Strona:M. Arcta słownik ilustrowany języka polskiego - Tom 2.djvu/759

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została przepisana.


cownik; s. jakiegoś pisma = umieszczający w nim swe artykuły.

Spółpretendent, pretendent w stosunku do innych pretendentów; współpretendent.

Spółrobotnik, spółtowarzysz robotników, robotnik, pracujący razem z innymi.

Spółrodaczka, forma żeńska od Spółrodak.

Spółrodak, rodak w stosunku dolinnych rodaków, współziomek, współrodak.

Spółrówiennica, forma żeńska od Spółrówiennik.

Spółrówiennik, Spółrówieśnik, mężczyzna równego z kim wieku.

Spółrządca, rządzący wspólnie z innym rządcą.

Spółsejmować, sejmować wraz z innemi, uczestniczyć wraz z kimś w sejmie, współsejmować.

Spółsędzia, sędzia sądzący razem z innemi sędziami, współsędzia.

Spółsielanin, mieszkaniec tegoż sioła, co i inni.

Spółsiostra, siostra w stosunku do innych sióstr; siostra w Chrystusie; każda kobieta, jako członek rodzaju ludzkiego, współsiostra.

Spółskazaniec, skazany razem z innnym, towarzysz skazańca, wspołskazaniec.

Spółsłuchać, słuchać wraz z innymi, współsłuchać.

Spółsługa, towarzysz sługi, spoiny sługa, współsługa.

Spółspadkobierca, spadkobierca dziedziczący razem z innymi spadkobiercami, współspadkobierca.

Spółspadkobierczyni, forma żeńska od Spółspadkobierca.

Spółspiskowiec, Spółspiskowy, członek, uczestnik spisku; spółtowarzysz spiskowców.

Spółsprzymierzać się, sprzymierzać ś. nawzajem, współsprzymierzać ś.

Spółsprzymierzeniec, uczestnik przymierza, współsprzymierzeniec.

Spółstróż, jeden ze stróżów razem stróżujących.

Spółstworzenie, takież stworzenie, jak i inne, współstworzenie.

Spółsukcesor, jeden z sukcesorów w stosunku do innych, współsukcesor.

Spółsukcesorka, forma żeńska od Spółsukcesor.

Spółswat, jeden ze swatów, współ swat.

Spółszczepowy, należący do jednego szczepu, współszczepowy.

Spółśmiertelnik, śmiertelnik w stosunku do innych śmiertelników, współśmiertelnik.

Spółśrodek, środek wspólny, centrum wspólne, współśrodek.

Spółśrodkowy, mający wspólny środek z czymś innym, współśrodkowy, koncentryczny.

Spółświekier, świekier w stosunku do innych świekrów, współświekier.

Spółtowarzysz, jeden z towarzyszów, współkolega, współtowarzysz.

Spółubiegać się, spółzawodniczyć, rywalizować, współubiegać ś. jednocześnie z innym.

Spółubolewać, ubolewać wraz z kimś innym, podzielać jego boleść, współubolewać.

Spółuczennica, ucząca ś. jednocześnie z innemi koleżankami.

Spółuczeń, kolega, uczeń w stosunku do innych uczni, towarzysz szkolny, kolega, współuczeń.

Spółuczestnictwo, uczestnictwo, udział w czym wraz z innemi, należenie do spółki, współuczestnictwo.

Spółuczestnik, uczestniczący w czym wraz z innymi, wspólnik.

Spółudział, uczestnictwo, udział w czym wraz z innymi, współudział.