Strona:Obraz literatury powszechnej tom I.djvu/231

  Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
  Ta strona została skorygowana.
  —   217   —

  Bo w piętrzących się zewsząd przed nim fal natłoku
  On się błąka miotany; omdlały nóg siły,
  Rąk mu strudzonych władze ruchu odmówiły,
  A wody moc się wielka do gardła mu wciska —
  I pił ten zgubny trunek wirów topieliska!
  A w tem pochodnię zdradną wichrów gasi wycie,
  A z nią — miłość Leandra biednego i życie!...
  Jego niema — a Hero wciąż z bezsennym wzrokiem
  Stała, a strach w jej sercu nurtuje potokiem.
  Zorza błysła — kochanka nie ujrzała przecie!
  Wzrokiem więc po rozległym morza wodzi grzbiecie,
  Czy zbłąkanego męża oko nie dobieży,
  Gdy pochodnia już zgasła. A wtem — u stóp wieży
  Spostrzegłszy ciało męża wśród skał poszarpane,
  Rwie na swych piersiach szaty misternie utkane,
  Gwałtownym skokiem z wieży wyniosłej, szalona,
  Rzuca się w toń przepastną...
  Zginęła Herona,
  W zgonu godzinie zgonem poprzedzona męża,
  A tak w wspólnym uścisku i śmierć ich zwycięża.

  (Fr. Konarski).

  XXIV. Heliodor.
  Teagenes i Charykleja (Aethiopica).
  Nad brzegiem morza, przy ujściu Nilu, wśród mnóstwa poległych piękne dziewczę pielęgnuje rannego młodzieńca; ale gdy ku jej radości ranny do sił przychodzić zaczyna, na pobojowisko przybywa hufiec zbrojnych rozbójników i na rozkaz swego wodza uwozi młodą parę w głąb kraju do swojego warownego siedliska. Tu kochankowie - Teagenes i Charykleja (swój stosunek i imiona zdradzają oni sami w skargach na okrutne losy) znajdują pocieszyciela i doradcę w osobie młodego jeńca, Ateńczyka Knemona. Tymczasem Tyamis, wódz bandy, postanawia brankę pojąć za żonę; zanim jednak zdołał przywieść do skutku swój zamiar, napadają na jego kryjówkę wojska egipskie i biorą go w niewolę. Jeńcy odzyskują tedy wolność, ale że nie mogą opuścić rozbójniczego schroniska razem, umawiają się więc, że się zejdą w wiosce Chemmis, i Knemon pierwszy udaje się w drogę. Zbliżając się już ku umówionemu miejscu, spostrzega on nad Nilem starca, którego zachowanie się świadczy o wielkim smutku. Zapytany o przyczynę zmartwienia, starzec oznajmia, że od kilku dni boleje nad stratą dwojga młodych ludzi, któremi się opiekował i których porwali mu rozbójnicy. Knemon, dowiedziawszy się, że chodzi tu o Teagenesa i Charykleję, uspakaja go co do ich obecnego położenia i prosi go, żeby mu opowiedział o przeszłości zakochanej pary. Ucieszony starzec zabiera z sobą Knemona do mieszkania kupca Nausiklesa, u którego gości, i tu opowiada mu, co następuje: — Jest on wieszczkiem egipskim i nazywa się Kalazyrys; zmuszony okolicznościami, opuścił w Memfis stanowisko naczelnego kapłana i zamieszkał w Delfach. Tu poznał młodą kapłankę Charykleję i dowiedział się od kapłana Charyklesa, że była to jego wychowanka, otrzymana jeszcze dzieckiem od pewnego gimnozofisty etyopskiego Syzymitresa, razem z jakąś opaską, na której jest wyszyty tajemniczy napis.