunek ślubów, jak i urodzin i śmierci. Ten rozwój jest zwłaszcza widoczny w ostatniem trzydziestoleciu. Liczba wypadków śmierci zmniejsza się jednak szybciej, niż urodzin, a następstwem jest zwiększanie się przyrostu naturalnego ludności. Od dziesięciolecia 1841—1850 do 1890—1900 przyrost ten wzrósł z 11,4 na 19,4%. Jeżeli zestawimy cyfry rubryki ostatniej (przyrost naturalny) z cyframi, wyrażającemi bezwzględny przyrost ludności w W. Ks. Poznańskiem (tab. str. 178), to przekonamy się, że liczba ludności tej dzielnicy zwiększa się w rzeczywistości znacznie wolniej, niżby należało wnosić z przewyżki urodzin nad liczbą wypadków śmierci, czyli że znaczna część ludności, urodzonej w W. Ks. Poznańskiem, odpływa za granicę tej dzielnicy. Odpływ ten jest bardzo znaczny i jakkolwiek naodwrót do Księstwa napływa ludność z innych prowincyi państwa, to strata jest wielką, że gdyby nie nadzwyczajny procent urodzin, prowincyi tej groziłoby z czasem wyludnienie. Dla bliższego scharakteryzowania tego przypływu i odpływu ludności, podajemy zestawienie z lat 1890 i 1900. Dwie pierwsze rubwyki wykazują odpływ ludności z W. Księstwa do innych dzielnic państwa, dwie ostatnie dopływ z innych dzielnic do W. Księstwa.

Nazwa dzielnicy Wychodztwo z W. Ks. Imigracya do W. Ks.
Z osób, urodzonych w Poznań-
skiem, mieszkało w wymienio-
nych w rubryce pierwszej
prowincyach państwa
Z osób, mieszkających w Po-
znańskiem, pochodziło z wy-
mienionych w rubryce pierw-
szej dzielnic
w r. 1890 w r. 1900 w r. 1890 w r. 1900
Prusy Wschodnie . 3,952 5,762 7,092 8,479
Prusy Zachodnie .. 27,566 31,274 38,119 46,855
W. Ks. Poznańskie . 1,606,234 1,709,422 1,606,234 1,709,422
Szląsk ..... 49,274 59,134 39,828 40,792
Prow. Pomorska .. 12,420 16,081 11,415 12,762
W. Ks. Meklemburskie 3,132 4,413 768 1,289
Szlezwik Holsztyn . 6,818 8,586 1,503 2,226
Hamburg .... 3,543 4,790 214 622
Brandenburgia .. 132,057 180,850 25,085 26,359